Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2021/87

USNESENÍ z 87.zasedání rady města Dačice
konané dne 15.9.2021 v zasedací místnosti rady
1639/87/RM/2021 Prodloužení nájmu na byt č. 6 v domě 162 Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 27. 8. 2013 pro ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na byt č. 6 o velikosti 4+1, v ul. Tř. 9. května 162/V, Dačice, a to na dobu určitou po dobu výkonu práce fyzioterapeutky Nemocnice Dačice a. s., maximálně však na 4 roky.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ na byt č. 6 v ul. Tř. 9. května 162/V, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1640/87/RM/2021 Výpověď z nájmu bytu č. 6, 190/V
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 6 v bytovém domě 190/V, ul. Komenského v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ dohodou ke dni 30. 11. 2021.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o skončení nájmu. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1641/87/RM/2021 Nabídka bytu 58/I - 5 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 5, o velikosti 2+1, v bytovém domě 58/I, ul. Palackého náměstí v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1642/87/RM/2021 Žádost MMaG Dačice o navýšení příspěvku na provoz v roce 2021 - změna závazného ukazatele

I. Rada města schvaluje

 1. navýšení příspěvku na provoz hlavní činnosti MMaG Dačice v roce 2021 o částku 300 000 Kč,
 2. změnu závazného ukazatele - příspěvek zřizovatele na provoz hlavní činnosti MMaG Dačice v roce 2021, který bude po provedené změně činit 3 438 000 Kč.  


[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1643/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Společnost pro ranou péči České Budějovice)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je Společnost pro ranou péči, pobočka České Budějovice, Čechova 164/1, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1644/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (ARPIDA, Č. Budějovice - raná péče)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je ARPIDA, centrum pro rehabilitaci osob se zdravotním postižením, U Hvízdala 1402/9, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1645/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (I MY, o. p. s. Soběslav)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č .108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je společnost I MY, o. p. s., tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1646/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Kaňka Tábor)
I. Rada města schvaluje záporné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb Kaňka, o. p. s., Helsinská 2731, Tábor.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1647/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (PREVENT 99, z. ú.)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 69 - terénní programy, jejímž poskytovatelem je PREVENT 99, z. ú., Heydukova 349, Strakonice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1648/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (TyfloCentrum - odborné sociální poradenství)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 37 - sociální poradenství, jejímž poskytovatelem je TyfloCentrum, o. p. s., Roudenská 485/18, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1649/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (TyfloCentrum - sociální rehabilitace)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 70 - sociální rehabilitace, jejímž poskytovatelem je TyfloCentrum, o. p. s., Roudenská 485/18, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1650/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (TyfloCentrum - průvodcovské a předčitatelské služby)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona čl. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 42 - průvodcovské a předčitatelské služby, jejímž poskytovatelem je TyfloCentrum, o. p. s., Roudenská 485/18, Ćeské Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1651/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (APLA Jižní Čechy z. ú.- raná péče)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav APLA Jižní Čechy, Farského 887, Tábor.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1652/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (APLA Jižní Čechy z. ú.- sociálně aktivizační služby)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 66 - sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav APLA Jižní Čechy, Farského 887, Tábor.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1653/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Ledax, o. p. s. - pečovatelská služba)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 40 - pečovatelská služba, jejímž poskytovatelem je Ledax, o. p. s., Riegrova 51, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1654/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (RESIDENT 2000 - pečovatelská služba)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 40 - pečovatelská služba, jejímž poskytovatelem je RESIDENT 2000 o. p. s., Svobodova 106/III, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1655/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (RESIDENT 2000 - odlehčovací služba)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 44 - odlehčovací služby, jejímž poskytovatelem je společnost RESIDENT 2000 o. p. s., Svobodova 106, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1656/87/RM/2021 Vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby (Autis Centrum - raná péče)
I. Rada města schvaluje kladné vyjádření OÚ ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je Autis Centrum, o. p. s., Plzeňská 2219/44, České Budějovice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1657/87/RM/2021 Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy pro stavbu učeben školní družiny při ZŠ B. Němcové
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy se společností EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, na překládku kabelového vedení NN vyvolanou stavbou "Vybudování učeben a zázemí pro školní družinu ZŠ B. Němcové" s předpokládanými náklady na realizaci vynucené překládky ve výši 641 977 Kč. 
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1658/87/RM/2021 Dodatek č. 1 ke SOD - A.04.32 - Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 4. 2021 se společností AKORA s. r. o., U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice, IČO: 25174495, spočívající v provedení stavebních prací stavby s názvem "Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a zvyšuje celková cena za dílo o 498 862,55 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 4. 2021 se společností AKORA s. r. o., IČO: 25174495.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1659/87/RM/2021 Nabídka nepotřebného majetku - ŠJ Dačice
I. Rada města neschvaluje přijetí elektrického kotle KE 31 s obsahem 300 l jako nepotřebného majetku Školní jídelny Dačice zpět do majetku města Dačice.

II. Rada města souhlasí

 1. s prodejem elektrického kotle KE 31 s obsahem 300 l za prodejní cenu do výše 4 000 Kč s tím, že výtěžek z prodeje bude ponechán ve výnosech Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213,
 2. s likvidací elektrického kotle KE 31 s obsahem 300 l v případě, že o koupi neprojeví nikdo zájem. Výtěžek z likvidace bude ponechán ve výnosech Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1660/87/RM/2021 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice (lékárna)
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 4 732 Kč na úhradu stravného pro 1 žáka Gymnázia Dačice, Boženy Němcové 213 na období od 20. 9. 2021 do 30. 6. 2022 od společnosti Lékárna Na Náměstí Dačice s. r. o., se sídlem Palackého nám. 41/I, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1661/87/RM/2021 Pojistná smlouva - pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
I. Rada města schvaluje uzavření pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, 186 00, Česká republika pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, 186 00, Česká republika pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1662/87/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 18/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2021 v těchto objemech: příjmy 1.915.719,00 Kč, výdaje 915.719,00 Kč, financování -1.000.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1663/87/RM/2021 Zrušení záměru uzavření Smlouvy o právu provést stavbu v k. ú. Dačice (82)
I. Rada města schvaluje zrušení záměru uzavření smlouvy o právu provést stavbu, schváleného radou města, usnesením č. 1286/48/2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1664/87/RM/2021 Pronájem části pozemku p. č. 2271/7 v k. ú. Dačice (163)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 2271/7 - orná půda o výměře 8 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a Občanskou demokratickou stranou, RS Jihočeský kraj, se sídlem Branišovská 16/2, 370 05 České Budějovice, IČ: 16192656, jako nájemcem, na dobu určitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1665/87/RM/2021 Smlouva o udělení souhlasu se stavbou - Zpevněná plocha pro umístění kontejnerů, k. ú. Lipolec (187)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o udělení souhlasu se stavbou a jeho podmínkách, mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako stavebníkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1666/87/RM/2021 Záměr prodeje pozemku p. č. 2271/122, 2271/121 a 2271/229 v lokalitě Nivy v Dačicích - komerční (222)
I. Rada města schvaluje vyhlášení záměru uzavřít smlouvu, jejímž předmětem je prodej nemovitých věcí, a to části pozemku p. č. 2271/7 o výměře 995 m2, označené dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 3001-9060/2021 jako p. č. 2271/229 a dále prodej p. č. 2271/122 o výměře 2910 m2 a 2271/121 o výměře 297 m2, vše v obci a katastrálním území Dačice, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1667/87/RM/2021 Záměr prodeje pozemků v lokalitě Za hasičárnou v Dačicích - pro bytové domy (223)
I. Rada města schvaluje vyhlášení záměru uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní na prodej nemovitých věcí, a to části pozemků p. č. 2434/1 o výměře 395 m2, p. č. 1117/4 o výměře 1880 m2, p. č. 2433/1 - část o výměře 724 m2 a část o výměře 2157 m2, p. č. 2433/42 - část o výměře 27 m2, p. č. 2432/6  - část o výměře 48 m2, p. č. 2432/8 o výměře 67 m2, p. č. 2432/5 o výměře 202 m2 a část pozemku 2431/16 o výměře 399 m2, vše v obci a katastrálním území Dačice, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]

 

1668/87/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (405)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konktrétně kanalizačního vedení na pozemcích p. č. 2702/2, p. č. 2274/3, p. č. 2273/1 a p. č. 2832/1 v k. ú. Dačice v rámci stavby "Domácí ČOV k RD čp. 19, Toužín", mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako investorem stavby a oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1669/87/RM/2021 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2835/4 v k. ú. Dačice (406)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě na pozemku p. č. 2835/4 v k. ú. Dačice, mezi panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako povinným, a městem Dačice, jako oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1670/87/RM/2021 Vyhodnocení VZ - Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 607 234,93 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 607 234,93 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495, 370 04 Č. Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 607 234,93 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1671/87/RM/2021 Dodatek č. 1 - Komunikace u čp. 88/II, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 5. 2021 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, jako zhotovitelem, na akci "Komunikace u čp. 88/II, Dačice", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1672/87/RM/2021 Smlouva o výpůjčce
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku p. č. 2773/1 v k. ú. Dačice na období 16. 9. 2021 - 31. 12. 2022 dle přílohy č. 3 přednesu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem uvedené smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1673/87/RM/2021 Zpráva o průběhu prodeje investičního majetku - ke dni 6. 9. 2021
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku ke dni 6. 9. 2021 a výhled prodeje investičního majetku do konce roku, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1674/87/RM/2021 Dary pro SDH za činnost v zásahových jednotkách

I. Rada města schvaluje

 1. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Bílkov, IČO 60819545, Bílkov 94, Dačice 380 01 ve výši 15 000 Kč,
 2. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS -  SDH Chlumec, IČO 69100233, Chlumec 21, Dačice 380 01 ve výši 5 000 Kč,
 3. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS -  SDH Lipolec, IČO 69114722, Lipolec 36, Dačice 380 01 ve výši 5 000 Kč,
 4. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Dolní Němčice, IČO 60819600, Dolní Němčice 62, Dačice 380 01 ve výši 5 000 Kč,
 5. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Malý Pěčín, IČO 60820217, Malý Pěčín 30, Dačice 380 01 ve výši 5 000 Kč,
 6. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Hostkovice, IČO: 69092168, Hostkovice 28, Dačice 380 01 ve výši 5 000 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Dačice, IČO 42408792, Tyršova 571, Dačice 380 01 ve výši 60 000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru