Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/113

USNESENÍ ze 113.zasedání rady města Dačice
konané dne 27.4.2022 v zasedací místnosti rady


2059/113/RM/2022 Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci s názvem "D.01.33 - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky - I. etapa"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit na realizaci akce "Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky - I. etapa".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2060/113/RM/2022 Předložení žádosti o dotaci z programu Ministerstva pro místní rozvoj na akci s názvem "D.01.33 - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky - II. etapa"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva pro místní rozvoj z programu Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit na realizaci akce "Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky - II. etapa".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2061/113/RM/2022 Plná moc - příprava PD stavby "D.01.33 - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Jiřímu Baštářovi, ░░░░ ░░░░, k zastupování Města Dačice, ve věci zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a dalších úkonů potřebných pro vyřízení všech náležitostí spojených s přípravou projektové dokumentace pro ohlášení stavebních prací a pro změnu účelu užívání objektu č. p. 15 v ul. Krajířova v Dačicích, vyjma podání žádosti o ohlášení stavebních prací a změnu účelu užívání.
II. Rada města pověřuje starostu Města Dačice podpisem této plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31
6
1
7
2
6
3
7
4
6
5
8
6
6
7
6
8
7
9
6
10
7
11
8
12
9
13
6
14
5
15
5
16
5
17
7
18
6
19
6
20
4
21
3
22
3
23
4
24
4
25
7
26
8
27
8
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru