Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/124

USNESENÍ 124.zasedání rady města Dačice
konané dne 26.9.2018 v zasedací místnosti rady
2836/124/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o  sociálních službách, § 39 - osobní asistence, jejímž poskytovatelem je Diecézní charita Brno, Třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2837/124/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 - terénní programy, jejímž poskytovatelem je PREVENT 99 z. ú., Heydukova 349, Strakonice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2838/124/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 59 - kontaktní centra, jejímž poskytovatelem je Diecézní charita Brno, Třída Kpt. Jaroše 1928/9, Brno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2839/124/RM/2018 Rámcová kupní smlouva - VRTAL, s r.o.
I. Rada města schvaluje Rámcovou kupní smlouvu uzavíranou se společností VRTAL, s.r.o., se sídlem Znojemská 5433/80c, 586 01  Jihlava, IČO: 26303493, DIČ: CZ26303493.
II. Rada města pověřuje podpisem Rámcové kupní smlouvy uzavírané se společností VRTAL, s.r.o., se sídlem Znojemská 5433/80c, 586 01  Jihlava, IČO: 26303493, DIČ: CZ26303493.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2840/124/RM/2018 Peněžní dar pro Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích
I. Rada města schvaluje peněžní dar ve výši 15.000,00 Kč pro Letecké muzeum Viléma Götha v Dačicích, Mládežnická 505, 380 01  Dačice, IČO: 266 55 179 za podmínky udělení výše uvedeného ocenění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2841/124/RM/2018 Svěření pravomoci uzavírat smlouvy týkající se KD Beseda
I. Rada města svěřuje Městskému úřadu, odboru kultury pravomoc uzavírat krátkodobé i dlouhodobé nájemní smlouvy na nájem prostor v KD Beseda, tedy v čp. 4 a čp. 5 na Palackého nám. v Dačicích, v případech, že pronájem těchto prostor nespadá do pravomoci jiných odborů, a dále pravomoc uzavírat nájemní smlouvy na movité věci, kde město Dačice je buď pronajímatelem nebo nájemcem, a dále pravomoc uzavírat smlouvy o výpůjčce na movité věci, kde město Dačice je buď půjčitelem či vypůjčitelem - pouze však majetku, který nespadá do pravomoci jiných odborů, a to podle ceníků schválených radou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2842/124/RM/2018 Nájemné v bytech města

I. Rada města schvaluje

I. zvýšení nájemného v bytových domech v Dačicích kde je vybíráno bývalé (regulované) nájemné od 1. 1. 2019 takto:

 1. byty kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina na vytápění na 64 Kč/m2 podl. plochy,
 2. byty kde jsou nová plastová okna nebo zaveden plyn či elektřina na vytápění na 60 Kč/m2 podl. plochy.

II. zvýšení nájemného u bytů kde byla zaplacena základní složka od 1. 1. 2019 takto:

 1. byty kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina na vytápění na 56,50 Kč/m2 podl. plochy bytu.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2843/124/RM/2018 Nájemné v DPS
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích s regulovaným nájmem  od 1. 1. 2019 takto:

 1. o 3 Kč/m2  tedy na  42 Kč/m2 podlahové plochy bytu za podmínky sjednání sociálních služeb jako je uvedeno v nových smlouvách,
 2. o 5  Kč/m2 tedy na 59 Kč/m2 podlahové plochy bytu bez podmínky sjednání sociálních služeb jako je uvedeno v nových smlouvách.

II. Rada města pověřuje starostu města  podpisem dodatků k nájemním smlouvám.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2844/124/RM/2018 Nájemné v domě 175/I
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného v bytovém domě 175/I ul. Bratrská v Dačicích takto:

 1. v roce 2019 o 4,39 Kč/m2, tedy ze 43,91 Kč/m2  na 48,30 Kč/m2 podlahové plochy bytu,
 2. v roce 2020 o 4,39 Kč/m2, tedy ze 48,30 Kč/m2 na 52,69 Kč/m2 podlahové plochy bytu.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2845/124/RM/2018 Pronájem bytu č. 4, čp. 163/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 4 o velikosti  2+0 v ul. Nivy 163/IV, Dačice s paní ░░░░ ░░░░ od 1. 10. do 31. 12. 2018 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 4 v bytovém domě 163/IV, ul. Nivy v  Dačicích s paní ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2846/124/RM/2018 Pronájem bytu č. 5, čp. 58/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 5 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 94,22 m2 na Palackého náměstí 58/I v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ do 31. 12. 2018 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 5 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 94,22 m2 na Palackého náměstí 58/I v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2847/124/RM/2018 Pronájem nebytových prostor v čp. 3/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 205 o ploše 56,5 m2 včetně společně užívaných prostor ve druhém patře budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích  s p.░░░░ ░░░░, od 1. 11. 2018 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 9.789 Kč (bez energií), pro zřízení kanceláře  finanční poradenské firmy s tím, že s platností od 1. 4. 2019 bude toto nájemné každý rok navýšeno o oficiální  míru inflace zveřejněnou  ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s p. ░░░░ ░░░░  na pronájem nebytových prostor v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2848/124/RM/2018 Prodl. náj. smluv k bytům č. 2, 4 a 5 v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám pro současné nájemníky v bytech č. 2, 4 a 5  v ulici Bratrská, č. p. 305, Dačice I,  to na dobu určitou, v délce trvání 2 roků, od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2020 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2849/124/RM/2018 Souhlas s přijetím finančních darů - MŠ Dačice

I. Rada města vydává

 1. souhlas s přijetím finančního daru ve výši 7.600 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v ul. Boženy Němcové od firmy W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 171/4, 140 00 Praha 4, IČ 26415623.
 2. souhlas s přijetím finančního daru ve výši 7.600 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v ul. Sokolská od firmy REAMON Tax, a.s., Göthova 149, 380 01 Dačice, IČ 25538730.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2850/124/RM/2018 Zvýšení příspěvku na provoz a použití rezervního fondu - MŠ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. zvýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Dačice ve výši 210.000,00 Kč na úhradu provozních výdajů souvisejících s otevřením mateřské školy v ulici Za Lávkami.
 2. použití finančních prostředků rezervního fondu Mateřské školy Dačice ve výši 150.000,00 Kč na úhradu provozních výdajů souvisejících s otevřením mateřské školy v ulici Za Lávkami.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2851/124/RM/2018 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2018 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2852/124/RM/2018 Změna použití prostředků na mimořádné akce - ZŠ Dačice, Komenského 7
I. Rada města schvaluje náhradní využití finančních prostředků určených na mimořádné akce v rozpočtu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2018 tak, že prostředky ve výši 21.535,10 Kč budou použity na úhradu provozních nákladů základní školy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2853/124/RM/2018 Žádost o dofinancování projektu Vybavení Základní školy Dačice - ZŠ ul. Boženy Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. poskytnutí příspěvku na mimořádnou akci Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 215.000,00 Kč na pokrytí nákladů projektu "Vybavení Základní školy Dačice" v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (IROP - výzva č. 46 Infrastruktura základních škol),
 2. poskytnutí příspěvku na investice Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 50.000,00 Kč na pokrytí investičních výdajů projektu "Vybavení Základní školy Dačice" v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (IROP - výzva č. 46 Infrastruktura základních škol).

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2854/124/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 20/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2018 v těchto objemech: příjmy 499.970,00 Kč, výdaje 499.970,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2855/124/RM/2018 Rozpočtový rámec pro rok 2019
I. Rada města schvaluje základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2019 pro přípravu návrhu rozpočtu r. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2856/124/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD na projektové práce - A.04.29 - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2017 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", kterým se mění platební podmínky a prodlužuje termín realizace díla do 20. 12. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2017 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", kterým se mění platební podmínky a prodlužuje termín realizace díla do 20. 12. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2857/124/RM/2018 Plná moc - A.01.14 Rekonstrukce MK v sídlišti k Hradišťku v Dačicích
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti Atelier M.A.A.T., s.r.o., sídlem Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČO 28145968 k zastupování Města Dačice ve věci projednání projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce MK v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
II. Rada města pověřuje starostu Města Dačice podpisem této plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato]


 

2858/124/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD - B.02.31 Kulturně sportovní zázemí pro Bílkov
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 2. 2018 se společností Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, spočívající v realizaci stavby ,,Kulturně sportovní zázemí pro Bílkov", kterým se prodlužuje termín realizace a rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 18 317,00 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 2. 2018 se společností  Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, spočívající v realizaci stavby ,,Kulturně sportovní zázemí pro Bílkov", kterým se prodlužuje termín realizace a rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 18 317,00 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2859/124/RM/2018 Vyhodnocení VZ na akci - A.04.31 Přeložka VO - Dolní Němčice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Přeložka VO - Dolní Němčice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2.249.996,98 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 31. 8. 2019,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2.249.996,98 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 31. 8. 2019.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2860/124/RM/2018 Dodatek č. 3 ke SOD - B.01.04 - Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 8. 2017 se společností Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav na akci "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se po konečném součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo na 43 281 700,67 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2861/124/RM/2018 Dodatek č. 1 - Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 6. 2018 mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, Telč, IČ 25172654, jako zhotovitelem, na akci "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2862/124/RM/2018 Smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (231, 232, 233)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribučního zařízení, a to:
zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2713/2 a p. č. 2713/3 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice, MŠ Za Lávkami - přeložka VN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2713/1 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizované pod názvem "Dačice, MŠ Za Lávkami - přeložka VN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 4, zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 2271/189, p. č. 2271/190 a p. č. 2271/192 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizované pod názvem "Dačice, Nivy - VN, TS, NN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 7.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2863/124/RM/2018 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 436 v k. ú. Bílkov (130)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku p. č. 436 v rozsahu o výměře 60 m2 v k. ú. Bílkov mezi městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, a ░░░░ ░░░░, jako vlastníkem pozemku pro stavbu "Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2864/124/RM/2018 Koupě pozemků p. č. 668 a 669 v k. ú. Markvarec
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit nákup nemovitostí v obci Český Rudolec a katastrálním území Markvarec, a to pozemků p. č. 668 o výměře 219 m2 a p. č. 669 o výměře 3310 m2 z výlučného vlastnictví Česko-Moravského zemědělského fondu s.r.o., Radlická 1170/61, Smíchov, 150 00 Praha 5, do výlučného vlastnictví města Dačice za minimální kupní cenu ve výši 88.225,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2865/124/RM/2018 Aktualizace Pachtovních smluv na zemědělské pozemky (24) (25) (26) (33) (34) (35)
I. Rada města schvaluje uzavření pachtovních smluv  mezi městem Dačice jako propachtovatelem a pachtýři - Zemědělským Družstvem Hříšice, sídlem Hříšice 63, 380 01 Hříšice, Zemědělským  Družstvem Lučina, s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, Zemědělským Družstvem Staré Hobzí, sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, CIZ - AGRO, a.s., sídlem Cizkrajov 21, 378 81 Slavonice, Volfířov, a.s., sídlem Volfířov 3, 380 01 Volfířov a AGRIS Markvarec, s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovních smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2866/124/RM/2018 Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice - vyhlášení výběrového řízení

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2867/124/RM/2018 Smlouva o dílo na zajištění managementu (péče) o PP Toužínské stráně a Moravská Dyje (45)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zajištění managementu (péče) o zvláště chráněné území PP Toužínské stráně, a PP a EVL Moravská Dyje, mezi městem Dačice, jako objednatelem, a ░░░░ ░░░░, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2868/124/RM/2018 Změna dopravního značení
I. Rada města souhlasí s doplněním dopravního značení IP12  a E13 s textem MAX VÝŠKA 1,5 M  v ulici Pantočkova před domem čp. 47/IV, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2869/124/RM/2018 Smlouva o výpůjčce movitého majetku
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce movitého majetku s DSO Mikroregion Dačicko, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČ 71223649, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru