Navigace

Obsah

Vyhlášení grantů „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2018 a 2019“ 

Rada města vyhlásila na svém jednání dne 22. 11. 2017 grantový program „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2018 a 2019“. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 2. 1. 2018 do 24. 1.2018 do 17.00 h. V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně Městského úřadu Dačice, nepostačuje její podání k poštovní přepravě.

 

Grantový program

Žádost pdf, doc

Čestné prohlášení pdf, doc

Položkový rozpis pdf, doc

Seznam registrovaných dětí pdf, exc

Souhlas s podmínkami pdf, doc

Zásady poskytování podpor města Dačice

Veřejnoprávní smlouva

 


Vyhlášení grantů na roky 2018 - 2019 v sociální oblasti

Rada města vyhlásila na svém jednání dne 2. 8. 2017 pět grantů v sociální oblasti na období let 2018 - 2019. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 18. 9. 2017 do 29. 09.2017 do 09.00 h. V této lhůtě musí být žádost doručena podatelně městského úřadu Dačice, nepostačuje její podání k poštovní přepravě.

1) Harm reduction zneužívání návykových látek na rok 2018 a 2019 - Podpora protidrogových aktivit realizovaných na území města Dačice, jejichž cílem je snaha o snižování počtu uživatelů, omezování potencionálních rizik pramenících z užívání všech ypů návykových látek a ochrana zdraví všech občanů města Dačice.

2) Zajištění provozu mateřského centra na rok 2018 – 2019 - Podpora setkávání rodičů s dětmi, konání akcí pro rodiny s dětmi, zajištění hlídání dětí v předškolním věku, zajištění osvětové činnosti na území města Dačice nebo s dopadem na bčany města Dačice.

3) Poskytování osobní asistence na rok 2018 a 2019 - Podpora poskytování služeb osobní asistence na území města Dačice nebo s dopadem na bčany města Dačice.

4) Poskytování pečovatelské služby na rok 2018 – 2019 -  Podpora poskytování pečovatelských služeb realizovaných na území města Dačice nebo s dopadem na občany města Dačice, podpora uživatele v udržení či zlepšení samostatnosti a soběstačnosti, rozšíření nabídky poskytování pečovatelských služeb.

5) Zajištění provozu šatníku na rok 2018 – 2019 - Rozšíření možnosti pořízení levného oblečení pro občany na území města Dačice nebo s dopadem na občany města Dačice.


Zásady a pravidla pro poskytování podpor Města Dačice
Účelem podpor je pečovat v rámci možností města o uspokojení potřeb občanů Dačic a o všestranný rozvoj území. Město tak činí zejména přidělováním finančních prostředků z rozpočtu města formou darů a dotací, a to buď formou řádných nebo mimořádných podpor. (Více informací se zobrazí po rozkliknutí nadpisu.) 

Grant Volnočasové aktivity dětí a mládeže byl rozdělen příjemcům
Radou města na 34. schůzi konané dne 10. 2. 2016 a zastupitelstvem města na 9. schůzi dne  17. 2. 2016 bylo schváleno rozdělení grantu na „Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2016 a 2017“ následovně - viz přloha v pdf formátu. 

Granty a dotační tituly vyhlašované Jihočeským krajem
Informace o aktuálních vyhlášených grantech a dotačních titulech najdou zájemci na webové stránce Krajského úřadu Jihočeského kraje, v nabídce horizontálního menu Granty, Fondy EU, podvolba v levém sloupci Aktuální výzvy a informace.