Obsah

USNESENÍ z 67.zasedání rady města Dačice
konané dne 19.1.2021 v zasedací místnosti rady

 

 

1232/67/RM/2021 Pronájem bytu č. 1, čp. 211/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 70,72 m2 ul. B. Němcové 211/V v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ do 30. 4. 2021 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 70,72 m2 ul. B. Němcové 211/V v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta