Obsah

Město snů Dačice 2016

Typ: ostatní
Na dačických základních školách, které jsou zapojené do projektu Město snů, se žáci v tomto školním roce věnují tématu ochrany životního prostředí, třídění a dalšího zpracování odpadů. Školy mají k dispozici soubor pracovních materiálů, videopořad, pravidla, instrukce, plakáty a informace na nástěnky. Žáci postupně plní úkoly z pracovních listů a zkoumají situaci s odpady ve třídě, ve škole nebo i v domácnosti.

Sledují například, kolik jakého odpadu za týden ve třídě vyhodí, co se s ním děje dál, zamýšlejí se nad dalším možným využitím a nad tím, jak vzniku odpadů předcházet třeba již při nakupování ekologicky šetrných výrobků nebo produktů, které nemají zbytečně moc obalů a podobně. Učí se, že ekologicky šetrné chování záleží na rozhodnutí a převzetí zodpovědnosti každého z nás.

Kromě této praktické části „Škola a odpady“ tvoří žáci výtvarná a literární díla na téma „Moje město snů“ – kreslí a píší, co se jim na jejich městě líbí, co by si přáli změnit nebo tvoří města vysněná až téměř sci-fi.

Velmi důležité je propojení teorie s praxí, což projekt Město snů splňuje. Díky zázemí projektu a podpoře partnerů mají školy zajištěn odvoz vytříděného odpadu, mají možnost exkurzí na třídící linku, sběrný dvůr, skládku.

Koncem května budou všechny odevzdané práce vyhodnoceny a vítězové si převezmou odměny při slavnostním ukončení projektu 10. června v kinosále MěKS Dačice. Výstava z nejlepších výtvarných a literárních děl bude k vidění v budově Starého zámku od 15. června celé prázdniny až do 31. srpna 2016.

Partnery projektu jsou FCC Dačice, s.r.o., Zdravé město Dačice, Městská knihovna Dačice a základní školy v Dačicích – ZŠ B. Němcové, ZŠ Komenského a ZŠ Neulingerova.

Město snů


Vytvořeno: 28. 4. 2016
Poslední aktualizace: 28. 4. 2016 00:00
Autor: