Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 7/2019

U S N E S E N Í  ze 7. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 6.11.2019 v hlavním sále KD Beseda129/7/ZM/2019 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předsedkyně Ing. Eva Macků (ODS), členové Bc. Miloš Novák (ANO 2011), Mgr. Bohumil Šuhaj (MZH)
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Nepřítomen
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro130/7/ZM/2019 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje

program zasedání tak, jak byl vystaven

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Grant zajištění provozu mateřského centra v roce 2020 a 2021
 6. Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2020 a 2021
 7. Grant harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2020 a 2021
 8. Program regenerace MPZ Dačice na období 2020 - 2023
 9. Směna pozemků k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k.ú. Lipolec (43)
 10. Směna pozemku v k.ú. Dolní Němčice (42)
 11. Darovací smlouva na část pozemku p.č. 2795/17 v k.ú. Dačice (10)
 12. Darovací smlouva na pozemek p.č. st. 96 v k.ú. Hradišťko u Dačic (11)
 13. A.03.05. Darování pozemků a částí pozemků p.č. 2271/138, p.č. 2771/1, p.č. 2771/26, p.č. 2771/27 a p.č. 2771/29 v k.ú. Dačice (12)
 14. Prodej části pozemku p.č. 1574 v k.ú. Chlumec u Dačic
 15. Bezúplatný převod pozemku p. č. 76/10 v k. ú. Dačice (160)
 16. Rozpočtové opatření č. 19/2019
 17. Zásady poskytování podpor města Dačice
 18. Dary pro SDH za činnost v roce 2018
 19. Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic
 20. Zápis z kontrolního výboru
 21. Zápis z finančního výboru
 22. Zpráva o činnosti rady
 23. Diskuse a interpelace
 24. Závěr


[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Nepřítomen
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro131/7/ZM/2019 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
zprávu o plnění ;Usnesení zastupitelstva města přijatých na 6. zasedání konaném 11. 9. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Nepřítomen
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro132/7/ZM/2019 Grant zajištění provozu mateřského centra v roce 2020 a 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přidělení Grantu zajištění provozu mateřského centra v roce 2020 a 2021 zapsanému spolku Katolický dům Dačice, z.s., Masarykova 295, Dačice, za podmínek uvedených v příloze č.2 návrhu usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Nepřítomen
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro133/7/ZM/2019 Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2020 a 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přidělení Grantu poskytování pečovatelské služby v roce 2020 a 2021 společnosti Ledax o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice a společnosti RESIDENT 2000 o.p.s., Svobodova 106, Dačice za podmínek uvedených v příloze č. 2 a 3 návrhu usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Nepřítomen
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro
134/7/ZM/2019 Grant harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2020 a 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje schválit přidělení Grantu harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2020 a 2021  zapsanému ústavu PREVENT 99, z.ú., Heydukova 349, Strakonice, za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Pro
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro
135/7/ZM/2019 Program regenerace MPZ Dačice na období 2020 - 2023
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Program regenerace Městské památkové zóny Dačice na období 2020 - 2023
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ;Usnesení bylo:Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Pro
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro136/7/ZM/2019 Směna pozemků k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k.ú. Lipolec (43)

I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu nemovitostí s finančním vyrovnáním ve výši 11.903,- Kč ve prospěch města Dačice pro plánovanou investiční akci "Výstavba městských rybníků" v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic a katastrálním území Lipolec, a to:

 • pozemky p.č. 449/11 - lesní pozemek o výměře 48 m2, p.č. 449/13 - lesní pozemek o výměře 201 m2,   p.č. 449/14 - lesní pozemek o výměře 5 m2, p.č. 449/15 - lesní pozemek o výměře 204 m2  v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic z výlučného vlastnictví  České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p. sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové do výlučného vlastnictví města Dačice,  směnou za pozemek p.č. 760/10 - lesní pozemek o výměře 439 m2 v k.ú. Lipolec z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro Lesy České republiky, s.p., sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, za podmínek dle přílohy č. 1. 

 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnné smlouvy v k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k.ú. Lipolec.


[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Pro
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro137/7/ZM/2019 Směna pozemku v k.ú. Dolní Němčice (42)
I. Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemků s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice mezi městem Dačice a ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , a to takto: 
díl "a" o výměře 1 m2 oddělený z pozemku p.č. 1141/18 - zahrada a díl "b" o výměře 13 m2 oddělený z  pozemku p.č. st. 39 - zastavěná plocha a nádvoří, to vše odděleno na základě geometrického plánu č. 352-8720/2019 z výlučného vlastnictví ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za pozemek p.č. 1141/42 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 21 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 352-8720/2019 z pozemku p.č. 1141/35 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Směnné smlouvy v k.ú. Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Pro
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro138/7/ZM/2019 Darovací smlouva na část pozemku p.č. 2795/17 v k.ú. Dačice (10)
I. Zastupitelstvo města doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu na pozemek p.č. 2795/17 o výměře 5313 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2860 - 113/2018 z pozemku p.č. 2795/17 - ostatní plocha / silnice o výměře 6725 m2 k.ú. Dačice, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako obdarovaným, a městem Dačice jako dárcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy na pozemek p.č. 2795/17 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Pro
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro

 

139/7/ZM/2019 Darovací smlouva na pozemek p.č. st. 96 v k.ú. Hradišťko u Dačic (11)

I. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu na pozemek p.č. st. 96 - zast. plochu a nádvoří/hráz o výměře 406 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 196-8076/2017 z pozemku p.č. 794 - ostatní plocha/silnice v obci Dačice a k.ú. Hradišťko u Dačic, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako dárcem, a městem Dačice jako obdarovaným, za podmínek dle přílohy ;Usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Darovací smlouvy na pozemek p.č. st. 96 v k.ú. Hradišťko u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Pro
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro140/7/ZM/2019 A.03.05. Darování pozemků a částí pozemků p.č. 2271/138, p.č. 2771/1, p.č. 2771/26, p.č. 2771/27 a p.č. 2771/29 v k.ú. Dačice (12)
I. Zastupitelstvo města schvaluje darování nemovitostí a částí nemovitostí v rámci dokončené investiční akce "Výstavba cyklostezek v k.ú. Dačice a Bílkov - trasa III, Zahrádkářská kolonie Toužín", mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako dárcem, a městem Dačice jako obdarovaným, a to:

díl "b" o výměře  301 m2 oddělený z pozemku p.č. 2771/1; díl "c" o výměře 184 m2 oddělený z pozemku p.č. 2771/27; díl "g" o výměře 154 m2 oddělený z pozemku p.č. 2771/29 a díl "h" o výměře 454 m2 oddělený z pozemku p.č. 2771/12, které byly stejným geometrickým plánem č. 2869-133/2018 následně sloučeny spolu s pozemkem p.č. 2771/26 o výměře 41 m2 a pozemkem p.č. 2271/138 o výměře 46 m2 do pozemku p.č. 2771/12 o nové výměře 1180 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Dačice, za podmínek dle přílohy ;Usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Darovací smlouvy s Jihočeským krajem.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Pro
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro141/7/ZM/2019 Prodej části pozemku p.č. 1574 v k.ú. Chlumec u Dačic
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to části pozemku p.č. 1574 o výměře 335 m2, geometrickým plánem č. 06-8673/2019 označené jako p.č. 1574/2, do výlučného vlastnictví ░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy ;Usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo:Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro


142/7/ZM/2019 Bezúplatný převod pozemku p. č. 76/10 v k. ú. Dačice (160)
I. Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 76/10 - ostatní plocha / jiná plocha o výměře 180 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice, za podmínek dle přílohy ;Usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 ;Usnesení bylo:Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Pro
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro143/7/ZM/2019 Rozpočtové opatření č. 19/2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2019 v těchto objemech: příjmy -1.500.000,00 Kč, výdaje -14.380.000,00 Kč, financování -12.880.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Pro
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro144/7/ZM/2019 Zásady poskytování podpor města Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje Zásady poskytování podpor města Dačice dle přílohy usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Pro
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro145/7/ZM/2019 Dary pro SDH za činnost v roce 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Dačice, IČO 42408792, Tyršova ul., Dačice 380 01 ve výši 45.000,- Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Pro
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro146/7/ZM/2019 Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic
I.Zastupitelstvo města schvaluje
upravenou směrnici zastupitelstva města - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic, která je uvedena v příloze ;Usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH              1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH              2   Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH              3   Pro
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD       4   Zdržela se
Milan Navrátil                           ANO               5   Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO               6   Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO               7   Pro
Ing. Eva Macků                         ODS               8   Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS                9    Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12    Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13    Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro 
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           19    Omluven
Vlastislav Švec                           KSČM          20    Pro
Vladimír Dušek                           KSČM          21    Pro


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru