Obsah

USNESENÍ ze 106.zasedání rady města Dačice
konané dne 28.2.2022 v zasedací místnosti rady 

1953/106/RM/2022 Zrušení usnesení 1908/103/RM/2022
I. Rada města schvaluje zrušení usnesení číslo 1908/103/RM/2022 - Nabídka bytu 200/V, 7 veřejnosti. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1954/106/RM/2022 Vyčlenění bytů 200 - 7, 189 - 1 a kulturního sálu v Bílkově 89 pro Ukrajince
I. Rada města schvaluje vyčlenění bytu č. 7 v domě 200/V ul. Sokolská, bytu č. 1 v domě 189/V ul. Komenského a nebytových prostor hospoda Bílkov 89 (kulturní sál) k dočasnému ubytování občanům Ukrajiny postižených válečným konfliktem.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1955/106/RM/2022 Darovací smlouva - přijetí daru za účelem pomoci lidem postiženým invazí Ruska na Ukrajinu
I. Rada města schvaluje přijetí finančního daru od firmy HM-METAL s. r. o., se sídlem v Bílkově 111, 380 01 Dačice, IČO 2806460 ve výši 130 000 Kč za účelem pomoci lidem postiženým invazí Ruska na Ukrajinu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1956/106/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 4/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2022 v těchto objemech: příjmy 130.000,00 Kč, výdaje 130.00,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta