Obsah

USNESENÍ z 99.zasedání rady města Dačice
konané dne 21.12.2021 v zasedací místnosti rady
1866/99/RM/2021 Snížení počtu zaměstnanců na OKC
I. Rada města schvaluje snížení počtu zaměstnanců MěÚ Dačice o jedno místo a zrušení pracovního místa na odboru kultury a cestovního ruchu - referent pro kulturní záležitosti s účinností od 1. 1. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1867/99/RM/2021 Rozpočtové opatření č. 28/2021
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2021 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta