Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č.13/2016

U S N E S E N Í  z 13. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 28.11.2016 v hlavním sále MěKS

339/13/ZM/2016 Volba návrhové komise

I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení Mgr. Milan Točík (Moravané), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), Vlastislav Švec (KSČM).
[ Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
344/13/ZM/2016 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
program zasedání tak, jak byl navržen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Volba ověřovatelů zápisu
 5. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 6. Petice "Vraťte nám pomník!"
 7. Petice "Zastavte výstavbu kruhového objezdu na Palackého náměstí"
 8. Změna závazného ukazatele rozpočtu - MŠ Dačice
 9. Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
 10. Rozpočtové opatření č. 22/2016
 11. Schválení financování vlastního podílu na výstavbu hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
 12. Žádost o dotaci v rámci státní podpory sportu pro rok 2017 - Výstavba sportovní haly v Dačicích
 13. Prodej volné bytové jednotky 88/2 v k.ú. Dačice (86)
 14. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou III. etapa
 15. Prodej pozemku p.č. 2856, p.č. 2758 a části p.č. 2762/2 v k. ú. Dačice (101)
 16. Prodej částí pozemku p.č. 2271/42 v k.ú. Dačice (100) (106)
 17. Prodej části pozemku p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u D. Němčic (108)
 18. Prodej části pozemku p.č. 1691/1 v k.ú. Dačice (109)
 19. Koupě stavby garáže na pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Dačice (70)
 20. Koupě pozemku p.č. 2218/2 v k.ú. Dačice (71)
 21. Koupě lesního pozemku p.č. 2330/1 v k.ú. Dačice (72)
 22. Koupě pozemku v k.ú. Dačice
 23. D.03.01. Kupní smlouva p.č. 124/3 a p.č. 124/2 v k.ú. Dačice (74)
 24. Bezúplatný převod p. č. 446/4 a p. č. 451/7 v k. ú. Dolní Němčice (47)
 25. Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
 26. Smlouva o spolupráci s OHK J. Hradec
 27. Zápis z finančního výboru
 28. Zápisy z kontrolního výboru
 29. Zpráva o činnosti rady
 30. Diskuse a interpelace
 31. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Proti
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Proti
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro 
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Zdržel se
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Zdržel se
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se
345/13/ZM/2016 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 12. zasedání konaném 14. 9. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nehlasoval
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
346/13/ZM/2016 Petice "Vraťte nám pomník!"
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
přijatou petici s názvem "Vraťte nám pomník!"a ukládá radě města ve spolupráci s petičním výborem připravit na nejbližší zasedání ZM návrh na vyhlášení místního referenda ve věci vrácení pomníku na původní místo. 

[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Proti347/13/ZM/2016 Petice "Zastavte výstavbu kruhového objezdu na Palackého náměstí"
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
petici "Zastavte výstavbu kruhového objezdu na Palackého náměstí".
II. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o zadání studie řešení průsečné křižovatky na Palackého náměstí.
III. Zastupitelstvo města ukládá radě města předložit zastupitelstvu města informaci o výsledku studie řešení průsečné křižovatky na Palackého náměstí na nejbližším zasedání zastupitelstva města po jejím zpracování.

[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro 
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
348/13/ZM/2016 Změna závazného ukazatele rozpočtu - MŠ Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu závazného ukazatele rozpočtu Mateřské školy Dačice na rok 2016 - zvýšení příspěvku na provoz ve výši 14.500 Kč na úhradu nákladů spojených s pronájmem ledové plochy na kurzech bruslení v rámci projektu "Děti do bruslí".
Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

1) příspěvek na provoz ve výši 4.138.500 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Nepřítomen
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro

349/13/ZM/2016 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 - ZŠ Dačice ul. Komenského
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2016 - snížení příspěvku na provoz a zvýšení příspěvku na investice ve výši 174.000 Kč.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 2.879.000 Kč,
 2. příspěvek na investice ve výši 422.000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Nepřítomen
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
350/13/ZM/2016 Rozpočtové opatření č. 22/2016
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/2016 v těchto objemech: příjmy 60,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování - 60,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Nepřítomen
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
351/13/ZM/2016 Schválení financování vlastního podílu na výstavbu hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje Financování vlastního podílu realizace akce "Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice".[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Zdržel se
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
352/13/ZM/2016 Žádost o dotaci v rámci státní podpory sportu pro rok 2017 - Výstavba                             sportovní haly v Dačicích
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. Podání žádosti o dotaci v rámci  programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu, vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci akce "Výstavba sportovní haly v Dačicích''.
 2. Financování vlastního podílu realizace akce "Výstavba sportovní haly v Dačicích''
   

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Zdržel se
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro353/13/ZM/2016 Prodej volné bytové jednotky 88/2 v k.ú. Dačice (86)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitostí v obci a k.ú. Dačice, a to bytové jednotky č. 2 o celkové podlahové ploše bytu 100,54 m2 (154,82 m2 včetně lodžie a sklepa) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 101/417 na společných částech domu a pozemku p.č. 237 za kupní cenu ve výši 2.066.688,- Kč░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  , dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro354/13/ZM/2016 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou III. etapa
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu usnesení č. 321/12/ZM/2016 ze dne 14.9.2016 tak, že nově bude znít zastupitelstvo města schvaluje:

 • prodej pozemku p.č. 2945/1 v k.ú. Dačice o výměře 763 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za kupní cenu ve výši 679.070,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 1, 
 • schvaluje prodej pozemku p.č. 2945/12 o výměře  827 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1  dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za kupní cenu ve výši 736.030,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv dle tohoto usnesení.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro355/13/ZM/2016 Prodej pozemku p.č. 2856, p.č. 2758 a části p.č. 2762/2 v k. ú. Dačice (101)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2856 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, do výlučného vlastnictví░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░  za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2758 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 37 m2 a pozemku p.č. 2762/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 20 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .
III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro356/13/ZM/2016 Prodej částí pozemku p.č. 2271/42 v k.ú. Dačice (100) (106)
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 5.10.2016 uzavřené mezi Městem Dačice, jako prodávajícím, a░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako kupujícím, jejímž předmětem byl prodej části pozemku p.č. 2271/42 v k.ú. Dačice o výměře 1.056 m2, oddělené GPL č. 2728-7779/2016 ze dne 30.8.2016 a označené jako nově vzniklý pozemek p.č. 2271/182, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
 2. změnu části usnesení č. 323/12/ZM/2016 ze dne 14.9.2016, bod. II, odst. 3, tak, že nově zní:
  zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 2271/42, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2728-7779/2016, o výměře 1.960 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za účelem výstavby objektu služeb - autodílny se zázemím za sjednanou kupní cenu ve výši 1.000,- Kč/m2, tj. 1.960.000,- Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

 

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Zdržel se     
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro357/13/ZM/2016 Prodej části pozemku p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u D. Němčic (108)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to části pozemku p. č. 1640/1 o přibližné výměře 14 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro358/13/ZM/2016 Prodej části pozemku p.č. 1691/1 v k.ú. Dačice (109)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p.č. 1691/1 - zahrada v obci a katastrálním území Dačice,  o  výměře 152 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2735-7832/2016, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , a současně zřízení věcného břemene služebnosti přístupu, příjezdu a parkování motorového vozidla v rozsahu, který vymezuje geometrický plán č. 2735-7832/2016, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni služebnosti.

[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro359/13/ZM/2016 Koupě stavby garáže na pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Dačice (70)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi stavby garáže, nacházející se na pozemku p.č. 74/1 v k.ú. Dačice, z výlučného vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na koupi stavby garáže.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro360/13/ZM/2016 Koupě pozemku p.č. 2218/2 v k.ú. Dačice (71)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p.č. 2218/2 o celkové výměře 1202  m2 - ostatní plocha, v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 2218/2 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro361/13/ZM/2016 Koupě lesního pozemku p.č. 2330/1 v k.ú. Dačice (72)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku v k.ú. Dačice p.č. 2330/1 - lesní pozemek, o celkové výměře 9416 mz výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako prodávající, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 2330/1 v k.ú. Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro362/13/ZM/2016 Koupě pozemku v k.ú. Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p.č. 2271/166 v k.ú. Dačice z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (k id. 1/6), za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na koupi pozemku p.č. 2271/166 v k.ú. Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
363/13/ZM/2016 D.03.01. Kupní smlouva p.č. 124/3 a p.č. 124/2 v k.ú. Dačice (74)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi nemovitostí v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví ČR -  Státního pozemkového úřadu, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, a to pozemku p.č. 124/2 o celkové výměře 19 m2, a pozemku p.č. 124/3 o celkové výměře 43 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2720-7738/2016 z  pozemku p.č. 124/1 v k.ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy mezi městem Dačice a ČR - Státním pozemkovým úřadem.

[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro364/13/ZM/2016 Bezúplatný převod p. č. 446/4 a p. č. 451/7 v k. ú. Dolní Němčice (47)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
bezúplatný převod nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to pozemku p. č. 446/4 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.535 m2, a pozemku p. č. 451/7 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 19 m2, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví Města Dačice.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Nepřítomen
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro365/13/ZM/2016 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích, která je přílohou usnesení, a vydává ji pod číslem 3/2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]  


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro366/13/ZM/2016 Smlouva o spolupráci s OHK J. Hradec
I. Zastupitelstvo města schvaluje
návrh Smlouvy o spolupráci s OHK J. Hradec dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Nehlasoval
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
367/13/ZM/2016 Zápis z finančního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z 6. schůze finančního výboru konané 20. 9. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Pro        
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro368/13/ZM/2016 Zápisy z kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis ze 7. schůze kontrolního výboru konané 19. 9. 2016 a 8. schůze konané 25. 10. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 3, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Nehlasoval       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Nehlasoval
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Nehlasoval
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
369/13/ZM/2016 Zpráva o činnosti rady
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí
informaci o činnosti rady města od 12. zasedání konaného 14. 9. 2016 (schůze rady č. 52 - 57).
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                          Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro 
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Nepřítomen
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Nehlasoval       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15   Pro
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Pro
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru