Obsah

USNESENÍ z 88.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.9.2021 v zasedací místnosti rady
1675/88/RM/2021 Účast na dražebním jednání
I. Rada města schvaluje účast Městských lesů Dačice s. r. o., se sídlem Hradišťko 25, 380 01 Dačice, IČ: 260 40 603 na dražebním jednání konaném 29. 9. 2021 s tím, že nejvyšší učiněné podání bude 100 000 Kč.
II. Rada města pověřuje Ing. Kamila Kupce účastí na dražebním jednání specifikovaném v příloze č. 1 a č. 2 s tím, že nejvyšší učiněné podání bude 100 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta