Obsah

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat

 

  • ústně – v kanceláři Městského úřadu Dačice
  • písemně – osobně v kanceláři Městského úřadu Dačice nebo poštou na adresu:
    Městský úřad Dačice
    Krajířova 27/I
    380 13  Dačice
  • elektronickým podáním:  e-podatelna@dacice.cz
  • telefonicky na tel. čísle: 384 401 211

úřední hodiny Městského úřadu Dačice
 

Pondělí 8:00 - 17:00 h
Středa

8:00 - 17:00 h

Pátek 8:00 - 14:00 h