Obsah

USNESENÍ ze 10.zasedání rady města Dačice
konané dne 20.2.2019 v zasedací místnosti rady


62/10/RM/2019 Mobilní podium a zastřešení - vyhlášení výběrového řízení

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Mobilní podium a zastřešení" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Mobilní podium a zastřešení".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Mobilního podium a zastřešení".
  4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Mobilní podium a zastřešení".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta