Navigace

Obsah

Zprávy

první
ze 7
další poslední

Podpora sociální oblasti na Dačicku

V rámci podpory sociální oblasti na Dačicku bylo na jednání rady města v úterý 31. 10. projednáno a doporučeno zastupitelstvu města ke schválení přidělení pěti grantů. celý text

ostatní | 2. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Zima se blíží, nezapomeňte na přípravu zimní výbavy

Zákon o silničním provozu stanovuje povinnost užít zimní pneumatiky v období
od 1. listopadu do 31. března. V tomto období musí mít vozidlo zimní pneumatiky vždy, pokud se nachází na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námraza nebo tyto jevy lze vzhledem ke klimatickým podmínkám očekávat. Dávejte si však pozor na značku zimní výbava, která na vybraných úsecích zavádí bezpodmínečnou povinnost zimních pneumatik. celý text

ostatní | 1. 11. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
reflexní prvky v nabídce Infocentra Dačice

Chodci a reflexní prvky

Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.
celý text

ostatní | 30. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Příprava nových parkovacích míst v Dačicích

V současné době je na dačické radnici mimo jiné řešena výstavba nových parkovacích míst ve městě. V této souvislosti bylo ve středu 18. října schváleno na jednání Rady města Dačice vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele projektových prací výstavby parkoviště, a to v ulici Berky z Dubé. celý text

ostatní | 23. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Omezení Lékařské pohotovostní služby pro dospělé dne 21.10.2017

V sobotu 21.10.2017 dojde v Dačících k uzavření pohotovosti pro dospělé z důvodu nedostatku lékařského personálu zajišťujících tuto službu.
celý text

ostatní | 16. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vlastníkem pomníku padlým je Město Dačice

Dačičtí zastupitelé schválili dne 13. 9. 2017 na svém 18. zasedání souhlasné prohlášení Města Dačice, Československé obce legionářské, Sdružení zdravotně postižených a místního Sboru dobrovolných hasičů, že pomník v Kancnýřově sadu na Palackého náměstí v Dačicích je vlastnictvím města. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice

Dačičtí každoročně finančně pomáhají své nemocnici. V letošním roce se jedná o finanční dar ve výši více jak 51 tisíc korun, který jde na účet Nadačního fondu Nemocnice Dačice. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Probíhá prestižní šetření Mezinárodního programu sociálního výzkumu

Na základě písemného sdělení Akademie věd ČR, informujeme obyvatele Dačic, že vybrané domácnosti našeho města budou přizvány k účasti na významném vědeckém výzkumu, který přinese dosud neznámé pohledy na společenské vztahy v české společnosti. celý text

ostatní | 1. 10. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín

V úterý 19. září 2017 byla na jednání Rady města Dačice projednána možná realizace projektu „Vodovod Velký Pěčín – Malý Pěčín“ a bylo doporučeno Dobrovolnému svazku obcí Vodovod Landštejn tento projekt zrealizovat. celý text

ostatní | 26. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Kotlíková dotace - 2. kolo

Seminář k dotačnímu programu Jihočeského kraje „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností (kotlíkové dotace) v Jihočeském kraji II“, který je určen pro zájemce o výměnu zdrojů tepla (kotlů) na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech se uskuteční v úterý dne 10. 10. 2017 od 16:00 h v 3D Kině Dačice, Palackého náměstí 4/1, Dačice. celý text

ostatní | 20. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Příprava Programu regenerace 2018 – informace pro vlastníky památek

Vlastníci nemovitých kulturních památek na území Městské památkové zóny Dačice můžou pro opravy svých objektů využít v příštím roce příspěvek z Programu regenerace MPR a MPZ. celý text

ostatní | 18. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

IC Dačice bylo certifikováno v systému Jednotné klasifikace turistických informačních center ČR

V průběhu hlavní turistické sezóny na dačickém infocentru proběhla certifikační kontrola a začátkem září obdržel odbor kultury a cestovního ruchu informaci o tom, že infocentrum je na další dvouleté období opět držitelem certifikátu třídy B. xy celý text

ostatní | 17. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
propagační leták

Občané města můžou nově využít svoz papíru a plastů přímo od vlastního domu

Město ve spolupráci se společností FCC Dačice s.r.o. zajistilo svoz vytříděného papíru a směsného plastu přímo od domu. Svoz bude probíhat jak v Dačicích tak v místních částech. celý text

ostatní | 14. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
MŠ Bílkov

Mateřská škola v Bílkově má nový kabát

Jednou z investic města, která byla dokončena se začátkem nového školního roku bylo "Snížení energetické náročnosti MŠ Bílkov". celý text

ostatní | 7. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
tůňky

Tůňky u lávky v Dačicích

Kdo jste se v poslední době pohybovali po lávce, tak jste si určitě všimli dvou jam v louce. Jedná se tůňky, které jsme vybudovali v rámci „Programu péče o krajinu“. celý text

ostatní | 7. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Kanalizace v Toužíně povede do čističky

Ve středu 30. srpna 2017 bylo na jednání Rady města Dačice schváleno podání žádosti o dotaci v rámci programu, který vyhlásilo Ministerstvo zemědělství – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II – na vybudování kanalizačního sběrače v Toužíně. celý text

ostatní | 5. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Finanční dary pro Školní jídelnu Dačice

Rada města Dačice schválila na svém 87. zasedání, které proběhlo 30. srpna 2017, přijetí finančních darů pro Školní jídelnu Dačice v celkové výši 16.598 Kč na úhradu stravného 4 žáků navštěvující základní školy v Dačicích. celý text

ostatní | 5. 9. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Cvičení AMPLE STRIKE 2017

Ve dnech od 23. srpna do 12. září se uskuteční na území České republiky cvičení AMPLE STRIKE 2017, a to za účasti členských a partnerských států NATO. Největší letové úsilí se uskuteční v termínu od 28. srpna do 8. září v časech 9:00 až 23:00 h. Upozorňujeme občany, že v tomto termínu může dojít vzhledem k vyššímu počtu letů nad naším regionem ke zvýšení hlukové zátěže. Lety v nočních hodinách budou omezeny jen na minimum.
celý text

ostatní | 30. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vyšel Statistický průvodce obcemi Jč. kraje 2017

Krajská správa ČSÚ v Českých Budějovicích vydala publikaci, která přináší základní informace o jednotlivých městech a obcích kraje, jsou zde např. uvedeny demografické údaje, informace o podnikatelské sféře, nezaměstnanosti apod. Publikace je v elektronické podobě ke stažení pod následujícím odkazem. celý text

ostatní | 23. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Vyhlášení grantů na roky 2018 - 2019 v sociální oblasti

Rada města vyhlásila na svém jednání dne 2. 8. 2017 pět grantů v sociální oblasti na období let 2018 - 2019. celý text

ostatní | 10. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
Rozlomená lípa v parku

V PONDĚLÍ 7.8. SE ROZLOMILA LÍPA NA PALACKÉHO NÁMĚSTÍ - BUDE PROVEDENA REVIZE DALŠÍCH STROMŮ

V pondělí 7.8.2017 ve 14:30 h se rozlomila lípa v horní části Kancnýřova sadu. celý text

ostatní | 9. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Oprava chodníku v Jiráskově ulici

Rada města Dačice na svém 85. zasedání, které proběhlo 2. srpna 2017, schválila výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce na opravách chodníků v ulici Jiráskova v Dačicích a uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Technické služby Dačice s. r. o. s nabídkovou cenou ve výši 682.924,14 korun bez daně.
Konkrétně se jedná o provedení opravy chodníků u panelových domů č. p. 220, 221 a budovy pro komerční využití č. p. 217 v Jiráskově ulici. Celkem bude opraveno na 600 metrů čtverečních chodníků a vyměněno na 300 metrů betonových obrub. Stávající betonové monolitické schodiště před domem č. p. 221 bude vybouráno a nahrazeno novým schodištěm s oboustranným zábradlím. Se zahájením prací se počítá v září letošního roku. Dokončeny by poté měly být do konce října. celý text

ostatní | 8. 8. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Hlášení: Fest Band

Město Dačice vás srdečně zve na Fest Band, slavnosti dechových orchestrů, který se koná tento víkend 24. a 25.6.2017. celý text

Hlášení městského rozhlasu | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Nález - dioptrické brýle

Dne 22.6. byly na Palackého náměstí nalezeny dioptrické brýle s hnědými plastovými obroučkami. Případný majitel se o ně může přihlásit v přízemí radnice. celý text

Hlášení městského rozhlasu | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Hlášení: Svoz autobusem na nedělní monstrkoncert do parku

Město Dačice nabízí občanům Dačic zdarma autobusovou dopravu na monstrkoncert, který se koná v neděli 25. června od 14:00 h v rámci Fest bandu.
Autobus bude vyjíždět od Domu s pečovatelskou službou ve 13:20 h a ze zastávky Antonína Dvořáka – pod obchodním centrem na Červeném Vrchu ve 13:30 h. Po mostrkoncertu pojede stejnou trasou zpět.

Hlášeno: 22. a 23.6. celý text

Hlášení městského rozhlasu | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Bezbariérový výtah pro Základní školu B. Němcové

Rada města Dačice schválila na svém 80. zasedání, které proběhlo 7. června 2017, uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 700 tisíc korun na realizaci bezbariérového výtahu pro Základní školu Boženy Němcové v Dačicích. celý text

ostatní | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Nový Dům dětí a mládeže v Dačicích

Rada města Dačice ve středu 7. června 2017 projednala a doporučila dále k předložení zastupitelstvu města návrh smluvního ujednání podmínek pro realizaci výstavby nového Domu dětí a mládeže v Dačicích. celý text

ostatní | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná

Hospodaření města za rok 2016 je přebytkové

Rada města Dačice na svém 80. zasedání, které proběhlo 7. června 2017, projednala a doporučila dále k předložení zastupitelstvu města závěrečný účet za rok 2016. celý text

ostatní | 24. 6. 2017 | Autor: Mgr. Naděžda Mastná
první
ze 7
další poslední