Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 21/2022

U S N E S E N Í  z 21. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 16.2.2022 v hlavním sále KD Beseda

388/21/ZM/2022 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), členové Mgr. Bohumil Šuhaj (MZH" "), Vladimíra Duška (KSČM).[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

389/21/ZM/2022 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl doplněn

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Za Školou, Dačice
 6. Smlouva o bezúplatném převodu vodovodního řadu v k. ú. Dačice (194)
 7. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (195)
 8. Vzájemné darování pozemků v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, v k. ú. Hradišťko u Dačic, v k. ú. Bílkov a v k. ú. Dačice (16)
 9. Prodej části pozemku p. č. 2717/1 v k. ú. Dačice (225)
 10. Návrh na projednání doplnění požadavků do probíhající změny č. 4 ÚP Dačice
 11. Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023" z rozpočtu města
 12. Podpora dostupné zdravotní péče v Dačicích
 13. Schválení počtu zastupitelů města pro příští volební období
 14. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
 15. Rozpočtové opatření č. 29/2021
 16. Stanovy dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Dačicko
 17. Zápis z kontrolního výboru
 18. Zpráva o činnosti rady
 19. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

390/21/ZM/2022 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 20. zasedání konaném 8. 12. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

391/21/ZM/2022 Majetkoprávní vypořádání pozemků v lokalitě Za Školou, Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodeje nemovitostí v obci a k. ú. Dačice v rámci majetkoprávního vypořádání lokality Za Školou, a to pozemků:

 • p. č. 2945/49 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░   za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • p. č. 2945/90 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,  za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
 • p. č. 2945/79 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 9 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti Flexi Building s. r. o., se sídlem náměstí Zachariáše z Hradce čp. 64, 588 56 Telč, IČO: 08104646, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
 • p. č. 2945/47 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/48 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,
 • p. č. 2945/62 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/66 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,
 • p. č. 2945/58 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/57 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 6,
 • p. č. 2694/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,
 • p. č. 2945/50 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 3 m2 a p. č. 2945/51 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do SJM ░░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 8,
 • p. č. 2945/56 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░   za podmínek dle přílohy usnesení č. 9,
 • p. č. 2945/52 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 5 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,  za podmínek dle přílohy usnesení č. 10,

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

392/21/ZM/2022 Smlouva o bezúplatném převodu vodovodního řadu v k. ú. Dačice (194)
I. Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vodovodního řadu do majetku města Dačice, který byl vybudován investory ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako prodloužení stávajícího vodovodního řadu v rámci probíhající stavby "Vodovodní řad, vodovodní přípojky pro 2 RD na p. č. 252/4 a p. č. 252/5, k. ú. Dačice", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vodovodního řadu v k.ú. Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

393/21/ZM/2022 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků v k. ú. Dačice (195)
I. Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemků pod místní komunikací II. tř. s invent. č. 4b, a to pozemků:

 • p. č. 2711/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 82 m2,
 • p. č. 2711/7 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 1106 m2,
 • p. č. 2711/8 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 424 m2,
 • p. č. 2711/9 - ostatní plocha, ostatní komunikace o zbývající výměře 1169 m2

z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

394/21/ZM/2022 Vzájemné darování pozemků v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, v k. ú. Hradišťko u Dačic, v k. ú. Bílkov a v k. ú. Dačice (16)
I. Zastupitelstvo města schvaluje vzájemný bezúplatný převod nemovitostí ve vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, a nemovitostí ve vlastnictví města Dačice, a to:

 

katastrální území

parcela

druh pozemku

výměra v m2

Dačice

2170/2

ostatní plocha

324

Dačice

2698/10

ostatní plocha

60

Dačice

2740/2

ostatní plocha

378

Dačice

2740/8

ostatní plocha

49

Dačice

2771/13

ostatní plocha

412

Dačice

2771/14

ostatní plocha

363

Dačice

2771/17

ostatní plocha

7

Dačice

2831/1

ostatní plocha

770

Dačice

2831/2

ostatní plocha

22

Dačice

2812/1

ostatní plocha

4817

Dačice

2795/16

ostatní plocha

1011

Bílkov

1372

ostatní plocha

13

Hradišťko u Dačic

584/38

ostatní plocha

241

Hostkovice u Dolních Němčic

449/16

ostatní plocha

461

 

z vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice,

a

 

katastrální území

parcela

druh pozemku

výměra v m2

Dačice

2675/7

ostatní plocha

183

Dačice

2740/7

ostatní plocha

187

Dačice

2795/22

ostatní plocha

660

Dačice

2797/3

ostatní plocha

18

Dačice

2797/8

ostatní plocha

6

Dačice

2797/9

ostatní plocha

341

Dačice

2797/10

ostatní plocha

201

Dačice

2797/11

ostatní plocha

110

Dačice

2797/12

ostatní plocha

50

Dačice

2797/13

ostatní plocha

22

Dačice

2771/32

ostatní plocha

99

Dačice

2707/14

ostatní plocha

36

Dačice

2506/1

ostatní plocha

234

Dačice

2776

ostatní plocha

7542

Bílkov

1258/2

ostatní plocha

125

Bílkov

1258/3

ostatní plocha

284

Bílkov

1258/5

ostatní plocha

96

Bílkov

1260/11

ostatní plocha

442

Bílkov

1260/12

ostatní plocha

299

Bílkov

1260/13

ostatní plocha

82

Bílkov

1258/4

ostatní plocha

172

Lipolec

2498

ostatní plocha

400

Lipolec

2497

ostatní plocha

84

Hostkovice u Dolních Němčic

1626/12

ostatní plocha

315

Hostkovice u Dolních Němčic

1626/13

ostatní plocha

206

 

z vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

395/21/ZM/2022 Prodej části pozemku p. č. 2717/1 v k. ú. Dačice (225)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 2717/1 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo:Přijato]

 Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


  

396/21/ZM/2022 Návrh na projednání doplnění požadavků do probíhající změny č. 4 ÚP Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje zařazení požadavků uvedených v důvodové zprávě do probíhající změny č. 4 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

397/21/ZM/2022 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023" z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí grantu z rozpočtu města na "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2022 a 2023" spolkům dle přílohy č. 1.

II. Zastupitelstvo města schvaluje vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

398/21/ZM/2022 Podpora dostupné zdravotní péče v Dačicích
I. Zastupitelstvo města schvaluje zapojení Města Dačice do dotačního programu "Podpora dostupné zdravotní péče v Jihočeském kraji" v oboru praktický lékař pro děti a dorost formou poskytnutí motivačního bonusu ve výši 200 000 Kč a nabídky pronájmu bytu v zájmu města. V případě zubních a všeobecných praktických lékařů pak formou nabídky pronájmu bytu v zájmu města.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 


 

399/21/ZM/2022 Schválení počtu zastupitelů města pro příští volební období
I. Zastupitelstvo města schvaluje  počet členů Zastupitelstva města Dačice pro příští volební období na 21.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

400/21/ZM/2022 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva Města Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

401/21/ZM/2022 Stanovy dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Dačicko
I. Zastupitelstvo města schvaluje aktualizované Stanovy dobrovolného svazku obcí - Mikroregion Dačicko ve znění uvedeném v příloze č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo:Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Pro
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Omluvena
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
6
2
6
3
8
4
9
5
10
6
9
7
10
8
7
9
8
10
9
11
8
12
8
13
8
14
10
15
6
16
7
17
6
18
6
19
6
20
9
21
10
22
7
23
6
24
6
25
6
26
7
27
8
28
6
29
6
30
6
31
6
1
6
2
7
3
11
4
10

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru