Navigace

Obsah

Grantový program volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2020 - 2021 info

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 34. schůzi konané 17.12.2019. Peněžní prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele za účelem: 

  • podpory zájmové činnosti dětí a mládeže v Dačicích,
  • podpory právnických osob se sídlem v Dačicích, které nebyly založeny či zřízeny za účelem podnikání, jejichž činnost je zaměřena na poskytování volnočasových aktivit dětí a mládeže
  • snižování potenciálních zdravotních a sociálních rizik ohrožení dětí a mládeže

a za podmínek uvedených v textu grantového programu - viz příloha.

 

Granty a dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajem
Informace o aktuálních vyhlášených grantech a dotačních titulech najdou zájemci na webové stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje, v nabídce horizontálního menu Granty, Fondy EU, podvolba v levém sloupci Aktuální výzvy a informace.