Obsah

USNESENÍ z 46.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.5.2020 v zasedací místnosti rady849/46/RM/2020 Projekt Učebna cizích jazyků a informatiky - ZŠ Dačice, ul. Boženy Němcové

I. Rada města projednala projektový záměr ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213 k připravovanému projektu "Učebna cizích jazyků a informatiky".

II. Rada města schvaluje

  1. účast města v dotačním programu IROP s projektem "Učebna cizích jazyků a informatiky" na návrh Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec,
  2. předfinancování  a spolufinancování projektu "Učebna cizích jazyků a informatiky" z rozpočtu města v roce 2021.
     

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta