Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Náplň činnosti

OPRÁVNĚNÍ STRÁŽNÍKA MĚSTSKÉ POLICIE:

podle zákona o obecní policii č. 553/1991 Sb.

 • § 11 - požadovat vysvětlení
 • § 11a - vyžadovat od příslušných orgánů poskytnutí údajů z jejich informačních systémů
 • § 12 - požadovat prokázání totožnosti
 • § 12a - požadovat od každého věcnou a osobní pomoc
 • § 13 - předvést osobu na Městskou policii, Policii ČR a městský úřad
 • § 14 - odebrat zbraň při předvádění, omezení na osobní svobodě, v zájmu ochrany veřejného pořádku, života a zdraví osob a bezpečnosti majetku, zákroku proti osobě z důvodu agresivního jednání
 • § 15 - zakázat vstup na určená místa, hrozí-li závažné ohrožení života nebo zdraví osob. Každý je povinen příkazu strážníka uposlechnout
 • § 16 - otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor, je-li důvodná obava, že je ohrožen zdraví nebo život osoby, anebo hrozí-li větší škoda na majetku (více jak 50 000 Kč)
 • § 17 - odejmout věc, lze-li mít důvodně za to, že v řízení o přestupku může být vysloveno její propadnutí nebo může být zabrána
 • § 17a - použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • § 17b - zabezpečit dopravu osob do zdravotnického zařízení nebo do záchytné stanice i mimo území obce, která zřídila obecní policii
 • § 17 c - vstoupit do živnostenských provozoven v prodejní nebo provozní době
 • § 18 - použít donucovací prostředky, kterými jsou: 
  • hmaty, chvaty, údery a kopy
  • slzotvorný, elektrický nebo jiný dočasně zneschopňující prostředek
  • obušek a jiný úderný prostředek
  • pouta
  • úder služební zbraní
  • hrozba namířenou služební zbraní
  • varovný výstřel ze služební zbraně
  • technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla
 • § 18 a - oprávněn použít pouta:
  • při omezení osobní svobody podle § 76 odst. 2 TŘ
  • při předvedení osoby, která klade odpor
  • proti osobě, která fyzicky napadá jinou osobu nebo strážníka, ohrožuje vlastní život,
  • poškozuje cizí majetek nebo se pokusí o útěk při zákroku strážníka
 • § 19 - oprávněn použít psa
 • § 20 - oprávněn použít služební zbraň:
  • za podmínek nutné obrany nebo krajní nouze
  • aby zamezil útěku nebezpečného pachatele, jehož nemůže jiným způsobem zadržet
 • § 24 b - pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu z míst veřejně přístupných. Vzhledem k zákonnému zmocnění nemá povinnost upozorňovat osoby o skutečnosti, že se záznam provádí.

Podle zákona o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami č. 379/2005 Sb.

 • oprávnění provádět u osoby vyšetření pomocí dechové zkoušky nebo odběru slin, zda není ovlivněna alkoholem či jinými návykovými látkami
 • oprávnění vyzvat osobu, aby se podrobila vyšetření na přítomnost alkoholu v dechu, při odmítnutí se na ni pohlíží jako na osobu pod vlivem alkoholu
 • oprávnění vykázat osoby z míst, kde je zákaz kouření pokud tato osoba zákaz porušuje
 • oprávnění provádět kontrolu nad dodržováním tohoto zákona
 • oprávnění kontrolovat zákaz prodeje nebo podávání alkoholu mladistvým osobám a povinnosti osob prodávající alkoholické nápoje

Podle správního řádu č. 500/2004 Sb.

 • oprávnění doručovat písemnosti na základě písemné žádosti správního orgánu v katastru městské policie
 • oprávnění vykázat toho, kdo nepřístojným chováním ruší pořádek při ústním jednání nebo ohledání na místě na základě předchozího upozornění správního orgánu
 • oprávnění předvést osobu při provádění exekuce předvedením, a to na základě exekučního příkazu správního orgánu obce

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1
2
2
2
3
5
4
1
5
2
6
2
7
1
8
1
9
2
10
5
11
3
12
2
13
3
14
5
15
3
16
3
17
4
18
2
19
2
20
5
21
3
22
2
23
4
24
6
25
4
26
3
27
4
28
3
29
5
1
5
2
6
3
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru