Navigace

Obsah

Výzva k podávání žádostí o příspěvek z prostředků města na rok 2020 info

Vyhlášení příspěvků na 2020

Žádost o přidělení příspěvku 2020

Čestné prohlášení žadatele o příspěvek

Souhlas s podmínkami

Položkový rozpis požadovaného příspěvku

 

Grantový program volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 - 2021 info

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 34. schůzi konané 17.12.2019. Peněžní prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele za účelem: 

  • podpory zájmové činnosti dětí a mládeže v Dačicích,
  • podpory právnických osob se sídlem v Dačicích, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání, jejichž činnost je zaměřena na poskytování volnočasových aktivit dětí a mládeže
  • snižování potenciálních zdravotních a sociálních rizik ohrožení dětí a mládeže

a za podmínek uvedených v textu grantového programu - viz příloha.

Grantový program Volnočasové aktivity 2020

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Položkový rozpis

Příloha č. 4 - Seznam členů

Příloha č. 5 - Postup pro vyplnění Seznamu členů

Příloha č. 6 - Vzor veřejnoprávní smlouvy

 

Grantový program zajištění provozu šatníku na rok 2020 - 2021info

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 27. schůzi konané 16.10.2019. Peněžní prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele za účelem umožnit pořízení oděvů, hlavně pro sociálně slabé skupiny obyvatel, zdarma nebo za regulační platbu a za podmínek uvedených v textu grantové výzvy - viz příloha.

Poskytování osobní asisteinfonce na rok 2020 a 2021

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 27. schůzi konané 16.10.2019. Peněžní prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele v oblasti poskytování osobní asistence za účelem podpory uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti a přispívání ke kvalitnímu životu uživatele za podmínek uvedených v textu grantové výzvy - viz příloha. 

 

Granty a dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajem
Informace o aktuálních vyhlášených grantech a dotačních titulech najdou zájemci na webové stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje, v nabídce horizontálního menu Granty, Fondy EU, podvolba v levém sloupci Aktuální výzvy a informace.