Navigace

Obsah

infoGrantový program zajištění provozu šatníku na rok 2020 - 2021

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 20. schůzi konané 26.6.2019. Peněžní prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele za účelem umožnit pořízení oděvů, hlavně pro sociálně slabé skupiny obyvatel, zdarma nebo za regulační platbu a za podmínek uvedených v textu grantové výzvy - viz příloha.

Poskytování osobní asisteinfonce na rok 2020 a 2021

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 20. schůzi konané 26.6.2019. Peněžní prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele v oblasti poskytování osobní asistence za účelem podpory uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti a přispívání ke kvalitnímu životu uživatele za podmínek uvedených v textu grantové výzvy - viz příloha. 

Zajištění provozu mateřského centra na rok 2020 – 2021info

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 20. schůzi konané 26.6.2019. Peněžní prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele za účelem podpory setkávání rodičů s dětmi, rozšíření nabídky jednorázových akcí pro rodiny s dětmi, zajištění hlídání dětí v předškolním věku v době provozu mateřského centra, zajištění osvětové činnosti a aktivní spolupráce s OSV Městského úřadu Dačice. Podmínky jsou uvedeny v následujících přílohách.

Harm reduction zneužívání návykových látek na rok 2020 a 2021info

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 20. schůzi konané 26.6.2019. Peněžní prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele v oblasti protidrogových aktivit za účelem a za podmínek uvedených v následujících přílohách:

Poskytování pečovatelské služby na rok 2020 a 2021info

Vyhlášení grantového programu schválila rada města na své 20. schůzi konané 26.6.2019. Peněžní prostředky budou poskytnuty na částečnou úhradu nákladů projektu žadatele v oblasti poskytování pečovatelské služby v rozsahu a za podmínek uvedených v následujících přílohách:

 

Zásady a pravidla pro poskytování podpor Města Dačiceinfo
Účelem podpor je pečovat v rámci možností města o uspokojení potřeb občanů Dačic a o všestranný rozvoj území. Město tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů a dotací, a to buď formou řádných nebo mimořádných podpor. (Více informací se zobrazí po rozkliknutí nadpisu.) 

Granty a dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajem
Informace o aktuálních vyhlášených grantech a dotačních titulech najdou zájemci na webové stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje, v nabídce horizontálního menu Granty, Fondy EU, podvolba v levém sloupci Aktuální výzvy a informace.