Navigace

Obsah

GRANTOVÝ PROGRAM: 

DačiceZajištění poskytování pečovatelské služby v Dačicích v roce 2022 a 2023 
Příjem žádostí je od 16. 9. do 30. 9. 2021.

Schválený radou města na jednání konaném dne 30.6.2021, číslo usnesení 1533/82/RM/2021 a to za podmínek uvedených v textu grantového programu - viz přílohy:

 

Zajištění provozu šatníku v roce 2022 a 2023 v Dačicích
Příjem žádostí je od 16. 9. do 30. 9. 2021.

Schválený radou města na jednání konaném dne 30.6.2021, číslo usnesení 1534/82/RM/2021 a to za podmínek uvedených v textu grantového programu - viz přílohy:

 

Grantový program zajištění provozu mateřského centra v Dačicích v roce 2022 a 2023
Příjem žádostí je od 16. 9. do 30. 9. 2021.
Schválený radou města na jednání konaném dne 30.6.2021, číslo usnesení 1535/82/RM/2021 a to za podmínek uvedených v textu grantového programu - viz přílohy:

 

Grantový program Harm reduction prevence zneužívání návykových látek v roce 2022 a 2023 v Dačicích
Příjem žádostí je od 16. 9. do 30. 9. 2021.
Schválený radou města na jednání konaném dne 30.6.2021, číslo usnesení 1536/82/RM/2021 a to za podmínek uvedených v textu grantového programu - viz přílohy:

 

Grantový program zajištění osobní asistence v roce 2022 a 2023 v Dačicích
Příjem žádostí je od 16. 9. do 30. 9. 2021.
Schválený radou města na jednání konaném dne 30.6.2021, číslo usnesení 1537/82/RM/2021 a to za podmínek uvedených v textu grantového programu - viz přílohy:

 


 

Granty a dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajemJč. kraj
Informace o aktuálních vyhlášených grantech a dotačních titulech najdou zájemci na webové stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje, v nabídce horizontálního menu Granty, Fondy EU, podvolba v levém sloupci Aktuální výzvy a informace.