Obsah

USNESENÍ z 41.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.3.2020 v zasedací místnosti rady
I. Rada města bere na vědomí záměr společnosti REALIA Dačice s.r.o., IČ: 08059438 (dále jen "Společnost"), která na základě kupní smlouvy ze dne 27. 6. 2019 mezi Společností a Městem Dačice nabyla vlastnického práva k pozemkům p. č. 2271/210, 2271/195, 2271/196 a 2271/211 vše v k. ú. Dačice, tyto pozemky použít k zajištění úvěru poskytnutého Komerční bankou, a.s. na základě úvěrové smlouvy č. 99025316347 ze dne 25. 3. 2020 za účelem: "financování výstavby projektu "Retail Park Dačice" (cca 3 100 m2 obchodních ploch, k. ú. Dačice, p. č. 2271/120, 2271/195, 2271/196, 2271/210, 2271/211) v Dačicích za účelem dlouhodobého pronájmu". 

II. Rada města projednala záměr zatížit pozemky p. č. 2271/210, 2271/195, 2271/196 a 2271/211 v k. ú. Dačice a ve smyslu § 2138 občanského zákoníku a čl. 5.4. Kupní smlouvy s odkládacími podmínkami uzavřené dne 27. 06. 2019.

III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zřízením zástavního práva k pozemkům p. č. 2271/210, 2271/195, 2271/196 a 2271/211 v k. ú. Dačice, které jsou ve vlastnictví REALIA Dačice s.r.o. ve smyslu § 2138 občanského zákoníku a čl. 5.4. Kupní smlouvy s odkládacími podmínkami uzavřené dne 27. 06. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta