Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č.19/2017

U S N E S E N Í  z 19. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 15.11.2017 v hlavním sále MěKS473/19/ZM/2017 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení  Stanislav Kadrnožka (KSČM), Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL),  Josef Mochar (ČSSD)
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Nepřítomen  
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Zdržel se474/19/ZM/2017 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
program zasedání tak, jak byl doplněn

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
 6. Rozpočtové opatření č.26/2017
 7. Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
 8. Poskytnutí finančního příspěvku
 9. Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2018 a 2019
 10. Grant poskytování osobní asistence v roce 2018 a 2019
 11. Grant harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2018 a 2019
 12. Grant zajištění provozu mateřského centra v roce 2018 a 2019
 13. Grant zajištění provozu šatníku
 14. Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (6. kolo) (77)
 15. Prodej pozemku p.č. 2945/12 (77)
 16. Prodej části pozemku p.č. 2945/40 (77)
 17. Prodej pozemků v k. ú. Dačice (79)
 18. Prodej pozemků v k.ú. Dačice - nové trafostanice (115)
 19. Prodej části pozemku p. č. 28/2 v k.ú. Borek u Dačic (120)
 20. Prodej části pozemku p. č. 572/1 v k.ú. Bílkov (125)
 21. Prodej pozemku st. 86 v k.ú. Bílkov (131)
 22. Prodej pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Kostelní Vydří (132)
 23. Prodej pozemků p.č. 75/21 a p.č. 75/22 v k.ú. Dačice (133)
 24. Prodej části pozemku p.č. 2643/1 v k.ú. Dačice (134)
 25. Prodej pozemku p.č. 2643/21 v k.ú. Dačice (138)
 26. Prodej části pozemku p. č. 2177 v k.ú. Dačice (139)
 27. Koupě lesních pozemků v k. ú. Chlumec u Dačic (87)
 28. Žádost o realizaci komunikací v rámci JPÚ Hostkovice a KPÚ Chlumec (105)
 29. Zástavní souhlas
 30. Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK "Sušící skříň na oděv a sušící zařízení na obuv"
 31. DSO SLKOB - dodatek č. 3 ke stanovám
 32. Zpráva o činnosti rady
 33. Diskuse a interpelace
 34. Závěr


[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Nepřítomen  
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro475/19/ZM/2017 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 18. zasedání konaném 13. 9. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Nepřítomen  
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Nepřítomen
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro476/19/ZM/2017 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu závazných ukazatelů rozpočtu Základní školy Dačice, Komenského 7, na rok 2017 - zvýšení příspěvku na provoz a snížení příspěvku na investice ve výši 33.000 Kč.
Příspěvek od zřizovatele na rok 2017 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 2.814.000 Kč.
 2. příspěvek na investice ve výši 319.000 Kč.

[Výsledek hlasování:Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro477/19/ZM/2017 Rozpočtové opatření č. 26/2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 26/2017 v těchto objemech:
příjmy 0,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro
478/19/ZM/2017 Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje
Statut Fondu rozvoje bydlení Města Dačice dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Zdržel se
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro479/19/ZM/2017 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích - I. etapa, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 88.000,- Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro480/19/ZM/2017 Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2018 a 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přidělení Grantu poskytování pečovatelské služby v roce 2018 a 2019 společnosti Ledax, o.p.s., Riegrova 1756/51, České Budějovice a společnosti Resident 2000, o.p.s., Svobodova 106/III, Dačice za podmínek uvedených v příloze č. 1 a 2 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smluv
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Zdržel se
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro481/19/ZM/2017 Grant poskytování osobní asistence v roce 2018 a 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přidělení Grantu poskytování osobní asistence v roce 2018 a 2019 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze č. 1 návrhu usnesení.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Zdržel se
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


482/19/ZM/2017 Grant harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2018 a 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přidělení Grantu harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2018 a 2019 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze č. 1 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 Usnesení bylo: Přijato]
 

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Zdržel se
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro483/19/ZM/2017 Grant zajištění provozu mateřského centra v roce 2018 a 2019
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přidělení Grantu zajištění provozu mateřského centra v roce 2018 a 2019 zapsanému spolku Katolický dům, z.s., Masarykova 295, Dačice, za podmínek uvedených v příloze č. 1 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro484/19/ZM/2017 Grant zajištění provozu šatníku
I. Zastupitelstvo města schvaluje
přidělení Grantu zajištění provozu šatníku v roce 2018 a 2019 Diecézní charitě Brno - Oblastní charita Jihlava, Jakubské náměstí 2, Jihlava, za podmínek uvedených v příloze č. 1 návrhu usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Nepřítomen    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Nehlasoval
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


485/19/ZM/2017 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (6. kolo) (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemků v k.ú. Dačice  a to:

 • Prodej pozemku p.č. 2945/20 o výměře 838 m2, odděleného z pozemku 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  , každému k id. 1/2, za kupní cenu v celkové výši;  745.820,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • Prodej pozemku p.č. 2945/16 o výměře 757 m2, odděleného z pozemku 2945/39 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░   za kupní cenu v celkové výši, 673.730,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 2;
 • Prodej pozemku p.č. 2945/42 o výměře 1021 m2, odděleného z pozemku 2945/43 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░, za kupní cenu v celkové výši  908.690,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 3;
 • Prodej pozemku p.č. 2945/17 o výměře 742 m2, odděleného z pozemku 2945/39 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  , za kupní cenu v celkové výši  660.380,- Kč (tj. 890,- Kč/m2), za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupních smluv.


[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Nehlasoval    
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro486/19/ZM/2017 Prodej pozemku p.č. 2945/12 (77)
I. Zastupitelstvo města ruší
část usnesení č. 321/12/ZM/2016 ze dne 14.9.2016, a to bod I., odst. 2. ve znění:

 • "Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p.č. 2945/12 o výměře 827 m2, odděleného z pozemku p.č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví Ing. Františka Habra, bytem Antonína Dvořáka 169/V, Dačice, za kupní cenu ve výši 736.030,- Kč(tj. 890,- Kč/m2), dle přílohy usnesení č.2."


[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro487/19/ZM/2017 Prodej části pozemku p.č. 2945/40 (77)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemků v k.ú. Dačice, a to pozemku p.č. 2945/70 o výměře 2 ma pozemku p.č. 2945/71 o výměře 2m2 dle dosud nezapsaného GPL č. 2767c-8015/2017 vypracovaného firmou GEOPLAN DAČICE s.r.o., odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm J. Hradec dne 29.5.2017, do ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomna
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Nepřítomen
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro488/19/ZM/2017 Prodej pozemků v k. ú. Dačice (79)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2669-7469/2015 a to dílu "c" o výměře 75 m2 z pozemku p. č. 2515/2, dílu "b" o výměře 27 m2 z pozemku p. č. 2515/1, dílu "a" o výměře 13 m2 z pozemku p. č. 2514/6, dílu "d" o výměře 15 m2 z pozemku p. č. 2795/17 a pozemku p. č. 2515/3 - o výměře 15 m2 do výlučného vlastnictví společnosti CENTROPEN, a.s., třída 9. května 161, Dačice V, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomna
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro489/19/ZM/2017 Prodej pozemků v k.ú. Dačice - nové trafostanice (115)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2772-8022/2017, a to nově vzniklého pozemku p. č. 2271/187 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 16 m2 do výlučného vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, za podmínek dle přílohy usnesení č.1.
II. Zastupitelstvo města schvaluje prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2773-8023/2017, a to nově vzniklého pozemku p. č. 1230/6 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 19 m2, do výlučného vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, za podmínek dle přílohy usnesení č.2.
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomna
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro490/19/ZM/2017 Prodej části pozemku p. č. 28/2 v k.ú. Borek u Dačic (120)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Borek u Dačic, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 221-8081/2017, a to nově vzniklého pozemku p. č. 28/24 o výměře 18 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro491/19/ZM/2017 Prodej části pozemku p. č. 572/1 v k.ú. Bílkov (125)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 572/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 571 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených. 
[Výsledek hlasování: Pro: 19, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Nepřítomen
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro492/19/ZM/2017 Prodej pozemku st. 86 v k.ú. Bílkov (131)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to id. podíl 1/4 pozemku st. 86 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro493/19/ZM/2017 Prodej pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Kostelní Vydří (132)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej pozemku p.č. 884/1 o celkové výměře 2932  m2 - trvalý travní porost v obci a k.ú. Kostelní Vydří, do výlučného vlastnictví organizace Myslivecký spolek Háj Dolní Němčice, sídlem Kostelní Vydří 165, 380 01 Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 884/1 v k.ú. Kostelní Vydří.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Nepřítomen
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro494/19/ZM/2017 Prodej pozemků p.č. 75/21 a p.č. 75/22 v k.ú. Dačice (133)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej pozemků v obci a k.ú. Dačice, a to pozemku p.č. 75/21 o celkové výměře 19  m2 - ostatní plocha , a pozemku  p.č. 75/22 o celkové výměře 18  m2  - ostatní plocha, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro495/19/ZM/2017 Prodej části pozemku p.č. 2643/1 v k.ú. Dačice (134)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej pozemku p.č. 2643/1 o přibližné výměře 435 m2 - ostatní plocha, v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ .
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


496/19/ZM/2017 Prodej pozemku p.č. 2643/21 v k.ú. Dačice (138)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2643/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 121 m2, do společného jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro497/19/ZM/2017 Prodej části pozemku p. č. 2177 v k.ú. Dačice (139)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2177 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 16 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ , za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro498/19/ZM/2017 Koupě lesních pozemků v k. ú. Chlumec u Dačic (87)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku p. č. 445/3 - lesní pozemek o výměře 726 m2, p. č. 453/64 - lesní pozemek o výměře 679 m2, p. č. 453/69 - lesní pozemek o výměře 1.244 m2, p. č. 465/3 - lesní pozemek o výměře 2.311 m2, p. č. 988/1 - lesní pozemek o výměře 7.900 m2 a p. č. 1695 - lesní pozemek o výměře 1.670 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 20, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro499/19/ZM/2017 Žádost o realizaci komunikací v rámci JPÚ Hostkovice a KPÚ Chlumec (105)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání žádosti k Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec o realizaci komunikace, v rámci provedené Jednoduché pozemkové úpravy v Hostkovicích - Plánu společných zařízení schválených usnesením č. 73/12/04/ZM, a to:
C 3 - polní cesta na pozemku p.č. 1798 v obci Dačice a k.ú. Hostkovice u Dolních Němčic, dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2.
II. Zastupitelstvo města schvaluje podání žádosti k Státnímu pozemkovému úřadu, pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, 377 01 Jindřichův Hradec o realizaci komunikací, v rámci provedené Komplexní pozemkové úpravy Chlumec - Plánu společných zařízení schválených usnesením č. 388/14/ZM/2016, a to:

 1. C 8 - Cesta k vodojemu
 2. C 12 - Cesta k Hradišťku
 3. C 10 a C 19 - Cesta k Vnorovicím
 4. C 4 - Cesta k Martinovskému rybníku
 5. C 1 a C 22 - Cesta do k.ú. Dačice k lokalitě Za Školou, dle přílohy usnesení č. 5 a č. 6.

III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem žádostí, dle tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
500/19/ZM/2017 Zástavní souhlas
I. Zastupitelstvo města vyslovuje
souhlas se zřízením zástavního práva k pozemku p.č. 2271/181 v k.ú. Dačice - ve výlučném vlastnictví firmy AUTO ŠTĚPÁN s.r.o., se sídlem Kapetova 113, Dačice, k němuž je vázán zákaz zcizení a výhrada zpětné koupě ve prospěch oprávněného subjektu - města Dačice,  a to na zajištění úvěru na výstavbu objektu samoobslužného mycího centra na pozemku p.č. 2271/181 v k.ú. Dačice, do výše 852.000,- Kč u bankovního ústavu Waldviertler Sparkasse Bank AG.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro501/19/ZM/2017 Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK "Sušící skříň na oděv a sušící zařízení na obuv"
I.Zastupitelstvo města schvaluje
darovací smlouvu mezi městem Dačice a ČR - HZS Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 01 České Budějovice, IČ 70882835, jejímž předmětem je darování  sušící skříně na oděv v hodnotě 38.152,-- Kč a vysoušecího zařízení na obuv v hodnotě 21.054,-- Kč, celková hodnota činí 59.206,-- Kč.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


502/19/ZM/2017 DSO SLKOB - dodatek č. 3 ke stanovám
I. Zastupitelstvo města schvaluje
dodatek č. 3 ke stanovám dobrovolného svazku obcí Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek.
[Výsledek hlasování: Pro: 21, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Pro
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro   
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro   
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
 

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarostaUsnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru