Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/94

USNESENÍ z 94.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.11.2021 v zasedací místnosti rady

 

 

1811/94/RM/2021 Návrh rozpočtu města na r. 2022 - 3. čtení
I. Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu města Dačice na rok 2022 a s jeho předložením zastupitelstvu města.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit po posledních změnách k rozpočtu města Dačice na rok 2022 následující usnesení:

zastupitelstvo města

1) schvaluje financování akcí: Vodovod M. Pěčín - V. Pěčín (2.000,00 tis. Kč), ZTV Za Školou II. etapa (30.000,00 tis. Kč), Výstavba ZTV Nivy II (4.700,00 tis. Kč), Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku - ZTV Za Školou, II. etapa (13.300,00 tis. Kč) ze schváleného úvěru č. 2021008554 a dodatku č. 1, poskytnutého Československou obchodní bankou a. s. v celkové výši 50.000,00 tis. Kč pro rok 2022.

2) schvaluje rozpočet města Dačice na rok 2022 v těchto objemech:

příjmy

220.343,43 tis. Kč

výdaje

304.373,91 tis. Kč

schodek rozpočtu

-84.030,48 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatého úvěru

-2.334,00 tis. Kč

financování- dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

50.000,00 tis. Kč

financování - použití finančních prostředků z minulých let

36.364,48 tis. Kč

 

3) zmocňuje

radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2022 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření:

do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce,

bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:

a) vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově i neúčelově určených prostředků, a to včetně prostředků, které jsou   městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,   

b) k čerpání a přijetí prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo.

starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2022. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1812/94/RM/2021 Rozšíření seznamu investičních akcí financovaných z investičního úvěru
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozšířit seznam investičních akcí, na které lze využít financování od Československé obchodní banky, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350 o investiční akci Rekonstrukce MK na sídlišti k Hradišťku - ZTV Za Školou, II. etapa ve výši 13.300.000 Kč pro rok 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1813/94/RM/2021 Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2023 - 2025
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na období r. 2023 - 2025.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1814/94/RM/2021 Ředitelské volno a žádost o souhlas s odlišnou organizací šk. roku - ZŠ v ul. Boženy Němcové
I. Rada města bere na vědomí vyhlášení ředitelského volna v Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec ve dnech 22. - 24. 11. 2021.
II. Rada města souhlasí s odlišnou organizací školního roku v Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec - povolení volna ve dnech 25. a 26. 11. 2021 z důvodu velmi složité provozní a epidemické situace.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1815/94/RM/2021 Činnost Jihočeské hospodářské komory, OK J. Hradec v roce 2021
I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění smlouvy s Jihočeskou hospodářskou komorou, Oblastní kanceláří J. Hradec za rok 2021.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě splnění podmínek obsažených ve smlouvě schválené usnesením č. 366/13/ZM/2016 vyplacení finančního daru ve výši 30 000 Kč Jihočeské hospodářské komoře, Oblastní kancelář J. Hradec, IČ: 48208248.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru