Navigace

Obsah

infoPříspěvky z prostředků města na rok 2019 

Město Dačice vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2019 v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí.

Veškeré informace včetně příslušných formulářů jsou k dispozici zde. Lhůta pro podání žádostí je od 4. dubna do 24. dubna do 17:00 h. V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského úřadu Dačice. 

 

Město rozdělilo přes 1,7 milionu korun na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Zastupitelstvo města Dačice na své únorové schůzi schválilo pro letošní rok rozdělení finančních prostředků města z grantu na „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019“ subjektům, jejichž členy jsou děti a mládež do 18 let. Finanční podpora náleží spolkům, které zajišťují pro své členy pravidelnou činnosti minimálně 1x týdně, s výjimkou prázdnin. Tisková zpráva a přehled příjemců finanční podpory města.

 

infoZásady a pravidla pro poskytování podpor Města Dačice
Účelem podpor je pečovat v rámci možností města o uspokojení potřeb občanů Dačic a o všestranný rozvoj území. Město tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů a dotací, a to buď formou řádných nebo mimořádných podpor. (Více informací se zobrazí po rozkliknutí nadpisu.) 

 

Granty a dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajem
Informace o aktuálních vyhlášených grantech a dotačních titulech najdou zájemci na webové stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje, v nabídce horizontálního menu Granty, Fondy EU, podvolba v levém sloupci Aktuální výzvy a informace.