Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2018/116

USNESENÍ 116.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.6.2018 v zasedací místnosti rady2668/116/RM/2018 Nařízení města - Tržní řád
I. Rada města schvaluje nařízení města Tržní řád, které je přílohou usnesení jako příloha č. 1, a vydává ho pod číslem 1/2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2669/116/RM/2018 Rozhodnutí č. 05781762 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce ,,Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech''
I. Rada města bere na vědomí Rozhodnutí č. 05781762 o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech".
II. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí ČR ve výši 795 200,- Kč na realizaci akce ''Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech''.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, uzavírané se Státním fondem životního prostředí ČR, na realizaci akce ''Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech''.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2670/116/RM/2018 Smlouva o výpůjčce zařízení DSO Mikroregionu Dačicko pro potřeby Zdravého města Dačice
I. Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce mobilního pódia včetně všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely akce "Liga proti rakovině", která se koná na území města Dačice ve dnech 11. - 12. 9. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce mobilního pódia včetně všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely konání akce "Liga proti rakovině", která se koná na území města Dačice ve dnech 11. - 12. 9. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2671/116/RM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Informační panely k pomníku kostky cukru
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 80.000 Kč na realizaci projektu Informační panely k pomníku kostky cukru uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2672/116/RM/2018 Smlouva o výpůjčce nemovité věci - zeď u domu čp. 117 v ulici Vlašská v Dačicích
I. Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovité věci, kterou je zeď (zděný plot) u čp. 117 ve Vlašské ulici v obci a k. ú. Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce nemovité věci, kterou je zeď (zděný plot) u čp. 117 ve Vlašské ulici v obci a k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2673/116/RM/2018 Žádost o souhlas s užitím městského znaku při volební kampani - volby do zastupitelstev obcí 2018
I. Rada města souhlasí s užíváním městského znaku města Dačice pro volební a propagační materiály politické strany KDU-ČSL při volební kampani vedené k volbám do zastupitelstev obcí konaných 5. a 6. 10. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2674/116/RM/2018 Smlouva o nájmu dopravního prostředku pro DS Tyl Dačice
I. Rada města schvaluje pronájem dopravního prostředku - vozidla Peugeot Boxer, reg. zn. DACICE09, Divadelnímu spolku Tyl Dačice, Palackého nám. 4/I, Dačice,  na dny 6. - 8. 7. 2018, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2675/116/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 40 - pečovatelská služba, jejímž poskytovatelem je RESIDENT 2000 o.p.s., Svobodova 106/III, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2676/116/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,  § 70 - sociální rehabilitace, jejímž poskytovatelem je Tyflokabinet, o.p.s., Roudenská 485/18, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2677/116/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby  poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, § 65 - sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, jejímž poskytovatelem je Pomoc rodinám, z. s., Nová 385, Kunžak.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2678/116/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 67 - sociálně terapeutická dílna, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav Otevřená OKNA, z. ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2679/116/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 40 - pečovatelská služba, jejímž poskytovatelem je Ledax, o.p.s., Riegrova 51, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2680/116/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 - terénní programy, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav METHA, z. ú., Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2681/116/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 51 chráněné bydlení, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav Otevřená OKNA, z. ú., Na Piketě742/III , Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2682/116/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 70 - sociální rehabilitace, jejímž poskytovatelem je FOKUS, z. s., Mostecká 2087, Tábor.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2683/116/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je ARPIDA, centrum po rehabilitaci osob se zdravotním postižením, U Hvízdala 1402/9, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2684/116/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče a § 66 - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jejímž poskytovatelem je APLA Jižní Čechy, z. ú., Farského 887, Tábor.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2685/116/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je Středisko rané péče SPRP, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2686/116/RM/2018 Nájem zahrady u domu 63/I v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - a výměře 200 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu určitou od 1. 7. do 31. 12.  2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu nemovitosti (zahrady) na pozemku č. 384, díl - a o výměře 200 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu určitou od 1. 7. do 31. 12. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2687/116/RM/2018 Výměna bytu č. 5, v domě 163/IV za byt č. 8, 189/V
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 5, 163/IV ul. Nivy o velikosti 3+1, uživatel ░░░░ ░░░░, za byt č. 8, 189/V ul. Komenského  o velikosti 2+1, volný  po uživateli ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 8, 189/V ul. Komenského  o velikosti 2+1 pro ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 8. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2688/116/RM/2018 Výměna bytu č. 3 za byt č. 5, 163/IV
I. Rada města schvaluje výměnu bytu  č. 3, 163/IV ul. Nivy, o velikosti 2+1, uživatel ░░░░ ░░░░, za byt č. 5, 163/IV ul. Nivy  o velikosti 3+1, po uživateli ░░░░. Nájemní smlouva budou uzavřena od 1. 8. 2018 na dobu určitou do 31. 7. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 5, 163/IV ul. Nivy  o velikosti 3+1, pro ░░░░. Nájemní smlouva budou uzavřena od 1. 8. 2018 na dobu určitou do 31. 7. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2689/116/RM/2018 Výměna bytu č. 4 za byt č. 37 oba v domě 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 4,  o velikosti 1+1, uživatel ░░░░, za byt č. 37 o velikosti 1+0, volný po p. ░░░░, oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 7. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 37, o velikosti 1+0, v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích s paní ░░░░ na dobu neurčitou od 1. 7. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2690/116/RM/2018 Pronájem volební místnosti
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání voleb do zastupitelstva města ve dnech 5. a 6. 10. 2018 za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 7.000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání voleb do zastupitelstva města ve dnech 5. a 6. 10. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2691/116/RM/2018 Odstoupení od smlouvy na pronájem nebytových prostor v čp. 15/II - Kompenza s.r.o.
I. Rada města schvaluje

 1. odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené dne 21. 9. 2017 s firmou Kompenza s.r.o. na pronájem kanceláře č. 114 v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích z důvodu neplacení nájemného, podle článku V, odst. 7, nájemní smlouvy,
 2. vymáhání pohledávky z neplacení závazků z nájemní smlouvy  uzavřené dne 21. 9. 2017 s firmou Kompenza s.r.o., na pronájem kanceláře č. 114 o ploše 20 m2  v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2692/116/RM/2018 Přerušení provozu pracoviště MŠ Dačice v D. Němčicích
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí přerušení provozu odloučeného pracoviště Mateřské školy Dačice v Dolních Němčicích v době od 25. 6. 2018 do 3. 9. 2018 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2693/116/RM/2018 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2018 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2694/116/RM/2018 Zvýšení kapacity Mateřské školy Dačice
I. Rada města schvaluje

 1. zvýšení kapacity Mateřské školy Dačice ze současných 274 dětí na 330 dětí s účinností od 1. 9. 2018,
 2. vznik nového místa výkonu mateřské školy na adrese Za Lávkami 473/III., 380 01 Dačice s účinností od 1. 9. 2018.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2695/116/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 13/2018
I. Rada města schvaluje Rozpočtové opatření č. 13/2018 v těchto objemech: příjmy 939.175,65 Kč, výdaje 1.195.006,65 Kč, financování 255.831,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2696/116/RM/2018 Koupě nemovitostí v k. ú. Chlumec u Dačic (101)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nákup nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemků p. č. 223/5 o výměře 644 m2, 373/1 o výměře 1.730 m2, 373/2 o výměře 224 m2, 374 o výměře 493 m2, 428 o výměře 7.098 m2, 453/4 o výměře 794 m2, 453/26 o výměře 1.401 m2 a 453/52 o výměře 2.897 m2 (všechny parcely jsou evidovány v katastru nemovitostí s druhem pozemku - lesní pozemek), do výlučného vlastnictví města Dačice, za kupní cenu ve výši 95.914 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2697/116/RM/2018 Dodatek č. 9 k nájemní smlouvě
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě uzavřené dne 2. 1. 2002 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností Městské lesy Dačice s.r.o., jako nájemcem, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 9.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2698/116/RM/2018 Odměny jednatelů s.r.o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 2/2016 odměnu pro jednatele společnosti Technické služby Dačice s.r.o. a odměnu pro jednatele společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. tak, jak jsou uvedeny v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2699/116/RM/2018 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 11. kolo (77)
I. Rada města bere na vědomí výsledek 10. kola III. etapy prodejů stavebních pozemků v lokalitě Za Školou v Dačicích dle návrhu usnesení.
II. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 11. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/19,  2945/23,  2945/24, 2945/26 a 2945/41, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2700/116/RM/2018 Vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje

 1. Převod nepotřebného majetku inv. č. 000901554 - Monitor LCD LG 19" L19425-BF na Městské muzeum Dačice dle přílohy usnesení č. 1.
 2. Prodejní ceny nepotřebného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 10 000,00 Kč dle přílohy usnesení č. 2.
 3. Vyřazení nepoužitelného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 10 000,00 Kč dle přílohy usnesení č. 3.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2701/116/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - Rozšíření VO D. Němčice (223)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení bezúplatného věcného břemene v rámci investiční akce "Rozšíření VO D. Němčice" na pozemku p. č. 1130/3 v k. ú. Dolní Němčice mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a  Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

2702/116/RM/2018 Prohlášení o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích v lokalitě Nivy (222)
I. Rada města schvaluje zápis vkladu do katastru nemovitostí na základě listiny -  Prohlášení o zřízení služebnosti inženýrských sítí, konkrétně vodovodního a kanalizačního řadu ve vlastnictví města Dačice na služebných pozemcích p. č. 2271/1, p. č. 2271/7, p. č. 2271/122 a p. č. 2171/121 ve prospěch panujícího pozemku p. č. 2271/57 v k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem listiny Prohlášení o zřízení služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

2703/116/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě v lokalitě Nivy (221)
I. Rada města schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 2271/1, p. č. 2271/7 a p. č. 2271/121 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako povinným, a  DSO Vodovod Landštejn, jako oprávněným, spočívající v právu umístění stávajícího přívodního vodovodního řadu DN 150 za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2704/116/RM/2018 Pronájem části pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice o výměře 0,5 m2 společnosti Jihočeská telekomunikační s.r.o.., sídlem sídliště Vajgar 585, 37701  Jindřichův Hradec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

2705/116/RM/2018 Dodatky ke Smlouvám o dílo na údržbu veřejné zeleně
I. Rada města schvaluje uzavření následujících dodatků ke Smlouvám o dílo  na údržbu veřejné zeleně uzavřené takto:

 • Dodatek č. 4 k Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Dačice a SH ČMS, SDH Malý Pěčín (IČO: 60820217), za podmínek dle přílohy č. 1
 • Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Dačice a SH ČMS, SDH Hostkovice (IČO: 69092168), za podmínek dle přílohy č. 2
 • Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Dačice a Tělovýchovnou jednotou Velký Pěčín (IČO: 27021637), za podmínek dle přílohy č. 3
 • Dodatek č. 3 k Smlouvě o dílo uzavřené  mezi městem Dačice a SH ČMS, SDH Dolní Němčice (IČO: 60819600), za podmínek dle přílohy č. 4
 • Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo uzavřené  mezi městem Dačice a Rybáři Hradišťko z.s. (IČO: 04887735), za podmínek dle přílohy č. 5.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem jednotlivých dodatků.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2706/116/RM/2018 Informace o průběhu investičních akcí 2018
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o průběhu investičních akcí 2018" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2707/116/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD - B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 9. 2017 se společností Status stavební a.s., IČ: 46679120, spočívající v realizaci stavby ,,Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo", kterým se mění doba plnění na 31. 7. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 9. 2017 se společností  Status stavební a.s., IČ: 46679120, spočívající v realizaci stavby ,,Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo", kterým se mění doba plnění na 31. 7. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

2709/116/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - B.02.12 - Přístavba knihovny v Dačicích
I. Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na zhotovitele akce "Přístavba knihovny v Dačicích" z důvodu více než 20% navýšení ceny za plnění zakázky oproti předpokládané hodnotě zakázky a rovněž z důvodu, že v rámci lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel pouze 1 nabídku, která výrazně převyšovala předpokládanou hodnotu zakázky.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2710/116/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD - "B.01.04 - Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 8. 2017 se společností Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav na akci "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se po konečném součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo na 42.421.687,71 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 8. 2017 se společností Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav na akci "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se po konečném součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo na 42.421.687,71 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2711/116/RM/2018 Vyhodnocení VZ na dodávku dětského hřiště - B.01.04 - Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti DŘEVOSLAV s. r. o., Znojemská 254, 378 81 Slavonice, IČ:280 77 652,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností DŘEVOSLAV s. r. o., IČ:280 77 652, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 643 683,60 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností -  DŘEVOSLAV s. r. o., Znojemská 254, 378 81 Slavonice, IČ:280 77 652, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 643 683,60 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2712/116/RM/2018 B.01.05 - Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích - schválení přijetí dotace z IROP
I. Rada města schvaluje přijetí nabízené částky ve výši 37 216 976,30 Kč z Integrovaného regionálního operačního programu v souvislosti s předloženou žádostí o dotaci s názvem "Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích", registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0002948.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2713/116/RM/2018 Investiční záměr TJ Centropen Dačice na přístavbu kuželny v Dačicích
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí Informaci o investičním záměru TJ Centropen Dačice na přístavbu kuželny v Dačicích.
II. Rada města požaduje předložit jednotlivé stupně projektové dokumentace k odsouhlasení s ohledem na plánovanou akci " Rekonstrukce silnice II/408 Vlašská, Komenského, náměstí Republiky ".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2714/116/RM/2018 Žádost o vyhlášení výběrového řízení dle § 46, odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
I. Rada města žádá Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice o vypsání výběrového řízení na lékaře -  zubní lékař, s úvazkem 1,0 pro ORP Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu obce podpisem Návrhu obce na konání výběrového řízení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2715/116/RM/2018 Vyvěšení moravské vlajky
I. Rada města schvaluje vyvěšení moravské vlajky na budově radnice v Dačicích dne 5. července 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta
Usnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.
 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru