Obsah

USNESENÍ z 31.zasedání rady města Dačice
konané dne 4.12.2019 v zasedací místnosti rady576/31/RM/2019 Architektonický návrh vybrané části Palackého náměstí

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh zpracovaný kanceláří JPS J. Hradec s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta