Obsah

USNESENÍ z 54.zasedání rady města Dačice
konané dne 31.8.2020 v zasedací místnosti rady992/54/RM/2020 Rozpočtové opatření č. 18/2020

I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2020 v těchto objemech: příjmy 1.790.800,00 Kč, výdaje 1.790.800,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta