Obsah

USNESENÍ 112.zasedání rady města Dačice
konané dne 29.5.2018 v zasedací místnosti rady
2619/112/RM/2018 Smlouva o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 PRAHA 3 - Žižkov (dále jen CETIN), na realizaci vyvolané překládky sítě elektronických komunikací stavbou "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín" s náklady pro Město Dačice ve výši 789 222 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarostaUsnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.