Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Usnesení č. 22/2022

U S N E S E N Í  z 22. zasedání zastupitelstva města Dačice
konané dne 27.4.2022 v hlavním sále KD Beseda
402/22/ZM/2022 Volba návrhové komise
I. Zastupitelstvo města schvaluje návrhovou komisi ve složení předseda Bc. Vít Svoboda (KDU-ČSL), členové Milan Navrátil (ANO 2011), Vladimír Dušek (KSČM)
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení    bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

403/22/ZM/2022 Schválení programu

I. Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání tak, jak byl předložen

 1. Zahájení
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva
 5. Změna zřizovací listiny - Základní škola Dačice, ul. B. Němcové
 6. Změna zřizovací listiny - Základní škola Dačice, ul. Komenského
 7. Koupě částí pozemků p. č. 7, p. č. 132/2 a p. č. 133/2 v k. ú. Velký Pěčín (156)
 8. "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" - část pozemku p. č. 2604/10 v k. ú. Dačice (233)
 9. Prodej části pozemku p. č. 2429/15 v k. ú. Dačice (189)
 10. Prodej části pozemku p.č. 2703/2 v k.ú. Dačice (227)
 11. Prodej částí pozemků p. č. 431/10 a p. č. 1012/1 v k. ú. Malý Pěčín (229)
 12. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku - Chlumec (197)
 13. Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borek u Dačic (196)
 14. Prodej pozemků v lokalitě Za hasičárnou - výsledek soutěže a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a dalších podmínkách (223)
 15. Zásady prodeje pozemků Za Školou II v Dačicích
 16. Rozšíření obsahu a zkrácení postupu pořizování změny územního plánu - Změny č. 4 územního plánu Dačice
 17. Realizace investiční akce - D.01.33 - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky
 18. Rozpočtové opatření č. 10/2022
 19. Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2022
 20. Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2022
 21. Zápis z finančního výboru
 22. Zpráva o činnosti rady
 23. Diskuse a interpelace
 24. Závěr

[Výsledek hlasování: Pro:15, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0; Usnesení bylo:PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

404/22/ZM/2022 Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva

I. Zastupitelstvo města bere se souhlasem na vědomí zprávu o plnění usnesení zastupitelstva města přijatých na 21. zasedání konaném 16. 2. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

405/22/ZM/2022 Změna zřizovací listiny - Základní škola Dačice, ul. B. Němcové
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, která se vydává jako dodatek č. 10 zřizovací listiny a s účinností od 1. 9. 2022 mění její název na Základní škola B. Němcové Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro
 

 

406/22/ZM/2022 Změna zřizovací listiny - Základní škola Dačice, ul. Komenského
I. Zastupitelstvo města schvaluje změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, která se vydává jako dodatek č. 10 zřizovací listiny a s účinností od 1. 9. 2022 mění její název na Základní škola J. A. Komenského Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

407/22/ZM/2022 Koupě částí pozemků p. č. 7, p. č. 132/2 a p. č. 133/2 v k. ú. Velký Pěčín (156)
I. Zastupitelstvo města schvaluje koupi částí pozemků p. č. 7, p. č. 132/2 a p. č. 133/2 v k. ú. Velký Pěčín, oddělených geometrickým plánem č. 223-9341/2022, mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako prodávajícími, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

408/22/ZM/2022 "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" -   část pozemku p. č. 2604/10 v k. ú. Dačice (233)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene služebnosti na část pozemku o přibližné výměře 80 m2, a to pozemku p.č. 2604/26, který bude oddělen geometrickým plánem č. 3043-9255/2021 z pozemku p.č. 2604/10  v obci a k.ú. Dačic mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucím kupujícím a budoucím povinným, a městem Dačice, jako budoucím prodávajícím a budoucím oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

409/22/ZM/2022 Prodej části pozemku p. č. 2429/15 v k. ú. Dačice (189)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku 2429/206 - ostatní plocha o výměře 7 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3016-9140/2021 z pozemku p. č. 2429/15 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví níže uvedených vlastníků bytových jednotek v bytovém domě v ulici Máchova 441, 442 a 443, za cenu ve výši stanovenou znaleckým posudkem s přičtením nákladů spojených s prodejem, a to takto:  

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

 [Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]


Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

410/22/ZM/2022 Prodej části pozemku p.č. 2703/2 v k.ú. Dačice (227)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p.č. 2703/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 78 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za cenu stanovenou znaleckým posudkem a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy
[Výsledek hlasování: Pro: 15, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Nepřítomen
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

411/22/ZM/2022 Prodej částí pozemků p. č. 431/10 a p. č. 1012/1 v k. ú. Malý Pěčín (229)
I. Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a to části p. č. 431/10 - ostatní plocha o výměře 224 m2 a části p. č. 1012/1 - ostatní plocha o výměře 12 m2 v k. ú. Malý Pěčín, oddělených geometrickým plánem č. 243-77/2022, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

412/22/ZM/2022 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku - Chlumec (197)
I. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1402/3 v k. ú. Chlumec u Dačic, mezi městem Dačice, jako investorem a Jihočeským krajem, IČ 708 90 650, jednajícím prostřednictvím příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, IČO: 709 71 641, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, 370 10, jako vlastníkem pozemku, dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku (197).
[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

413/22/ZM/2022 Plán společných zařízení - komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Borek u Dačic (196)
I. Zastupitelstvo města schvaluje Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Borek u Dačic, dle přílohy usnesení č.1 a č.2.
[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

414/22/ZM/2022 Prodej pozemků v lokalitě Za hasičárnou - výsledek soutěže a návrh Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a dalších podmínkách (223)
I. Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledek soutěže a stanovení kupní ceny pozemků v lokalitě Za hasičárnou.
II. Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a dalších podmínkách s kupující společností Developer garden houses s. r. o., IČ 081 61 500, se sídlem Františka Diviše 386/29, Uhříněves, 104 00 Praha 10, dle přílohy č. 1
III. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a dalších podmínkách (223)
[Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Proti
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

415/22/ZM/2022 Zásady prodeje pozemků Za Školou II v Dačicích
I. Zastupitelstvo města schvaluje Zásady prodeje pozemků pro výstavbu solitérních rodinných domů v lokalitě Za Školou II v Dačicích dle přílohy č. 1.
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podepisováním souhlasů se zatížením nemovitostí prodávaných pozemků za účelem zajištění úvěru u banky kupujícího, který by sloužil k financování výstavby rodinných domů na těchto pozemcích.
[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1 Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Zdržel se
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro 

416/22/ZM/2022 Rozšíření obsahu a zkrácení postupu pořizování změny územního plánu – Změny č. 4 územního plánu Dačice
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozšíření obsahu Změny č. 4 územního plánu Dačice o požadavek rozvoje území v důsledku úpravy trasy navrženého obchvatu
II. Zastupitelstvo města schvaluje pořizování Změny č. 4 územního plánu Dačice zkráceným postupem podle ustanovení § 55a odst. 1 stavebního zákona
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0; Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

417/22/ZM/2022 Realizace investiční akce - D.01.33 - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky
I. Zastupitelstvo města schvaluje realizaci investiční akce - D.01.33 - Rekonstrukce Klangovy fabriky - zřízení ubytovacích prostor pro ukrajinské uprchlíky.
[ Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]   

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


   

418/22/ZM/2022 Rozpočtové opatření č. 10/2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření č. 10/2022 v těchto objemech: příjmy 2.600.000,00 Kč, výdaje 2.600.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Nepřítomen
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro


 

419/22/ZM/2022 Poskytnutí finančního daru na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí finančního daru Centru sociálních služeb, Česká 1175/II, Jindřichův Hradec, ve výši 200 000 Kč na zajištění provozu Domova seniorů Dačice v roce 2022  za podmínek uvedených v příloze č. 2 návrhu usnesení
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[ Výsledek hlasování: Pro: 16, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0  Usnesení bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Nepřítomen
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    Pro

 

420/22/ZM/2022 Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2022
I. Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí dotace společnosti Sdílení o.p.s., Masarykova 330, Telč, ve výši 80 000 Kč na zajištění mobilní hospicové péče na rok 2022 .
II. Zastupitelstvo města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.

[Výsledek hlasování: Pro: 17, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0;Usnesení  bylo: PŘIJATO ]

Hlasování:
Jiří Albrecht                              MZH             1    Omluven
Mgr. Bohumil Šuhaj                 MZH             2    Pro
Mgr. Milan Točík                      MZH             3    Omluven
MUDr. Ladislava Fabešová    NEZ-ZPD      4    Omluven
Milan Navrátil                           ANO              5    Pro
Ing. Zdeňka Koutná                 ANO              6    Pro
Bc. Miloš Novák                       ANO              7    Pro
Ing. Eva Macků                         ODS              8     Pro
Ing. Richard Tůma                   ODS               9     Pro
Ing. Jiří Baštář                          ODS              10   Pro         
Ing.Karel Macků                       KDU-ČSL      11   Pro
Ing.Kateřina Marková              KDU-ČSL      12   Pro
Bc. Vít Svoboda                        KDU-ČSL      13   Pro    
Petr Nováček                            KDU-ČSL      14    Pro 
Ing. Jan Bartošek                     KDU-ČSL      15    Pro
Ludmila Rehartová                   KDU-ČSL      16    Pro
Bc. Martin Rychlík                     KDU-ČSL      17    Pro
Milan Kubek                               ODS              18    Pro
Ing. Luboš Stejskal                   ČSSD            19    Pro
Vlastislav Švec                          KSČM           20    Omluven
Vladimír Dušek                          KSČM           21    ProIng. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
5
28
5
29
5
30
6
31
7
1
5
2
4
3
3
4
3
5
3
6
4
7
5
8
6
9
5
10
5
11
4
12
4
13
5
14
6
15
7
16
4
17
3
18
3
19
4
20
3
21
6
22
6
23
4
24
4
25
4
26
4
27
5
28
5
29
8
30
5

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru