Obsah

USNESENÍ 110.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.5.2018 v zasedací místnosti rady
2586/110/RM/2018 Udělení výjimky pro průjezd komunikací účelová komunikace Dolní Němčice - Hostkovice

I. Rada města souhlasí

1.s udělením výjimky pro zemědělskou techniku dle přiložené žádosti firmy:

LUČINA Dolní Němčice s.r.o. s tím, že dodrží povolené zatížení mostu na této komunikaci.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta
Usnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.