Navigace

Obsah

GRANTOVÝ PROGRAM: Dačice
Zajištění individuální dopravy seniorů v roce 2020 a 2021 
(Program je zařazen do tematické skupiny Sociální služby)

Příjem žádostí byl ukončen ke 30.6.2020.

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 45. schůzi konané  13. 5. 2020. Peněžní prostředky se poskytují na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele za účelem:

  • umožnit individuální dopravu seniorů v Dačicích a místních částech
  • aktivní spolupráce s odborem sociálních věcí Městského úřadu Dačice

a to za podmínek uvedených v textu grantového programu - viz přílohy: 

 

Granty a dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajemJč. kraj
Informace o aktuálních vyhlášených grantech a dotačních titulech najdou zájemci na webové stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje, v nabídce horizontálního menu Granty, Fondy EU, podvolba v levém sloupci Aktuální výzvy a informace.