Obsah

USNESENÍ z 60.zasedání rady města Dačice
konané dne 2.11.2020 v zasedací místnosti rady

 


1107/60/RM/2020 Pronájem bytu č. 28, 175/I v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 28, o velikosti 1+0, v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích pro ░░░░ ░░░░ trvale bytem ░░░░ ░░░░, dle Směrnice Rady města Dačice č. R2-18 ze dne 6. 6. 2018, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr praktického lékaře pro Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 28, o velikosti 1+0, v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích pro  ░░░░ ░░░░  trvale bytem ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr praktického lékaře pro Dačice.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta