Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Usnesení č. 24/2018

U S N E S E N Í  z 24. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 24.9.2018 v hlavním sále KD Beseda593/24/ZM/2018 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení  Vlastislav Švec (KSČM), Ing. Richard Tůma (ODS), Josef Mochar (ČSSD).
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro594/24/ZM/2018 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
doplnění zápisu z 23. zasedání konaného 20. 6. 2018 takto:

na konci rozpravy bodu 18 o názor starosty

Ing. Macků:
Myslí si, že to úplně tak není, a že ČOV tam byla započítána už předtím.

v bodě 31 o vyjádření starosty po vystoupení vedoucí finančního odboru týkajícího se vysvětlení stavu závěrečného účtu

Ing. Macků:
Konstatoval, že měl pan Tichánek pravdu.

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro595/24/ZM/2018 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
program zasedání tak, jak byl vystaven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Změna zřizovací listiny - Mateřská škola Dačice
 6. Použití Fondu rezerv a rozvoje
 7. Poskytnutí finančního příspěvku
 8. Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ ul. Boženy Němcové
 9. Rozpočtové opatření č. 19/2018
 10. Vydání změny č. 3 územního plánu Dačice
 11. Pořízení změny č. 4 územního plánu Dačice
 12. Plán společných zařízení pro jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic
 13. Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chlumec u Dačic (19)
 14. Darování pozemků p.č. 284/26 a 284/24 v k.ú. Borek u Dačic
 15. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 11. kolo (77)
 16. Názvy ulic v lokalitě Za Školou v Dačicích
 17. Smlouva kupní na část pozemku p.č. 2781/4 v k.ú. Dačice (88)
 18. Koupě nemovitostí v k.ú. Chlumec u Dačic (101)
 19. Koupě nemovitostí v k.ú. Chlumec u Dačic (102)
 20. Smlouva kupní na část pozemku p.č. 449/9 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic (104)
 21. Smlouva kupní na lesní pozemky v k.ú. Hradišťko u Dačic (105)
 22. Smlouva o bezúplatném převodu pozemků u vlakového nádraží v k. ú. Dačice (118)
 23. Prodej pozemků v k.ú. Hradišťko u Dačic (148)
 24. Prodej pozemků v k.ú. Hradišťko u Dačic (159)
 25. Prodej pozemků p.č. 2526/1, 2526/2 a 2526/10 v k.ú. Dačice (156)
 26. B.01.05 - Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích - dotace z IROP
 27. Bezúplatný převod pozemku pod místní komunikací v k.ú. Bílkov (132)
 28. Dohody o vytvoření společného školského obvodu MŠ Dačice
 29. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2018
 30. OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
 31. Závěrečný účet a účetní závěrka Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" za rok 2017
 32. Závěrečný účet a účetní závěrka DSO LKO BOREK za rok 2017
 33. Zápisy z finančního výboru
 34. Zápis z kontrolního výboru
 35. Diskuse a interpelace
 36. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro596/24/ZM/2018 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 23. zasedání konaném 20. 6.  2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro597/24/ZM/2018 Změna zřizovací listiny - Mateřská škola Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Dačice, která se vydává jako dodatek č. 11 zřizovací listiny.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro598/24/ZM/2018 Použití Fondu rezerv a rozvoje
I. Zastupitelstvo města schvaluje
použití Fondu rezerv a rozvoje až do výše 31 mil. Kč na překlenutí nedostatku peněžních prostředků, na úhradu provozních výdajů v časové a věcné souvislosti s tím, že po obdržení dotace od MMR ČR "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" budou použité prostředky převedeny zpět do Fondu rezerv a rozvoje.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro599/24/ZM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích - I. etapa,  poskytnutí finančního příspěvku ve výši 102.500,00 Kč  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


600/24/ZM/2018 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ ul. Boženy Němcové
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec se sídlem Boženy Němcové 213/V., IČO 75000041 ve výši 2.024.053,08 Kč na dočasné krytí potřeb projektu "Vybavení Základní školy Dačice" v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (IROP - výzva č. 46 Infrastruktura základních škol).
 2. stanovuje lhůtu pro vrácení návratné finanční výpomoci na bankovní účet zřizovatele nejpozději do 31.12.2019.


[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro601/24/ZM/2018 Rozpočtové opatření č. 19/2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 19/2018 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje  -657.289,92 Kč, financování  -657.289,92 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro602/24/ZM/2018 Vydání změny č. 3 územního plánu Dačice
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí

 

 1. návrh pořizovatele na vydání změny č. 3 územního plánu Dačice (dále též jen změna č. 3) předložený v souladu s § 54 odst. 1 zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále je stavební zákon),
 2. důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu změny č. 3,
 3. že k návrhu změny č. 3 nebyla uplatněna žádná námitka,
 4. že k návrhu změny č. 3 nebyla uplatněna žádná připomínka,
 5. že během projednávání změny č. 3 nevznikly žádné rozpory a že ke konečnému znění návrhu změny č. 3 byla vydána pouze souhlasná stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu,
 6. že změna č. 3 není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s výsledky řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu, v souladu s § 54 odst.2 stavebního zákona.

   

II. Zastupitelstvo města rozhoduje o vydání změny č. 3 územního plánu Dačice, v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Zdržel se
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


603/24/ZM/2018 Pořízení změny č. 4 územního plánu Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje pořízení změny č. 4 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Zdržel se
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro604/24/ZM/2018 Plán společných zařízení pro jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu přílohy č. 1 usnesení č. 73/12/04/ZM/, kterým byl schválen Plán společných zařízení v rámci Jednoduchých pozemkových úprav pro katastrální území Hostkovice u Dolních Němčic tak, že se parametry cesty C3 nahrazují takto:
- Polní cesta C3 v k.ú. Hostkovice u D. Němčic - navržena kategorie P4,5/30, odvodnění cesty vsakovacími příkopy a zvýšený odtok odveden příčně pod cestou, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Zdržel se
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
605/24/ZM/2018 Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chlumec u Dačic (19)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu přílohy č. 1 usnesení č. 60/3/ZM/2015, kterým byl schválen Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Chlumec u Dačic, a tak, že se parametry cest C 12, C 10 a C 8 nahrazují takto:

Polní cesta C12 v k.ú. Chlumec u Dačic - změna kategorie z P 4,0/30 na P 4,5/30 a navržena oprava mostku M1, příkopy vsakovací, cca od km 1,0 příkop realizován nebude,
Polní cesta C10 v k.ú. Chlumec u Dačic - změna kategorie z P 4,0/30 na P 4,5/30,
Polní cesta C8 v k.ú. Chlumec u Dačic - změna kategorie z P 4,0/30 na P 4,5/30, příkop vsakovací.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro606/24/ZM/2018 Darování pozemků p.č. 284/26 a 284/24 v k.ú. Borek u Dačic
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Dačice, jak obdarovaným, a ░░░░ ░░░░ , jako darujícími, jejímž předmětem je:
darování nemovité věci - pozemku parcelní číslo 284/26, druh pozemku: orná půda, zapsaný na listu vlastnictví č. 673 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území Borek u Dačic a obec Dačice, jako podílové spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ darování nemovité věci - pozemku parcelní číslo 284/28, druh pozemku: orná půda, zapsaný na listu vlastnictví č. 1713 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území Borek u Dačic a obec Dačice, jako společné jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Zdržel se
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
607/24/ZM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 11. kolo (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku v obci a k.ú. Dačice, p.č. 2945/19 o výměře 1741 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za kupní cenu ve výši  1.549.490,00 Kč (tj. 890,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro608/24/ZM/2018 Názvy ulic v lokalitě Za Školou v Dačicích
I. Zastupitelstvo města schvaluje
název nové ulice v  lokalitě Za Školou v Dačicích a to ulice K Sasiňáku tak, jak je vyznačena v příloze usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro609/24/ZM/2018 Smlouva kupní na část pozemku p.č. 2781/4 v k.ú. Dačice (88)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi dílu "a" - ostatní plocha o výměře 35 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2811-8216/2017 z pozemku p.č. 2781/4 v k.ú. Dačice, v rámci majetkoprávního vypořádání pro stavbu "Oprava komunikace a chodníků v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích", mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako prodávajícími, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro610/24/ZM/2018 Koupě nemovitostí v k.ú. Chlumec u Dačic (101)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemků p.č. 223/5 o výměře 644 m2, p.č. 373/1 o výměře 1.730 m2, p.č. 373/2 o výměře 224 m2, p.č. 374 o výměře 493 m2, p.č. 428 o výměře 7.098 m2, p.č. 453/4 o výměře 794 m2, p.č. 453/26 o výměře 1.401 m2 a p.č. 453/52 o výměře 2.897 m2 (všechny parcely jsou evidovány v katastru nemovitostí s druhem pozemku - lesní pozemek), z výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro611/24/ZM/2018 Koupě nemovitostí v k.ú. Chlumec u Dačic (102)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemků p.č. 453/19 o výměře 1.022 m2, p.č. 465/1 o výměře 2.334 m2 a p.č. 497/2 o výměře 2.786 m2 z výlučného vlastnictví paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro612/24/ZM/2018 Smlouva kupní na část pozemku p.č. 449/9 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic (104)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p.č. 449/9 - lesní pozemek o výměře 85 m2 v obci Dačice k.ú. Hostkovice u Dačic, v rámci majetkoprávního vypořádání pro připravovanou investiční akci "Výstavba městských rybníků", mezi městem Dačice, jako kupujícím, a paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako prodávající, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pozemek p.č. 449/9 v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


