Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/126

USNESENÍ 126.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.10.2018 v zasedací místnosti rady2893/126/RM/2018 Dodatek č. 3 ke SOD na projektové práce - C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II - PD
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí uzavření dodatku č. 3 ke dni 19. 10. 2018 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 2. 2018 s projektantem Ladislavem Markem, U hřiště 194/13, 625 00, Brno - Starý Lískovec, IČO 46321691, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba ZTV Nivy II - PD", kterým se prodlužuje termín pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR do 20. 12. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke dni 19. 10. 2018 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 2. 2018 s projektantem Ladislavem Markem, U hřiště 194/13, 625 00, Brno - Starý Lískovec, IČO 46321691, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba ZTV Nivy II - PD", kterým se prodlužuje termín pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR do 20. 12. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2894/126/RM/2018 Dodatek č. 2 - Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 6.  2018 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, Telč, IČ 25172654, jako zhotovitelem, na akci "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2895/126/RM/2018 Plná moc - jednání předsednictva sdružení Jihočeská Silva Nortica
I. Rada města schvaluje udělení Plné moci ░░░░ ░░░░, místostarostovi města Jindřichův Hradec k zastupování města Dačice na jednání předsednictva sdružení Jihočeská Silva Nortica, které se bude konat 25. října 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města k podpisu udělené Plné moci Ing. Bohumilu Komínkovi, místostarostovi města Jindřichův Hradec k zastupování města Dačice na jednání předsednictva sdružení Jihočeská Silva Nortica, které se bude konat 25. října 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru