Obsah

USNESENÍ z 119.zasedání rady města Dačice
konané dne 29. 6. 2022 v zasedací místnosti rady
2164/119/RM/2022 Souhlas s přijetím finančního daru pro Knihovnu Matěje Mikšíčka v roce 2022
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančních darů v celkové výši 5.000 Kč v roce 2022 od obcí Horní Slatina a Kostelní Vydří, které jsou určeny na nákup a zpracování knižních fondů pro místní obecní knihovny.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2165/119/RM/2022 Žádost TJ Centropen o záštitu starosty města a věcný sponzorský dar
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad mezinárodním tenisovým turnajem, který pořádá TJ Centropen Dačice, z. s. dne 2. 7. 2022 v Dačicích.
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru v max. výši 2 500 Kč pro TJ Centropen Dačice, z. s., IČ 424 08 385, u příležitosti konání mezinárodního tenisového turnaje dne 2. 7. 2022 v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2166/119/RM/2022 Stanovení platu ředitelky Knihovny Matěje Mikšíčka od 1. 7. 2022
I. Rada města schvaluje platový výměr pro ředitelku Knihovny Matěje Mikšíčka, Bc. Veroniku Kvapilovou, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, s účinností od 1. 7. 2022. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2167/119/RM/2022 Výměna bytu č. 4, v domě 211/V za byt č. 8, 162/V
I. Rada města schvaluje výměnu bytu 4, 211/V ul. B. Němcové o velikosti 2+1, uživatel ░░░░ ░░░░, za byt č. 8, 162/V ul. Tř. 9. května o velikosti 4+1, volný po uživateli ░░░░ ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 8, 162/V ul. Tř. 9. května o velikosti 4+1 pro ░░░░ ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2168/119/RM/2022 Nabídka bytu 211/V - 4 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 4 o velikosti 2+1, v ul. B. Němcové 211/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 69 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 9. do 30. 11. 2022 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2169/119/RM/2022 Pronájem bytu č. 6 v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 6, o velikosti 2+0, v ulici Bratrská 305, Dačice I, s ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 6, o velikosti 2+0, v ulici Bratrská 305, Dačice I, s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2170/119/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v ul. Krajířova 15/I (1)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Kateřinou Líbalovou, IČO: 06341802, ░░░░ ░░░░ od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Kateřinou Líbalovou, IČO: 06341802, ░░░░ ░░░░ na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2171/119/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v ul. Krajířova 15/I (2)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Josefem Korcem IČO: 876 55 241, ░░░░ ░░░░  na pronájem haly v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Josefem Korcem IČO: 876 55 241, ░░░░ ░░░░ na pronájem haly v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2172/119/RM/2022 Pronájem části pozemku v ul. Krajířova 15/I (3)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Josefem Korcem IČO: 876 55 241, ░░░░ ░░░░ na pronájem části pozemku p. č. 69/6 o výměře 100 m2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Josefem Korcem IČO: 876 55 241, ░░░░ ░░░░ na pronájem části pozemku p. č. 69/6 o výměře 100 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2173/119/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v ul. Krajířova 15/I (4)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Renatou Radkovskou, IČO: 638 69 501, ░░░░ ░░░░ od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Renatou Radkovskou, IČO: 638 69 501, ░░░░ ░░░░ na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2174/119/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v ul. Krajířova 15/I (5)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Marii Lakatosovou, IČO: 032 19 119, ░░░░ ░░░░ od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Marii Lakatosovou, IČO: 032 19 119, ░░░░ ░░░░ na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2175/119/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v ul. Krajířova 15/I (6)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Michalem Bubeníčkem ░░░░ ░░░░, IČO: 76223779 na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Michalem Bubeníčkem ░░░░ ░░░░, IČO: 76223779 na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2176/119/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v ul. Krajířova 15/I (7)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Janem Pundou, IČO: 450 24 120, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  na pronájem části pozemku par. č. 79/2 o ploše 20m2 a prostor v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích společné prostory od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Janem Pundou, IČO: 450 24 120, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  části pozemku par. č. 79/2 o ploše 20m2 a prostor v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích společné prostory od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2177/119/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v ul. Krajířova 15/I (8)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Tomášem Zelinkou IČO: 46673709, ░░░░ ░░░ na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Tomášem Zelinkou IČO: 46673709, ░░░░ ░░░░ na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2178/119/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v ul. Krajířova 15/I (9)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Liborem Dvořákem, IČO: 608 55 011, ░░░░ ░░░░ na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Liborem Dvořákem, IČO: 608 55 011, ░░░░ ░░░░ na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2179/119/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v ul. Krajířova 15/I (10)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Petrou Ošmerovou Windischhofer, IČO: 754 23 502, ░░░░ ░░░░ od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Petrou Ošmerovou Windischhofer, IČO: 754 23 502, ░░░░ ░░░░ na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:  Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2180/119/RM/2022 Pronájem části pozemku v ul. Krajířova 15/I (11)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Petrou Ošmerovou Windischhofer, IČO: 754 23 502, ░░░░ ░░░░ na pronájem části pozemku p. č. 69/6 o výměře 10 m2 druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Petrou Ošmerovou Windischhofer, IČO: 754 23 502, ░░░░ ░░░░ na pronájem části pozemku p. č. 69/6 o výměře 10 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2181/119/RM/2022 Pronájem nebytových prostor v ul. Krajířova 15/I (12)
I. Rada města schvaluje uzavření nové nájemní smlouvy s Markem Burianem, IČO: 632 41 064, ░░░░ ░░░░ na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s Markem Burianem, IČO: 632 41 064, ░░░░ ░░░░ na pronájem místností v budově s číslem popisným 15/I v Dačicích od 1. 7. 2022 na dobu neurčitou. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2182/119/RM/2022 Pronájem volební místnosti
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se SOUZaS Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do obecních zastupitelstev konané dne 23. 9. - 24. 9. 2022 a popřípadě konání druhého kola do Senátu Parlamentu ČR konané dne 30. 9. - 1. 10. 2022 za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 10 000 Kč za jeden termín.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy se SOUZaS Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do obecních zastupitelstev konané dne 23. 9. - 24. 9. 2022 a popřípadě konání druhého kola do Senátu Parlamentu ČR konané dne 30. 9. - 1. 10. 2022 za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 10 000 Kč za jeden termín.


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2183/119/RM/2022 Použití fondu investic - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje použití prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 81.745,59 Kč na dofinancování rekonstrukce učebny dějepisu a pořízení serveru - dle žádosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2184/119/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 16/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2022 v těchto objemech: příjmy 138.600,00 Kč, výdaje 138.600,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2185/119/RM/2022 Pronájem části pozemku p. č. 234 v k. ú. Dačice (174)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 234 o výměře 90 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░ jako nájemcem, na dobu neurčitou a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2186/119/RM/2022 Prodej části pozemku p. č. 1217/6 v k. ú. Bílkov (231)
I. Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1217/6 v k. ú. Bílkov do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2187/119/RM/2022 Dohoda o zrušení věcného břemene a Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 846/3 v k. ú. Kostelní Vydří (299)
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o zrušení věcného břemene služebnosti a Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti s Českomoravskou generální delegaturou Řádu karmelitánů, sídlem Kostelní Vydří 58, 380 01 Dačice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, a to na pozemku p. č. 846/3 v obci a k. ú. Kostelní Vydří, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o zřízení věcného břemene služebnosti a Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 846/3 v k. ú. Kostelní Vydří.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2188/119/RM/2022 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích ve vlastnictví města Dačice (434)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti pro stavbu "Rekonstrukce stávající vodovodní přípojky k RD č. p. 57, ul. Tyršova, Dačice" mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a podílovými spoluvlastníky░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucími oprávněnými a investory stavby, spočívající v právu uložení vodovodní přípojky na služebných pozemcích p. č. 2811/6, p. č. 2812/1 a p. č. 2811/1 ve prospěch panujícího pozemku p. č. 951 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2189/119/RM/2022 Vyjádření ke stavbě - Dačice, propoj kabel. vedení VN
I. Rada města schvaluje vydání souhlasného stanoviska pro stavební akci "Dačice, propoj kabel. vedení VN".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2190/119/RM/2022 Pronájem prodejního stánku a části pozemku p. č. 2749 k. ú. Dačice (Kancnýřův sad)
I. Rada města schvaluje

  1. zveřejnění záměru pronajmout movitou věc - prodejní stánek o rozměru 300 x 210 cm a současně nemovitou věc - část pozemku p. č. 2749 v k. ú. Dačice o výměře 20 m2 v obci a k. ú. Dačice na období od 18. 11. 2022 do 31. 1. 2023, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
  2. složení komise pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2191/119/RM/2022 Vyhlášení VZ - B.02.62 Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice
I. Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace,
  2. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice",
  3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2192/119/RM/2022 Vyhodnocení VZ na stavební práce - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti Stylově s. r. o., sídlem Družstevní 181, 378 56 Studená, IČO: 096 22 543,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Stylově s. r. o., sídlem Družstevní 181, 378 56 Studená, IČO: 096 22 543, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 3 853 906,59 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje

1.starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Stylově s. r. o., sídlem Družstevní 181, 378 56 Studená, IČO: 096 22 543, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 3 853 906,59 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2193/119/RM/2022 Dodatek č. 1 ke SOD - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky v domě č. p. 15, ul. Krajířova
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 4. 2022 se společností Stylově s. r. o., IČO: 096 22 543, spočívající v realizaci stavby ,,Zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky v domě č. p. 15, ul. Krajířova", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a zvyšuje celková cena za dílo o 345 294,83 Kč bez DPH a prodlužuje termín pro provedení díla do 5. 8. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 4. 2022 se společností Stylově s. r. o., IČO: 096 22 543.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2194/119/RM/2022 Dodatek č. 3 ke SOD - A.04.32 - Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 4. 2021 se společností AKORA s. r. o., U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice, IČO: 25174495, spočívající v provedení stavebních prací stavby s názvem "Oprava hrází "Dolního lučního" na p. č. 536/2 a "Horního lučního" na p. č. 536/3, k. ú. Borek u Dačic", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a zvyšuje celková cena za dílo o 333 455,40 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 4. 2021 se společností AKORA s. r. o., IČO: 25174495.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2195/119/RM/2022 Dodatek č. 4 ke SOD - A.04.46 Rybník Peráček
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 11. 2020 se společností ZVÁNOVEC a. s., IČO: 260 26 279, spočívající v realizaci stavby ,,Dačice - rybník Peráček", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a zvyšuje celková cena za dílo o 439 196,29 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27. 11. 2020 se společností ZVÁNOVEC a. s., IČO: 260 26 279.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta