Obsah

USNESENÍ z 116.zasedání rady města Dačice
konané dne 31.5.2022 v zasedací místnosti rady

2114/116/RM/2022 A.04.46 Rybník Peráček - žádost zhotovitele o prodloužení termínu pro dokončení díla

I. Rada města částečně vyhovuje žádosti zhotovitele stavby s názvem "Dačice - rybník Peráček", společnosti ZVÁNOVEC a. s., IČO: 260 26 279, spočívající v prodloužení termínu pro dokončení díla o 21 dní, avšak schvaluje prodloužení termínu maximálně o 16 dní.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
Ing. Jiří Baštář, místostarosta
Ing. Kateřina Marková, místostarostka