Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č.17/2017

U S N E S E N Í  z 17. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 21.6.2017 v hlavním sále MěKS431/17/ZM/2017 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení návrhovou komisi ve složení Pavel Antonů (SNK-Evropští demokraté), Petr Nováček (KDU-ČSL),  Rostislav Homolka (KSČM).
[ Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1     Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL     3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL    6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS               9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS           10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS           11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED       12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO           13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO           19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD           21   Pro
432/17/ZM/2017 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl navržen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Cena města Dačice za rok 2016
 6. Zřizovací listiny PO - školství
 7. Zřizovací listiny PO - kultura
 8. Návrh na pořízení změny č. 3 ÚP Dačice
 9. Dům dětí a mládeže v Dačicích
 10. A.01.22. Směna pozemků v k.ú. Dačice "Studie parkoviště Dačice III" (20)
 11. Prodej pozemku p. č. 11/7 v k.ú. Dačice (116)
 12. Prodej částí pozemků v k.ú. Hradišťko u Dačic (121)
 13. Prodej části pozemku p. č. 2152 v k.ú. Dačice (124)
 14. Koupě pozemku p.č. 715/4 v k.ú. Dačice vč. stavby
 15. Závěrečný účet města za rok 2016
 16. Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2016
 17. Příspěvek Nadace Agrofert - Nákup automobilu pro SDH Dačice
 18. Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání veřejných hudebních produkcí
 19. Změna politika Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
 20. Odstoupení členky kontrolního výboru
 21. Zápis z jednání kontrolního výboru
 22. Zpráva o činnosti rady
 23. Diskuse a interpelace
 24. Závěr
   

 

[ Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
433/17/ZM/2017 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 16. zasedání konaném 10. 4. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
434/17/ZM/2017 Cena města Dačice za rok 2016
I. Zastupitelstvo města uděluje

Cenu města Dačice za rok 2016: 

 1. panu Martinu Kiesslingovi, bytem Svobodova 311, 380 01 Dačice v kategorii Sport,
 2. panu Milanu Kubešovi, bytem Máchova 438/V, 380 01 Dačice v kategorii Sport,
 3. zapsanému spolku DM Studio - mažoretky Dačice, se sídlem Za Lávkami 273, 380 01 Dačice, IČ: 270 52 303 v kategorii Sport,
 4. panu Zdeňku Kulíkovi, bytem Mládežnická 494/V, 380 01 Dačice v kategorii Kultura.


[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Nepřítomen
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro435/17/ZM/2017 Zřizovací listiny PO - školství
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, Mateřská škola Dačice a Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213, které se vydávají v úplném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro436/17/ZM/2017 Zřizovací listiny PO - kultura
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Městské muzeum a galerie Dačice, Havlíčkovo náměstí 85, 380 01  Dačice, IČ: 003 65 777 a Městská knihovna Dačice, Pantočkova 89, 380 01  Dačice, IČ: 608 19 529, které se vydávají v úplném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro437/17/ZM/2017 Návrh na pořízení změny č. 3 ÚP Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
zadání změny č. 3 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 13, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro438/17/ZM/2017 Dům dětí a mládeže v Dačicích
I. Zastupitelstvo města schvaluje

 1. uzavření Smlouvy o spolupráci  mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, a městem Dačice, jejímž předmětem je smluvní ujednání podmínek pro realizaci výstavby Domu dětí a mládeže, dle přílohy usnesení č. 1,
 2. uzavření Darovací smlouvy mezi městem Dačice, jako dárcem, a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, jako obdarovaným, jejímž předmětem je dar pozemků v obci a k.ú. Dačice dle dosud nezapsaného Geometrického plánu č. 2726-7757/2016 ze dne 15.08.2016 vyhotoveného firmou GEOPLAN DAČICE s.r.o., potvrzený Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec dne 19.08.2016, a to pozemku p.č. 74/4 o výměře 564 m2 a pozemku  p.č. 74/5 o výměře 314 m2, dle přílohy usnesení č. 2.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci a podpisem Darovací smlouvy.

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro439/17/ZM/2017 A.01.22. Směna pozemků v k.ú. Dačice "Studie parkoviště Dačice III" (20)
I. Zastupitelstvo města ruší 
usnesení č. 408/15/ZM/2017

II. Zastupitelstvo města schvaluje směnu s finančním vyrovnáním ve prospěch druhého směňujícího  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , a to takto:

 • pozemky v k.ú. Dačice p.č. 1671/1 o výměře 188 m2, p.č. 1672 o výměře 246 m2, p.č. 1673/2 o výměře 272 m2 a  dílu "a" o výměře 11 m2, odděleného z pozemku p.č. 1553 na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2763-7971/2017, ve výlučném vlastnictví  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

směnit za

 • pozemky v k.ú. Dačice p.č. 2155/2 o výměře 13 m2, p.č. 2155/1 o výměře 11 m2, p.č. 2154 o výměře 14 m2, p.č. 2156 o výměře 31 m2, p.č. 2157 o výměře 36 m2, p.č. 2158 o výměře 33 m2, p.č. 2159 o výměře 33 m2, p.č. 2160 o výměře 34 m2, pozemku p.č. 2837/21 o  výměře 418 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2763-7971/2017 z pozemku p.č. 2837/5, pozemku p.č. 2152/2 o výměře 34 m2, a pozemku p.č. 2152/3 o výměře 29 m2, oddělených  na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2750-7911/2016 z pozemku p.č. 2152 ve výlučném vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

 III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem směnné smlouvy.


[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro440/17/ZM/2017 Prodej pozemku p. č. 11/7 v k.ú. Dačice (116)
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
prodej nemovitosti v obci  a k.ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 11/7 o výměře 64 m2- zastavěná plocha a nádvoří odděleného z pozemku p.č. 11/5 dosud nezapsaným geometrickým plánem č. 2774-8036/2017, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za podmínek dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 11/7 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro
441/17/ZM/2017 Prodej částí pozemků v k.ú. Hradišťko u Dačic (121)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje 
prodej částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to části pozemku p. č. 24/6 - lesní pozemek o výměře 190 m2 a části pozemku p. č. 24/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 170 m2, do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nepřítomen
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro442/17/ZM/2017 Prodej části pozemku p. č. 2152 v k.ú. Dačice (124)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje 
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2152 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 56 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 14, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se443/17/ZM/2017 Koupě pozemku p.č. 715/4 v k.ú. Dačice vč. stavby
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku v k. ú. Dačice p. č. 715/4 o výměře 455 m2 včetně stavby občanského vybavení bez čp/če z výlučného vlastnictví společnosti Teplospol a. s., sídlem sídl. Vajgar 585, J. Hradec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro444/17/ZM/2017 Závěrečný účet města za rok 2016
I. Zastupitelstvo města schvaluje

a. projednání Závěrečného účtu města Dačice za rok 2016 uzavřít vyjádřením souhlasu s výhradami,

b. opatření k odstranění nedostatků zjištěných při konečném přezkoumání hospodaření města za rok 2016:

 1. provést opravu majetkové evidence a následně zaúčtovat na analytický účet pro evidenci majetku zatíženého zástavním právem z účtu 021 0510 na účet 021 0511;
 2. provést opravu majetkové evidence a následně zaúčtovat na analytický účet pro evidenci majetku zatíženého jak zástavním právem, tak i věcným břemenem, tedy na účet 031 0544 částku 19.705,00 Kč;
 3. provést opravu zaúčtování příjmů z věcných břemen na odpovídající rozpočtovou skladbu paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj;

c. zprávu o plnění přijatých opatření:

 1. byla provedena oprava majetkové evidence a následně zaúčtováno na analytický účet pro evidenci majetku zatíženého zástavním právem z účtu 021 0510 na účet 021 0511 dokladem číslo 800 060 ke dni 30.04.2017. Hodnotu majetku zatíženého zástavním právem město Dačice vede samostatně na analytických účtech s posledním dvojčíslím 11;
 2. byla provedena oprava majetkové evidence a následně na analytický účet pro evidenci majetku zatíženého jak zástavním právem, tak i věcným břemenem, tedy na účet 031 0544, dokladem číslo 800 063 ke dni 01.05.2017 byla zaúčtovaná částka 19.705,00 Kč;
 3. byla provedena oprava zaúčtování na odpovídající rozpočtovou skladbu paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj, dokladem číslo 900 023, k datu 24.04.2017.

[Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 3;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nehlasoval
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Zdržel se
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se445/17/ZM/2017 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31.12.2016
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31.12.2016 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele Výsledek hlasování
Jiří Albrecht nehlasoval
Pavel Antonů zdržel se
Ing. Jan Bartošek pro
Kateřina Bartošová pro
Ing. Jiří Baštář pro
Rostislav Homolka pro
Stanislav Kadrnožka pro
Lubomír Kloiber proti
Ing. Karel Macků pro
Ing. Kateřina Marková pro
Josef Mochar zdržel se
Petr Nováček pro
Bc. Miloš Novák pro
Doc.PhDr.Michal Stehlík Ph.D. omluven
Ing.Luboš Stejskal omluven
Bc. Vít Svoboda pro
Ing. Vlastimil Štěpán omluven
Vlastislav Švec ml. pro
Mgr. Bohumil Šuhaj omluven
František Tichánek omluven
Ing. Richard Tůma pro

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:
v případě schválení účetní závěrky za rok 2016 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování: Pro: 12, Proti: 1, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Nehlasoval
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Proti
Josef Mochar                               ČSSD          21   Zdržel se446/17/ZM/2017 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání veřejných hudebních produkcí
I. Zastupitelstvo města schvaluje 
obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání veřejných hudebních produkcí, která je přílohou usnesení, a vydává ji pod číslem 1/2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro447/17/ZM/2017 Změna politika Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
I. Zastupitelstvo města pověřuje 
starostu města Ing. Karla Macků vykonáváním funkce politika Zdravého města Dačice a místní Agendy 21.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Zdržel se
Josef Mochar                               ČSSD          21   Pro448/17/ZM/2017 Odstoupení členky kontrolního výboru
I. Zastupitelstvo města odvolává 
z členství v kontrolním výboru Sylvu Mrkvičkovou, Dačice 87/I, (Nezávislí - Změna pro Dačice) na její vlastní žádost.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané  1     Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                      Moravané  2     Pro
Petr Nováček                               KDU-ČSL    3    Pro   
Ing. Jan Bartošek                         KDU-ČSL    4    Pro
Bc. Vít Svoboda                           KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                   KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                           KDU-ČSL     7    Pro
PhDr.Michal Stehlík                      KDU-ČSL     8    Omluven
Ing. Jiří Baštář                             ODS           9     Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                    ODS          10    Omluven       
Ing. Richard Tůma                        ODS          11    Pro        
Pavel Antonů                               SNK ED      12    Pro
Bc. Miloš Novák                            ANO          13    Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená          14    Pro
Ing. Luboš Stejskal                       ČSSD         15    Omluven
Rostislav Homolka                        KSČM        16    Pro
Stanislav Kadrnožka                      KSČM        17   Pro
Vlastislav Švec ml.                        KSČM        18   Omluven
Tichánek František                        ANO         19   Omluven
Lubomír Kloiber                            ZPD          20   Pro
Josef Mochar                               ČSSD          21   ProIng. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
5
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
7
22
7
23
5
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru