Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 1/2018

U S N E S E N Í  z 1. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 31.10.2018 v hlavním sále KD Beseda1/1/ZM/2018 Volba volební komise a návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje Volební komisi ve složení: Jiří Albrecht (MZH), Vladimír Dušek (KSČM), Milan Kubek (ODS), Miloš Novák (ANO 2011), Martin Rychlík (KDU-ČSL).
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:3;Usnesení bylo: Přijato ]2/1/ZM/2018 Volba volební komise a návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje Návrhovou komisi ve složení: Vít Svoboda (KDU-ČSL), Vlastislav Švec (KSČM) a Milan Točík (MZH).
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:2;Usnesení bylo: Přijato]


 

3/1/ZM/2018 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje program ustavujícího zasedání tak, jak byl navržen

 1. Zahájení 1. zasedání zastupitelstva města
 2. Informace o počtu přítomných členů zastupitelstva města a ověření jejich mandátů
 3. Složení slibu členů zastupitelstva města
 4. Volba volební komise, návrhové komise
 5. Schválení programu
 6. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
 7. Určení způsobu volby starosty, místostarosty a členů rady města
 8. Volba starosty
 9. Stanovení počtu místostarostů a členů rady
 10. Volba místostarosty případně místostarostů
 11. Volba dalších členů rady města
 12. Zřízení finančního a kontrolního výboru
 13. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva do 31.12.2018
 14. Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 01.01.2019
 15. Odměny předsedům občanských komisí
 16. Diskuze a interpelace
 17. Závěr


[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo: Přijato ]


 

4/1/ZM/2018 Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva dlouhodobě uvolněni
I. Zastupitelstvo města schvaluje v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích, že pro volební období 2018 - 2022 bude určena jako dlouhodobě uvolněná funkce starosty.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


 

5/1/ZM/2018 Určení způsobu volby starosty, místostarostů a členů rady města
I. Zastupitelstvo města schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarostů a radních postupem uvedeným ve volebním řádu.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]6/1/ZM/2018 Stanovení počtu místostarostů a členů rady
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zvolení dvou neuvolněných místostarostů a čtyř členů rady,
sedmičlennou radu včetně starosty a dvou neuvolněných místostarostů.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]7/1/ZM/2018 Volba starosty, místostarosty a členů rady
I. Zastupitelstvo města volí podle § 84 odst. 2 písmeno m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích


a) starostu Ing. Karla Macků,

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

b) 1. místostarostu Ing. Jiřího Baštáře,

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

c) 2. místostarostku Ing. Kateřinu Markovou,

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

d) členy rady Ing. Evu Macků,

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 6, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

                         Petra Nováčka,

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 4, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

                          Bc. Víta Svobodu,

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

                           Ing. Richarda Tůmu,

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

 

[Jmenovaní byli zvoleni tajným hlasováním. ]

 

8/1/ZM/2018 Volba starosty, místostarosty a členů rady
I. Zastupitelstvo města určuje podle § 104 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), že starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci, zastupuje 2. místostarostka Ing. Kateřina Marková.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]9/1/ZM/2018 Zřízení finančního a kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města zřizuje v souladu s § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích finanční výbor a kontrolní výbor.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nepřítomen: 1, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]10/1/ZM/2018 Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva

I. Zastupitelstvo města schvaluje

1.na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, které jsou uvedeny v příloze usnesení, a to s účinností od 01.11.2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]11/1/ZM/2018 Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje na základě nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, které jsou uvedeny v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru