Navigace

Obsah

Setkání rodáků

.

Setkání dačických rodáků v Praze

12. května 2016 se uskutečnilo tradiční setkání dačických rodáků v Praze, které se konalo po roční přestávce v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR pod záštitou místopředsedy Parlamentu ČR Jana Bartoška. V poslanecké sněmovně se setkání opět konalo v sále Státních aktů v blízkosti hlavního jednacího sálu. Tentokráte se setkání zúčastnilo okolo padesáti dačických rodáků.

V úvodu všechny účastníky pozdravil pan místopředseda Jan Bartošek  a popřál všem příjemnou zábavu.  Pan starosta  Karel Macků společně s místostarostou Milošem Novákem a tajemníkem Zdislavem Páralem také všechny přivítali  a starosta krátce informoval o programu setkání.

Součástí programu bylo promítnutí filmu o kulturních akcích v Dačicích za rok 2015, který se také promítal na novoročním setkání v Dačicích na Palackého náměstí. Součástí setkání byla také prodejní výstavka, kterou připravila ředitelka Městského muzea a galerie Mgr. Marie Kučerová. Byly zde k vidění a ke koupi různé propagační materiály, knihy i předměty vztahující se k Dačicím.

Každý z účastníků také obdržel malý  bloček s propiskou a nápisem „Dačice v Parlamentu ČR 2016“, který věnoval pan Kaupa, manžel dačické rodačky.

V neformální část programu se utvořily malé diskuzní skupinky přátel a známých a do sedmé hodiny bylo o čem povídat.  

Setkání bylo již tradičně velmi milé a příjemné a je i potěšující, že na akci přicházejí i noví a mladší  dačičtí rodáci. Poděkování patří také Janu Bartoškovi za možnost sejít se na tak krásném a významném místě.