Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2021/95

USNESENÍ z 95.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.11.2021 v zasedací místnosti rady
1816/95/RM/2021 Ukončení smlouvy o poskytování bezplatné právní pomoci
I. Rada města schvaluje ukončení smluv o poskytování bezplatné právní pomoci k 31. 12. 2021 uzavřených s JUDr. Zbyňkem Krchňavým, ░░░░ ░░░░ a Mgr. Jiřím Kasalem, ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem výpovědi smluv o poskytování bezplatné právní pomoci, vzájemnou dohodou k 31. 12. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1817/95/RM/2021 Dodatek č. 1 - Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 9. 2021 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SWIETELSKY stavební, s. r. o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, jako zhotovitelem, na akci "Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru