Navigace

Obsah

infoGrantový program zajištění provozu šatníku na rok 2020 - 2021

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 27. schůzi konané 16.10.2019. Peněžní prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele za účelem umožnit pořízení oděvů, hlavně pro sociálně slabé skupiny obyvatel, zdarma nebo za regulační platbu a za podmínek uvedených v textu grantové výzvy - viz příloha.

Poskytování osobní asisteinfonce na rok 2020 a 2021

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 27. schůzi konané 16.10.2019. Peněžní prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele v oblasti poskytování osobní asistence za účelem podpory uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti a přispívání ke kvalitnímu životu uživatele za podmínek uvedených v textu grantové výzvy - viz příloha. 

 

Granty a dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajem
Informace o aktuálních vyhlášených grantech a dotačních titulech najdou zájemci na webové stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje, v nabídce horizontálního menu Granty, Fondy EU, podvolba v levém sloupci Aktuální výzvy a informace.