Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 4/2019

U S N E S E N Í  ze 4. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 24.4.2019 v hlavním sále KD Beseda63/4/ZM/2019 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Zdeňka Koutná (ANO 2011), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), Mgr. Milan Točík (MZH)
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Zdržel se

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Nepřítomen

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
64/4/ZM/2019 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl vystaven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce D.01.13 - Zateplení domu 162, tř. 9. května
 6. Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2019
 7. Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2019
 8. Regenerace MPZ Dačice 2019 - příspěvek z rozpočtu města
 9. Koupě pozemků p.č. 2843/8 a 2843/9 v k.ú. Dačice (66)
 10. Směna pozemků v k.ú. Lipolec a k.ú. Dačice (127)
 11. Bezúplatný převod pozemku p.č. 166/8 v k.ú. Chlumec u Dačic (144)
 12. Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Dačice (142)
 13. Vzájemné darování částí pozemků p.č. 2741/1 a p.č. 2758 v k.ú. Dačice (116)
 14. Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací Malý Pěčín - Velký Pěčín (117) (118) (119) (120) (121)
 15. Prodej nemovitostí v k.ú. Malý Pěčín (92)
 16. Prodej pozemků v k.ú. Hradišťko u Dačic, Malý Pěčín a Velký Pěčín - stávající trafostanice (115)
 17. Prodej části pozemku p.č. 2643/1 v k.ú. Dačice (134)
 18. Prodej pozemku p.č. 609/3 v k.ú. Dačice (169)
 19. Prodej pozemků v k.ú. Dačice (171)
 20. Darování pozemků p.č. 284/26 a 284/24 v k.ú. Borek u Dačic
 21. Plán financování obnovy kanalizací na období 2019 až 2028
 22. "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" - Smlouva o bezúplatném převodu p. č. 526/2 v k. ú. Bílkov (126)
 23. Změna stanov DSO Vodovod Řečice
 24. Zápisy z finančního výboru
 25. Zápis z kontrolního výboru
 26. Zpráva o činnosti rady
 27. Diskuse a interpelace
 28. Závěr
   

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Nepřítomen

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
65/4/ZM/2019 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 3. zasedání konaném 13. 2. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Nepřítomen

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
66/4/ZM/2019 Žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce D.01.13 - Zateplení domu 162, tř. 9. května
I. Zastupitelstvo města schvaluje
předložení žádosti o dotaci v rámci IROP - výzva č. 78 - Energetické úspory v bytových domech III na realizaci akce "Zateplení domu 162, tř. 9. května".
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Nepřítomen

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
67/4/ZM/2019 Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na rok 2019 společnosti Sdílení o.p.s., Masarykova 330, Telč, ve výši 80 000 Kč, na zajištění mobilní hospicové péče.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Nepřítomen

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro68/4/ZM/2019 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí dotace na rok 2019 zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec, ve výši 200 000 Kč, na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Nepřítomen

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
69/4/ZM/2019 Regenerace MPZ Dačice 2019 - příspěvek z rozpočtu města
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Dačice ve výši 68.000 Kč na obnovu kulturních památek v rámci Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2019 pro Karmel Matky Boží, Jemnická 21/III, Dačice, IČO 685 21 979.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Nepřítomen

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
70/4/ZM/2019 Koupě pozemků p.č. 2843/8 a 2843/9 v k.ú. Dačice (66)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci a k.ú. Dačice, a to pozemku p.č. 2843/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 33 m2 a pozemku p.č. 2843/9 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 170 m2 z výlučného vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČ: 70994226, nábř. Ludvíka Svobody 122/12, Praha-Nové Město, za podmínek dle přílohy č. 8.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Nepřítomen

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
71/4/ZM/2019 Směna pozemků v k.ú. Lipolec a k.ú. Dačice (127)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
směnu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemků ve vlastnictví města Dačice p. č. 2084 - trvalý travní porost o výměře 5.569 m2, p. č. 3049 - lesní pozemek o výměře 5.514 m2, p. č. 2075 - ostatní plocha o výměře 167 m2, p. č. 2076 - ostatní plocha o výměře 71 m2, p. č. 2078 - ostatní plocha o výměře 11 m2, p. č. 2077 - ostatní plocha o výměře 696 m2, p. č. 673/3 - trvalý travní porost o výměře 60 m2, a p. č. 675/9 - ostatní plocha o výměře 101 m2, směnou za pozemek ve vlastnictví společnosti ZEMOS s.r.o., sídlem Družstevní 69/III, 380 01 Dačice, a to p.č. 1440/4 o výměře 1105 m2 - ostatní plocha / jiná plocha, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2803-8183/2017 z pozemku p.č. 1440/1 v k.ú. Dačice, a to s finančním vyrovnáním ve výši dle znaleckého posudku ve prospěch společnosti ZEMOS s.r.o., za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnné smlouvy se společností ZEMOS s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Nepřítomen

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro72/4/ZM/2019 Bezúplatný převod pozemku p.č. 166/8 v k.ú. Chlumec u Dačic (144)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku p.č. 166/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 252 m2 z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Nepřítomen

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
73/4/ZM/2019 Záměr bezúplatného převodu pozemků v k.ú. Dačice (142)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice pro realizaci výstavby veřejně prospěšných staveb a realizaci výsadby zeleně, a to pozemků:

 • p. č. 2634/137 - orná půda o výměře 219 m2 
 • p.č. 2634/138 - orná půda o výměře 161 m2,
 • p.č. 2271/164 - orná půda o výměře 173 m2,
 • p.č. 1937/40 - orná půda o výměře 3979 m2,
 • p.č. 1937/66 - ostatní plocha o výměře 46 m2,
 • p.č. 1937/85 - orná půda o výměře 2705 m2,
 • p.č. 2430/294 - ostatní plocha o výměře 27 m2,
 • p.č. 2396/69 - orná půda o výměře 1616 m2,
 • p.č. 2396/71 - orná půda o výměře 1586 m2,
 • p.č. 2396/73 - orná půda o výměře 5258 m2,
 • p.č. 2396/75 - orná půda o výměře 8631 m2,
 • p.č. 2396/79 - orná půda o výměře 3641 m2,
 • p.č. 2771/28 - ostatní plocha o výměře 40 m2,
 • p.č. 2271/213 - ostatní plocha o výměře 18 m2 (dle dosud nezapsaného GPL č. 2869-133/2018)
 • p.č. 124/1 - trvalý travní porost o výměře 165 m2

z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Nepřítomen

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Nepřítomen
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro74/4/ZM/2019 Vzájemné darování částí pozemků p.č. 2741/1 a p.č. 2758 v k.ú. Dačice (116)
I. Zastupitelstvo města ruší
na základě nové žádosti usnesení č. 553/22/ZM/2018 ze dne 18.4.2018.
II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Darovací smlouvy na části nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice dle geometrického plánu č. 2843-49/2018, a to pozemků:

 • p.č. 2758/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 735 m2, z vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, za podmínek dle přílohy č. 4,
 • p.č. 2741/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 778 m2, z vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy č. 4,
 • p.č. 2741/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o celkové výměře 791 m2, z vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy č. 4.

III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Darovací smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
75/4/ZM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací Malý Pěčín - Velký Pěčín (117) (118) (119) (120) (121)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
majetkoprávního vypořádání pozemků v obci Dačice a k.ú. Malý Pěčín a k.ú. Velký Pěčín pro účely narovnání vlastnických vztahů, a to vlastnictví pozemků pod místní komunikací s níže uvedenými vlastníky nemovitostí a vlastnictví místní komunikace, vedené v pasportu komunikací pod inventárním číslem 4C ve vlastnictví města Dačice:

Formou koupě

 • pozemek p.č. 313/2 - orná půda o  výměře 54 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 313/1, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 7 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín, jako výlučné vlastnictví xxxxxxxxxxxxx  za podmínek dle přílohy usnesení č.1, 
 • pozemky p.č. 1007/18 - ostatní plocha o  výměře  38 m2 a p.č. 1007/21 - ostatní plocha o výměře 7 m2 oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p.č. 1007/4, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 111 pro obec Dačice a k.ú. Malý Pěčín, jako výlučné vlastnictví xxxxxxxxx, za podmínek dle přílohy usnesení č.2, 
 • pozemek p.č. 78/3 - orná půda o  výměře 948 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 205-13/2018 z pozemku p.č. 78/1, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 149 pro obec Dačice a k.ú. Velký Pěčín, jako výlučné vlastnictví xxxxxxxxxxxxxxx, za podmínek dle přílohy usnesení č.3, 
 • spoluvlastnické podíly každý k id. 1/3 na pozemku p.č. 75/7 o výměře 44 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 203-10/2018 z pozemku p.č. 75/3 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 13 pro obec Dačice a k.ú. Velký Pěčín jako podílové spoluvlastnictví, xxxxxxxxx, za podmínek dle přílohy usnesení č.4, 
 • pozemek p.č. 73/4 - orná půda o  výměře 31 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 205-13/2018 z pozemku p.č. 73, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 83 pro obec Dačice a k.ú. Velký Pěčín, jako výlučné vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx, za podmínek dle přílohy usnesení č.5. 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupních smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
76/4/ZM/2019 Prodej nemovitostí v k.ú. Malý Pěčín (92)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 222/3 - trvalý travní porost o výměře 111 m2, části pozemku p. č. 222/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2 a části pozemku p. č. 223/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 25 m2, oddělené geometrickým plánem č. 191-8410/2018, do společného jmění xxxxxxxxxx a za podmínek dle přílohy č. 8. tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
77/4/ZM/2019 Prodej pozemků v k.ú. Hradišťko u Dačic, Malý Pěčín a Velký Pěčín - stávající trafostanice (115)

I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území: 

 • Hradišťko u Dačic, a to pozemku p.č. st. 23 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2,
 • Malý Pěčín, a to pozemku p.č. st. 42 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 201-8027/2017,
 • Velký Pěčín, a to pozemku p.č. st. 41 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 7 m2, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 184-8026/2017, do výlučného vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, za podmínek dle přílohy usnesení č.1. 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro


 

78/4/ZM/2019 Prodej části pozemku p.č. 2643/1 v k.ú. Dačice (134)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p.č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace, oddělené geometrickým plánem č. 2887-8532/2018 a označené parcelním číslem 2643/33 o výměře 277 m2, do výlučného vlastnictví xxxxxxxxx, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 72.020,00 Kč a za podmínek dle přílohy č. 6 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
79/4/ZM/2019 Prodej pozemku p.č. 609/3 v k.ú. Dačice (169)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 609/3 o výměře 7 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
80/4/ZM/2019 Prodej pozemků v k.ú. Dačice (171)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu usnesení č. 50/3/ZM/2019 tak, že bude nově znít:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků, a to částí oddělených Geometrickým plánem č. 2859-94/2018 ze dne 2.8.2018, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec, dne 8.8.2018, část o výměře 6956 m2, která byla oddělena z pozemku p.č. 2271/7 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/210, část o výměře 763 m2, která byla oddělena z pozemku p.č. 2271/121 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/195, část o výměře 1103 m2, která byla z pozemku p.č. 2271/122 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/196, část o výměře  8 m2, která  byla oddělena z pozemku p.č. 2271/44 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/211do výlučného vlastnictví společnosti OC Dačice spol. s r.o., sídlem U Čápova dvora 2871, Tábor,za podmínek dle přílohy usnesení č.1.II. Zastupitelstvo města pověřuje
starostu města podpisem Kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
81/4/ZM/2019 Darování pozemků p.č. 284/26 a 284/24 v k.ú. Borek u Dačic
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Darovací smlouvy mezi městem Dačice, jak obdarovaným, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako darujícími, jejímž předmětem je:

 • darování nemovité věci - pozemku parcelní číslo 284/26, druh pozemku: orná půda, zapsaný na listu vlastnictví č. 673 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území Borek u Dačic a obec Dačice, jako podílové spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (každý k id. 1/2)
 • darování nemovité věci - pozemku parcelní číslo 284/28, druh pozemku: orná půda, zapsaný na listu vlastnictví č. 1713 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území Borek u Dačic a obec Dačice, jako společné jmění ░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Zdržela se

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro

82/4/ZM/2019 Plán financování obnovy kanalizací na období 2019 až 2028
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Plán financování obnovy kanalizací na období 2019 až 2028, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro
83/4/ZM/2019 "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" - Smlouva o bezúplatném převodu p. č. 526/2 v k. ú. Bílkov (126)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov pro realizaci stavby "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II", a to pozemku p.č. 526/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 394 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 329-8341/2018 z pozemku p.č. 526 z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro84/4/ZM/2019 Změna stanov DSO Vodovod Řečice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
úplné znění stanov DSO  Vodovod Řečice ve znění dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Pro

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Pro
Milan Navrátil                           ANO              5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro85/4/ZM/2019 Zápis z kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
zápis z 1. schůze kontrolního výboru, která se konala dne 31. 1. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 6;Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1   Zdržel se
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2   Zdržel se
Mgr. Milan Točík                      MZH             3   Zdržel se

MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4   Zdržel se
Milan Navrátil                           ANO              5   Zdržel se
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6   Pro

Bc. Miloš Novák                       ANO              7   Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9   Pro

Ing. Jiří Baštář                          ODS              10  Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11  Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12  Pro

Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13  Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14  Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15  Omluven
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16  Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17  Pro
Milan Kubek                               ODS              18  Pro

Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19  Pro
Vlastislav Švec                           KSČM          20  Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21  Pro


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru