Obsah

Město snů

.

1Město snů - Beseda v knihovně se žáky ze ZŠ Neulingerova

Od února letošního roku probíhá na základních školách v Dačicích projekt Město snů. Jedná se o projekt ekologické výchovy v odpadovém hospodářství, prostřednictvím kterého se žáci v tomto školním roce věnují tématu ochrany životního prostředí, třídění a dalšího zpracovávání odpadů.

Zástupci společnosti FCC, městské knihovny a Zdravého města Dačice si pro žáky ze ZŠ Neulingerova připravili v úterý 19. dubna dopolední program v městské knihovně nazvaný „Hra a povídání o třídění“. Lektorky žáky obeznámily s významem třídění odpadu a zdůraznily, proč je třídění odpadu tak důležité. V rámci besedy si žáci zahráli hru, díky níž si prakticky vyzkoušeli, jak se odpad třídí. Dále si povídali o tom, jakou cestu urazí vytříděný papír, než je z něho možné vyrobit nový sešit či knížku a byl jim vysvětlen význam recyklace. V závěru akce se dostalo na tvoření. Ruličky z toaletního papíru se dají také dále využít, což děti ze školy dobře znaly. Tentokrát si z nich vyrobily nádherné netopýry. Další beseda v knihovně pro děti ze speciální školy je připravena na 25. května a už teď se těšíme.

Autorem projektu Město snů je společnost FCC, která také besedu připravila. Díky patří také dalším partnerům projektu, kterými jsou Městská knihovna Dačice, Zdravé město Dačice a základní školy v Dačicích.