Obsah

USNESENÍ z 32.zasedání rady města Dačice
konané dne 9.12.2019 v zasedací místnosti rady577/32/RM/2019 Architektonický návrh vybrané části Palackého náměstí II

I. Rada města mění usnesení rady města ze dne 4. 12. 2019 č. 576/31/RM/2019 a doporučuje zastupitelstvu města seznámit veřejnost s předloženými návrhy včetně veřejného projednání.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta