Navigace

Obsah

infoMěsto rozdělilo přes 1,7 milionu korun na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Zastupitelstvo města Dačice na své únorové schůzi schválilo pro letošní rok rozdělení finančních prostředků města z grantu na „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019“ subjektům, jejichž členy jsou děti a mládež do 18 let. Finanční podpora náleží spolkům, které zajišťují pro své členy pravidelnou činnosti minimálně 1x týdně, s výjimkou prázdnin. Tisková zpráva a přehled příjemců finanční podpory města.

 

infoPříspěvky z prostředků města na rok 2018 - lhůta pro podání žádostí je od 12. do 30. dubna. 

Na základě Zásad a pravidel pro poskytování podpor Města Dačice schválených usnesením číslo 75/4/ZM/2015 vyhlašuje rada města Dačice pro fyzické a právnické osoby působící v oblasti mládeže, tělovýchovy a sportu, sociálních služeb, podpory rodin, požární ochrany, kultury, vzdělávání a vědy, zdravotnictví, protidrogových aktivit, prevence kriminality a ochrany životního prostředí možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města pro rok 2018, za podmínky, že mají sídlo na území města Dačice nebo nesídlí ve městě Dačice, avšak jejich činnost se týká občanů města Dačice. Žadatelem o příspěvek nemůže být právnická osoba, jejímž zakladatelem nebo zřizovatelem je Česká republika nebo územně samosprávný celek.

Výzva k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2018

Zásady a pravidal poskytování podpor

Formuláře

 

Zásady a pravidla pro poskytování podpor Města Dačice
Účelem podpor je pečovat v rámci možností města o uspokojení potřeb občanů Dačic a o všestranný rozvoj území. Město tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů a dotací, a to buď formou řádných nebo mimořádných podpor. (Více informací se zobrazí po rozkliknutí nadpisu.) 

 

Granty a dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajem
Informace o aktuálních vyhlášených grantech a dotačních titulech najdou zájemci na webové stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje, v nabídce horizontálního menu Granty, Fondy EU, podvolba v levém sloupci Aktuální výzvy a informace.