Navigace

Obsah

Povinně zveřejňované informace  

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

 

1.

Název

Město Dačice

2.

Důvod a způsob založení

Město Dačice je základním územním samosprávným společenstvím občanů dle ustanovení zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Město Dačice v záležitostech samostatné působnosti zastupuje zastupitelstvo města, rada města a starosta města za podmínek stanovených zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3.

Organizační struktura

organizační struktura - grafická

samospráva
státní správa
organizace města

4.

Kontaktní spojení

tel.: +420 384 401 211 - ústředna

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13  Dačice 

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Dačice

a) Krajířova 27/I
b) Palackého nám. 1/I
c) Palackého nám. 2/I

4.3.

Úřední hodiny

pondělí, středa    8:00 - 17:00 h
pátek                     8:00 - 14:00 h

4.4.

Telefonní čísla

384 401 211 - ústředna
telefonní čísla dle odborů

4.5.

Čísla faxu

+420 384 401 236 

4.6.

Webové stránky

www.dacice.cz

4.7.

Elektronická adresa podatelny

e-podatelna@dacice.cz, více informací zde

4.8.

Kontakty na pracovníky úřadu dle odborů - nejsou určeny pro příjem podání

adresy pracovníků úřadu dle odborů

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
číslo účtu/kód banky:  0603143369/0800

6.

00246476

7.

DIČ

CZ00246476

8.

Dokumenty

 úřední deska

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Strategické dokumenty

8.2.

Rozpočet

Rozpočet města Dačice na rok 2019
Rozpočet města Dačice na rok 2018
Rozpočet města Dačice na rok 2017 
Rozpočet města Dačice na rok 2016
Rozpočet města Dačice na rok 2015
Rozpočet města Dačice na rok 2014
Rozpočet města Dačice na rok 2013
Rozpočet města Dačice na rok 2012
Rozpočet města Dačice na rok 2011
Rozpočet města Dačice na rok 2010
Rozpočet města Dačice na rok 2009
Rozpočet města Dačice na rok 2008
Rozpočet města Dačice na rok 2007
Rozpočet města Dačice na rok 2006
Rozpočet města Dačice na rok 2005

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře dostupné v elektronické podobě jsou ke stažení zde.

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů v různých životních situacích jsou podrobně rozebrány na Portálu veřejné správy ČR.

Postupy jak se správně zachovat v případech povodně, vichřice či jiné živelné pohromy, při hromadné dopravní havárii, požáru apod. v odkazu Krizové situace.

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy
Plná znění jsou k nahlédnutí na odboru vnitřních věcí.

14.2.

Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Dačice ke stažení zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy. Sazebník úhrad za poskytování informací k náhledu zde.

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Licenční smlouva ke stažení ve formátu pdf
Licenční smlouva ke stažení ve formátu docx

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou městem Dačice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy za roky 2000 - 2016 k náhledu zde.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Žádosti o informace:

5.12.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se kopie územního rozhodnutí ze dne 11.5.2015

Odpověď - formát pdf


18.11.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se parcelních čísel a staveb na nich postavených

Odpověď - formát pdf


26.10.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se bankovních účtů města a darovací smlouvy dle zákona 89/2012 Sb.

Žádost + odpověď - formát pdf


13.10.2016 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se kopie spisu územního rozhodnutí na stavbu: Úprava Palackého náměstí v Dačicích

Odpověď - formát pdf


13.10.2016 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydaného územního rozhodnutí na stavbu: Úprava Palackého náměstí v Dačicích

Odpověď - formát pdf


10.10.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se uplatnění § 18 odst. 5 stavebního zákona při povolování FVE

Odpověď - formát pdf


2. 5. 2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


13.4.2016 - Žádost o informace zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se SW pro spisovou službu

Odpověď na žádost o poskytnutí informací


29.3.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se uchováváńí datových zpráv

Žádost o poskytnutí informací - odpověď - Spisový řád


22.2.2016 - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních plánů města pro rok 2016

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


4.2.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních plánů města v roce 2016

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


5.12.2015 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se používání právního informačního systému CODEXIS

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


28.4.2015 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se finanční pomoci mimo rámec systému pomoci v hmotné nouzi

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


20.4.2015 -  Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se vydaných pravomocných rozhodnutí o vyvlastnění

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


11.3.2015 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se zaslání investičních plánů města pro rok 2015

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


26.1.2015 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se počtu zaměstnanců

Žádost o poskytnutí informací o počtu pracovníků městského úřadu v letech 2006 - 2014

Žádost o poskytnutí informace - odpověď


5.1.2015 - Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., týkající se veřejného osvětlení v obci

Žádost o poskytnutí informací k tématu "Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení"

Žádost o poskytnutí informace - odpověď (vyplněný dotazník)


8. 9. 2014 - Žádost o poskytnutí informací dle § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. - administrace voleb 

Žádost o poskytnutní informace k tématu administrace voleb - počty kontrol realizovaných obcí ve spádových Okrskových volebních komisích

Žádost o poskytnutí informace - odpověď na žádost

 


28.3.2014 - Žádost o informace týkající se záplavového území v obci Heřmaneč

Žádost o poskytnutí informace, zda nemovitost na adrese Heřmaneč 26, obec Heřmaneč se nachází nebo nenachází v záplavovém území stoleté vody (Q100) za účelem správného určení povodňové zóny nemovitosti (sjednání pojištění).

Žádost o poskytnutí informace - odpověď na žádost