613/24/ZM/2018 Smlouva kupní na lesní pozemky v k.ú. Hradišťko u Dačic (105)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
 koupi lesních pozemků v k.ú. Hradišťko u Dačic mezi městem Dačice, jako kupujícím, a  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , jako prodávajícími, a to p.č. 111 o výměře 763 m2, p.č. 319/1 o výměře 2642 m2, p.č. 442/12 o výměře 127 m2, p.č. 502 o výměře 1583 m2, p.č. 560 o výměře 707 m2, p.č. 672 o výměře 5762 m2, p.č. 693 o výměře 1791 m2, p.č. 705/1 o výměře 1611 m2, p.č. 738 o výměře 429 m2 a p.č. 752/1 o výměře 3014 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na koupi lesních pozemků v k.ú. Hradišťko u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro614/24/ZM/2018 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků u vlakového nádražív k. ú. Dačice (118)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemky p. č. 2560/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 12 m2; p. č. 2560/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 12 m2; p. č. 2561/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 650 m2; p. č. 2562 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 759 m2; p. č. 2563/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 130 m2; p. č. 2563/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 21 mz vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro615/24/ZM/2018 Prodej pozemků v k.ú. Hradišťko u Dačic (148)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p. č. 21/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 739 m2, p. č. 263 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 217 m2, p. č. 782/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 425 m2 a p. č. 802 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 189 m2, do společného jmění ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro616/24/ZM/2018 Prodej pozemků v k.ú. Hradišťko u Dačic (159)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to části pozemku p.č. 21/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 656 m2, pozemku p.č. 263 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 217 m2, části pozemku p.č. 782/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 333 m2 a části pozemku p.č. 802 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro617/24/ZM/2018 Prodej pozemků p.č. 2526/1, 2526/2 a 2526/10 v k.ú. Dačice (156)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemků: p.č. 2526/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 627 m2, p.č. 2526/2 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 400 m2 a p.č. 2526/10 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 521 m2 do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro618/24/ZM/2018 B.01.05 - Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích - dotace IROP
I. Zastupitelstvo města schvaluje
informace o plánované akci s názvem "Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Zdržel se
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
619/24/ZM/2018 Bezúplatný převod pozemku pod místní komunikací v k.ú. Bílkov (132)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod pozemku p.č. 72/4 o výměře 59 m2 pod místní komunikací III. tř. s inventárním číslem 11c z výlučného vlastnictví České republiky s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Zdržel se
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro620/24/ZM/2018 Dohody o vytvoření společného školského obvodu MŠ Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Dačice mezi městem Dačice a obcí Dobrohošť, se sídlem Dobrohošť 18, 380 01 Dačice, IČO 00512788, obcí Peč, se sídlem Peč 62, 380 01 Dačice, IČO 00477320 a obcí Třebětice, se sídlem Třebětice 11, 380 01 Dačice, IČO 0066548.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro621/24/ZM/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje

veřejnoprávní smlouvu uzavíranou s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2018 na realizaci akce obnovy objektu čp. 12/I v ulici Krajířova, rejstř. č. ÚSKP 15433/3-1819.

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
622/24/ZM/2018 OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
I. Zastupitelstvo města schvaluje obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů, dle přílohy usnesení  č. 1 a vydává ji pod číslem 2/2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12   Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru