Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2022/120

USNESENÍ z 120.zasedání rady města Dačice
konané dne 25.7. 2022 v zasedací místnosti rady
2196/120/RM/2022 Vyhodnocení VZ na stavební práce - B.02.62 Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava sportovního povrchu víceúčelového hřiště u ZŠ Dačice" uvedené ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČO: 49825020,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČO: 49825020, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 249 816 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností TUBEKO SPORT spol. s r. o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec, IČO: 49825020, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 249 816 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2197/120/RM/2022 Vyhlášení VZ - B.02.57 Rozšíření skateparku
I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rozšíření skateparku" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Rozšíření skateparku",
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Rozšíření skateparku",
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rozšíření skateparku".


[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2198/120/RM/2022 VZ - Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení veřejné zakázky s názvem "Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. Osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové",
 3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové",
 4. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Oprava střešního pláště centrální šatny ZŠ B. Němcové".


[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2199/120/RM/2022 Vyhlášení ZŘ - A.04.13 Vodovod Velký Pěčín - Malý Pěčín

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení zadávacího řízení s názvem "Vodovod Velký Pěčín - Malý Pěčín" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Osoby určené pro elektronické otevírání nabídek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Vodovod Velký Pěčín - Malý Pěčín".
 3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Vodovod Velký Pěčín - Malý Pěčín".
 4. Seznam dodavatelů, kterým bude odeslána Výzva k podání nabídek.


[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2200/120/RM/2022 Metodický pokyn M1/22 k podávání žádostí o dotace a schvalování přiznané dotace
I. Rada města schvaluje Metodický pokyn M1/22 k podávání žádostí o dotace a schvalování přiznané dotace.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Metodického pokynu M1/22 k podávání žádostí o dotace a schvalování přiznané dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2201/120/RM/2022 Předložení žádosti o dotaci z Národního plánu obnovy v rámci výzvy Rekonstrukce veřejného osvětlení na akci A.04.67 "Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23"

I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Ministerstva průmyslu a obchodu z programu Národního plánu obnovy - Rekonstrukce veřejného osvětlení na realizaci akce "Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2202/120/RM/2022 Plná moc - A.04.67 "Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci Bc. Martinu Šťastnému, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k zastupování města Dačice ve věci týkající se podání žádosti o dotaci s názvem "Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělení plné moci zmocněnci Bc. Martinu Šťastnému, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ k zastupování města Dačice ve věci týkající se podání žádosti o dotaci s názvem "Město Dačice, Modernizace soustavy veřejného osvětlení, 2022-23". 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2203/120/RM/2022 Rozpočtové opatření č. 17/2022
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 17/2022 v těchto objemech: příjmy 1.051.871,76 Kč, výdaje 2.421.571,86 Kč, financování 1.369.700,10 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Jiří Baštář, místostarosta
Ing. Kateřina Marková, místostarostka

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru