Obsah

Novela vyhlášky č. 432/2001 Sb.

Typ: ostatní
Vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb.

Dne 21. listopadu 2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena vyhláška č. 336/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 6. prosince 2011. Vyhláška reaguje na změny provedené novelou vodního zákona č. 150/2010 Sb. Dochází k rozšíření předmětu vyhlášky. Vyhláška obsahuje 25 příloh, kterými jsou formuláře aktualizované v souladu s platnou legislativou.

Formuláře (jednotlivé žádosti) jsou taktéž od 6. 12. 2011 dostupné ke stažení ve formátu .doc či .rtf na webových stránkách Města Dačice, v sekci Městský úřad - odbor životního prostředí - formuláře ke stažení - VODA.


Vytvořeno: 5. 12. 2011
Poslední aktualizace: 5. 12. 2011 00:00
Autor: