Obsah

USNESENÍ z 109.zasedání rady města Dačice
konané dne 25.3.2022 v zasedací místnosti rady 

2017/109/RM/2022 Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2022 a uzavření nové Smlouvy o dílo - Oprava mostu přes Volfířovský potok

I. Rada města schvaluje

  1. uzavření Dohody o zrušení Smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2022 s firmou MS STAVMONT, s. r. o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 28160240,
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti HOCHTIEF CZ, a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 4 788 214,91 Kč bez DPH,
  3.  uzavření smlouvy o dílo se společností HOCHTIEF CZ, a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 4 788 214,91 Kč bez DPH.


II. Rada města pověřuje

  1. starostu města podpisem Dohody o zrušení Smlouvy o dílo ze dne 8. 3. 2022 se společností MS STAVMONT s. r. o., Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice, IČO: 28160240,
  2.  starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností HOCHTIEF CZ, a. s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 4 788 214,91 Kč bez DPH.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta