Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č.20/2017

U S N E S E N Í  z 20. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 13.12.2017 v hlavním sále MěKS503/20/ZM/2017 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení  Pavel Antonů (SNK-ED), Petr Nováček (KDU-ČSL),  Jiří Albrecht (Moravané)
[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval:0,Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Nepřítomen
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Zdržel se
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro
504/20/ZM/2017 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje zařazení bodu s názvem Finanční dar pro OHK J. Hradec, a to za bod č. 22
[ Výsledek hlasování:Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Nepřítomen
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro
505/20/ZM/2017 Schválení programu
I. Zastupitelstvo města schvaluje
program zasedání tak, jak byl doplněn

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Městská knihovna Dačice - změna závazného ukazatele rozpočtu v roce 2017
 6. Snížení příspěvku na provoz - MŠ Dačice
 7. Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 - MŠ Dačice
 8. Podpora dětí a mládeže - finanční dar
 9. OZV o místním poplatku za komunální odpad
 10. Rozpočtové opatření č. 30/2017
 11. Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na r. 2019 - 2021
 12. Zápis z finančního výboru
 13. Rozpočet města Dačice na rok 2018
 14. A.01.0.16 Koupě části pozemku p.č. 531/1v k.ú. Dačice (28)
 15. Koupě pozemků v k.ú. Dačice (68)
 16. Koupě id. podílu pozemku p.č. 2679/19 v k.ú. Dačice (81)
 17. Koupě částí pozemků p.č. 899, p.č. 904/1 a p.č. 902 v k.ú. Malý Pěčín (90)
 18. Koupě spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 1925/12 v k.ú. Dačice (91)
 19. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dačice v lokalitě Červený vrch (110)
 20. Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
 21. Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic
 22. Zápis z kontrolního výboru
 23. Finanční dar pro OHK J. Hradec
 24. Zpráva o činnosti rady
 25. Diskuse a interpelace
 26. Závěr


[Výsledek hlasování:Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Nepřítomen
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro506/20/ZM/2017 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí
zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 19. zasedání konaném 15. 11. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Nepřítomen
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Zdržel se
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro507/20/ZM/2017 Městská knihovna Dačice - změna závazného ukazatele rozpočtu
v roce 2017

I. Zastupitelstvo města schvaluje
změnu závazného ukazatele rozpočtu Městské knihovny Dačice na rok 2017: snížení příspěvku na investice o částku 60.000,00 Kč 

Příspěvek od zřizovatele na rok 2017 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 2.281.000,00 Kč
 2. příspěvek na investice ve výši 60.000,00 Kč.


[Výsledek hlasování: Pro:17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Nepřítomen
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro
508/20/ZM/2017 Snížení příspěvku na provoz - MŠ DačiceI. Zastupitelstvo města schvaluje snížení příspěvku na provoz Mateřské školy Dačice
   na rok 2017 o 200.000 Kč.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2017 po této změně bude následující:

 • příspěvek na provoz ve výši 4.373.000 Kč. 


[Výsledek hlasování:Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Nepřítomen
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro509/20/ZM/2017 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2017 - MŠ Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu závazného ukazatele rozpočtu Mateřské školy Dačice na rok 2017 - změnu části příspěvku na provoz na příspěvek na investice ve výši 25.000 Kč.

Příspěvek od zřizovatele na rok 2017 po této změně je následující:

 1. příspěvek na provoz ve výši 4.348.000 Kč
 2. příspěvek na investice ve výši 25.000 Kč.


[Výsledek hlasování:Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Nepřítomen
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro


511/20/ZM/2017 Podpora dětí a mládeže - finanční dar
I. Zastupitelstvo města schvaluje
poskytnutí finančního daru pro TJ Centropen Dačice z.s., IČ 42408385, ve výši 227.000 Kč.
II. Zastupitelstvo města schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Pro
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nepřítomen
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Nepřítomen
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Zdržel se
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro


513/20/ZM/2017 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Zastupitelstvo města schvaluje
obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení jako příloha č. 1, a vydává ji pod číslem 3/2017.
[Výsledek hlasování:Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se:0;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nehlasoval
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Nehlasoval
Josef Mochar                              ČSSD          21    Pro514/20/ZM/2017 Rozpočtové opatření č. 30/2017
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/2017 v těchto objemech:
    příjmy -2.970.000,00 Kč, výdaje -10.810.000,00 Kč, financování -7.840.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Nehlasoval
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Nehlasoval
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Nehlasoval
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro515/20/ZM/2017 Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na r. 2019 - 2021
I. Zastupitelstvo města schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na období r. 2019 - 2021.
[Výsledek hlasování: Pro:16, Proti: 0, Nehlasoval: 2, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Nehlasoval
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20    Nehlasoval
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro516/20/ZM/2017 Rozpočet města Dačice na rok 2018
I. Zastupitelstvo města schvaluje
rozpočet města Dačice na rok 2018 v těchto objemech:

příjmy     225.073,40 tis. Kč
výdaje     244.802,86 tis. Kč
schodek rozpočtu  -19.729,46 tis. Kč
financování - splátky jistiny přijatého úvěru       -2.334,00 tis. Kč
financování - použití finančních prostředků z minulých let    22.063,46 tis. Kč

II. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2018 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření

 1. do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce
 2. bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
   
 • vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu) a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,
 • k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo,
 • k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU;

starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2018. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

III. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o dalších investičních akcích, u kterých nebylo doposud rozhodnuto o poskytnutí dotace
[Výsledek hlasování:Pro: 18, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19    Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Proti
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro
517/20/ZM/2017 A.01.0.16 Koupě části pozemku p.č. 531/1v k.ú. Dačice (28)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi pozemku p.č. 531/3 o výměře 4 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2792-658/2017 z pozemku p.č. 531/1 v k.ú. Dačice z výlučného vlastnictví Římskokatolické farnosti Dačice, Krajířova 18, 380 01 Dačice, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 531/3 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: Přijato ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Nepřítomen
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


518/20/ZM/2017 Koupě pozemků v k.ú. Dačice (68)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi nemovitostí v obci a k.ú. Dačice, a to pozemku p.č. 1910/2 -  trvalý travní porost o výměře 870 m2, p.č. 1915/2 -  trvalý travní porost o výměře 1192 m2, p.č. 1923/1 -  trvalý travní porost o výměře 1847 m2  a p.č. 1923/2 -  trvalý travní porost o výměře 1022 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Nepřítomen
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro519/20/ZM/2017 Koupě částí pozemků p.č. 899, p.č. 904/1 a p.č. 902 v k.ú. Malý Pěčín (90)
I. Zastupitelstvo města neschvaluje
koupi částí pozemků v obci Dačice a k.ú. Malý Pěčín mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako prodávajícími a to:

 • díl "d" o výměře 1738 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 175-7578/2016 z pozemku p.č. 899;
 • díl "e" o výměře 523 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 175-7578/2016 z pozemku p.č. 901/4 a 
 • díl "g" o výměře 9 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 175-7578/2016 z pozemku p.č. 902,

za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování:Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Zdržel se
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro520/20/ZM/2017 Koupě spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 1925/12 v k.ú. Dačice (91)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
koupi spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 1925/22 o výměře 26 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2685-7521/2015 z pozemku p.č. 1925/12 v k.ú. Dačice, z podílového spoluvlastnictví:

 • ░░░░ ░░░░ , spoluvlastnický podíl pozemku p.č. 1925/22 ve výši k id. 1/6 v SJM, oba ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░  
 • ░░░░ ░░░░ ░░░░ , spoluvlastnický podíl pozemku p.č. 1925/22 ve výši k id. 1/6 v SJM, oba ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 
 • ░░░░ ░░░░ ░░░ spoluvlastnický podíl pozemku p.č. 1925/22 ve výši k id. 1/6, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  
 • ░░░░ ░░░░ ░░░░ , spoluvlastnický podíl pozemku p.č. 1925/22 ve výši k id. 1/6, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░  
 • ░░░░ ░░░░ ░░ , spoluvlastnický podíl pozemku p.č. 1925/22 ve výši k id. 1/6, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░

 

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy na pozemek p.č. 1925/22 v k.ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: Přijato]

Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


521/20/ZM/2017 Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Dačice v lokalitě Červený vrch (110)
I. Zastupitelstvo města schvaluje
záměr bezúplatného převodu nemovitostí a částí nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice,  z vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu do výlučného vlastnictví města Dačice, a to pozemků:

p.č. 2430/294 - ostatní plocha o výměře 27 m2, p.č. 2430/297 - ostatní plocha o výměře 51 m2, p.č. 2430/298 - o výměře 52 m2, p.č. 2430/299 - o výměře 157 m2, p.č. 2430/300 - ostatní plocha o výměře 231 m2, části p.č. 2396/75 - orná půda o přibližné výměře 8050 m2, část p.č. 2396/79 - orná půda o přibližné výměře 3350 m2, část p.č. 2396/73 - orná půda o přibližné výměře 4650 m2, část p.č. 2396/71 - orná půda o přibližné výměře 1300 m2, část p.č. 2396/69  - orná půda o přibližné výměře 1400 m2 a část p.č. 2396/57 - orná půda o přibližné výměře 600 mz výlučného vlastnictví České republiky do výlučného vlastnictví města Dačice.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem žádosti o bezúplatném převodu pozemků do vlastnictví města Dačice.
[ Výsledek hlasování:Pro: 18, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo:Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


522/20/ZM/2017 Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, které jsou uvedeny v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 Usnesení bylo: Přijato]


Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Pro     
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Nepřítomen
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Pro
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18    Pro
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Zdržel se
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


524/20/ZM/2017 Směrnice - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance
a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic

I. Zastupitelstvo města schvaluje
upravenou Směrnici zastupitelstva města - Sociální fond města Dačic určený pro zaměstnance a uvolněné členy zastupitelstva Města Dačic, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2; Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Pro
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Pro
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Nepřítomen    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Zdržel se
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Pro
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Zdržel se
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Pro
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


525/20/ZM/2017 Finanční dar pro OHK J. Hradec
I. Zastupitelstvo města schvaluje
na základě splnění podmínek obsažených ve smlouvě schválené usnesením č. 366/13/ZM/2016 vyplacení finančního daru Kč 30.000,-- Jihočeské hospodářské komoře, oblastní hospodářské komoře Jindřichův Hradec, IČ: 48208248.
[Výsledek hlasování:Pro: 12, Proti: 3, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 3Usnesení bylo: Přijato]
Hlasování:
Jiří Albrecht                                Moravané    1   Zdržel se
Mgr. Bohumil Šuhaj                   Moravané    2   Zdržel se
Petr Nováček                              KDU-ČSL     3    Pro 
Ing. Jan Bartošek                       KDU-ČSL     4    Omluven
Bc. Vít Svoboda                          KDU-ČSL     5    Pro         
Ing.Kateřina Marková                KDU-ČSL     6    Pro
Ing.Karel Macků                         KDU-ČSL      7   Pro
Ludmila Rehartová                     KDU-ČSL     8    Pro
Ing. Jiří Baštář                            ODS              9    Pro      
Ing. Vlastimil Štěpán                 ODS             10   Nepřítomen    
Ing. Richard Tůma                     ODS             11   Pro        
Pavel Antonů                              SNK ED       12    Nepřítomen
Bc. Miloš Novák                         ANO             13   Pro
Kateřina Bartošová            nezařazená        14   Pro
Ing. Luboš Stejskal                    ČSSD           15   Pro
Rostislav Homolka                     KSČM         16   Proti
Stanislav Kadrnožka                  KSČM         17   Zdržel se
Vlastislav Švec ml.                     KSČM         18   Proti
Tichánek František                     ANO            19   Pro
Lubomír Kloiber                          ZPD             20   Proti
Josef Mochar                              ČSSD          21   Pro


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarostaUsnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru