Obsah

USNESENÍ 121.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.8.2018 v zasedací místnosti rady2777/121/RM/2018 Plná moc - převod motorového vozidla
I. Rada města schvaluje udělení plné moci panu ░░░░ ░░░ k zastupování při převodu motorového vozidla A-31ZČ reg. značka CBA1142 z původního majitele na město Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města k podpisu udělení plné moci panu ░░░░ ░░░ k zastupování při převodu motorového vozidla A-31ZČ reg. značka CBA1142 z původního majitele na město Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2778/121/RM/2018 Rekonstrukce sportovní haly Střední školy technické a obchodní Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informaci o investičním záměru rekonstrukce sportovní haly ve Škole technické a obchodní Dačice dle varianty 1/ - přestavba a přístavba současné haly.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karl Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta