Obsah

USNESENÍ z 111.zasedání rady města Dačice
konané dne 13.4.2022 v zasedací místnosti rady
2041/111/RM/2022 Smlouva o dílo - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky v domě č. p. 15, ul. Krajířova
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Stylově s. r. o., sídlem Družstevní 181, 378 56 Studená, IČO: 096 22 543, na provedení stavebních prací a souvisejících činností, v rámci zřízení bytu pro ukrajinské uprchlíky v domě č. p. 15, ul. Krajířova, za celkovou cenu 1 438 105,31 Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo se společností Stylově s. r. o., sídlem Družstevní 181, 378 56 Studená, na provedení stavebních prací a souvisejících činností, v rámci zřízení bytu pro ukrajinské uprchlíky v domě č. p. 15, ul. Krajířova, za celkovou cenu 1 438 105,31 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2042/111/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 8/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2022 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků. starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta