Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Povinné informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

1.

Název

Město Dačice

2.

Důvod a způsob založení

Město Dačice je základním územním samosprávným společenstvím občanů dle ustanovení zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

Město Dačice v záležitostech samostatné působnosti zastupuje zastupitelstvo města, rada města a starosta města za podmínek stanovených zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení).

3.

Organizační struktura

organizační struktura - grafická

samospráva
státní správa
organizace města

4.

Kontaktní spojení

tel.: +420 384 401 211 - ústředna

4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Městský úřad Dačice
Krajířova 27/I, 380 13  Dačice 

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Městský úřad Dačice

a) Krajířova 27/I
b) Palackého nám. 1/I
c) Palackého nám. 2/I

4.3.

Úřední hodiny

pondělí, středa    8:00 - 17:00 h
pátek                     8:00 - 14:00 h

4.4.

Telefonní čísla

384 401 211 - ústředna
telefonní čísla dle odborů

4.5.

Čísla faxu

+420 384 401 236 

4.6.

Webové stránky

www.dacice.cz

4.7.

Elektronická adresa podatelny

e-podatelna@dacice.cz, více informací zde

4.8.

Kontakty na pracovníky úřadu dle odborů - nejsou určeny pro příjem podání

adresy pracovníků úřadu dle odborů

5.

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
číslo účtu/kód banky:  0603143369/0800

6.

00246476

7.

DIČ

CZ00246476

8.

Dokumenty

 úřední deska

8.1.

Seznamy hl. dokumentů

Strategické dokumenty

8.2.

Rozpočet

Rozpočet města Dačice na rok 2022 (2.16 MB) 
Rozpočet města Dačice na rok 2021 (2.21 MB)  
Rozpočet města Dačice na rok 2020
Rozpočet města Dačice na rok 2019
Rozpočet města Dačice na rok 2018
Rozpočet města Dačice na rok 2017 
Rozpočet města Dačice na rok 2016
Rozpočet města Dačice na rok 2015
Rozpočet města Dačice na rok 2014
Rozpočet města Dačice na rok 2013
Rozpočet města Dačice na rok 2012
Rozpočet města Dačice na rok 2011
Rozpočet města Dačice na rok 2010
Rozpočet města Dačice na rok 2009
Rozpočet města Dačice na rok 2008
Rozpočet města Dačice na rok 2007
Rozpočet města Dačice na rok 2006
Rozpočet města Dačice na rok 2005

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře dostupné v elektronické podobě jsou ke stažení zde.

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů v různých životních situacích jsou podrobně rozebrány na Portálu veřejné správy ČR.

Postupy jak se správně zachovat v případech povodně, vichřice či jiné živelné pohromy, při hromadné dopravní havárii, požáru apod. v odkazu Krizové situace.

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy
Plná znění jsou k nahlédnutí na odboru vnitřních věcí.

14.2.

Vydané právní předpisy

Obecně závazné vyhlášky a nařízení města Dačice ke stažení zde

15.

Úhrady za poskytování informací

 

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Městský úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Licenční smlouva ke stažení ve formátu pdf
Licenční smlouva ke stažení ve formátu docx

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou městem Dačice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zprávy za roky 2000 - 2021 k náhledu zde.

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - Žádosti o informace:

29.8.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se realizace akce: Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa - žádost - odpověď (7.24 MB)

15.7.2022 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí kopií ročních výkazů o nohitbě, stavu a lovu zvěře pro honitby Řečice, Velká Lhota, Brandlín, Heřmaneč, Lipnice, Markvarec a Lipolec za období od 1.4.2010 do 31.3.2022 - žádost - odpověď (355.67 kB)

12.7.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (102.74 kB)

7.6.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - žádost - odpověď

2.5.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (100.25 kB)

5.4.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí stavebního úřadu v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období 1.1. 2022 - 31.3.2022 - žádost - odpověď (2.95 MB) 

1.4.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (102.67 kB)  

28.3.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se cesty premiéra Petra Fialy do obléhaného Kyjeva - žádost - odpověď (1.94 MB)

25.3.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se realizace Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích a akce Dačice - rybník Peráček - žádost - odpověď  (1.52 MB) 

25.3.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se realizace akce „Oprava hrází Dolního lučního na p.č. 536/2 a Horního lučního na p.č. 536/3, k.ú. Borek u Dačic“ - žádost - odpověď (18.99 MB)

24.3.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vraždící židovské guerilly - žádost - odpověď

18.2.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (1.15 MB)

18.2.2022 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se části spisové dokumentace - žádost - odpověď

16.2.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se počtu stacionárních radarů ve správě úřadu - žádost - odpověď (545.72 kB)

1.2.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se znaleckého posudku ve věci zjištění příčin průsaku u rybníku Peráček - žádost - odpověď (367.5 kB).

31.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pádu části opěrné zdi v Kapetově ulici v roce 2019 - žádost - odpověď (1.85 MB)

27.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pádu části opěrné zdi v Kapetově ulici v roce 2019 - žádost - odpověď (1.75 MB)

6.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnuti investičních plánů města pro rok 2022 - žádost - odpověď (867.68 kB)

5.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pozemních staveb pro právnické osoby - odpověď na otázky (1.28 MB)

5.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se ohňostroje konaného dne 1.1.2022 v Dačicích - otázka - odpověď (616.77 kB)

4.1.2022 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se územního plánu Slavonice po jeho veřejném projednání - odpověď na otázky (100.1 kB)


28.12.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pozemku v k. ú. Horní Meziříčko a vodního díla - žádost - odpověď  (2 MB)

16.12.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se protokolu o ústním jednání, úředního záznamu sepsaného policisty a obsahu spisu - žádost - odpověď (4.63 MB)

9.12.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí informací a dokumentů k akci Rybník Peráček - žádost - odpověď (1.48 MB)

25.11.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se písemných materiálů ve věci záměru výstavby čerpacích benzinových stanic v prostoru autobusového nádraží v Dačicích - žádost - odpověď (2.95 MB)

24.11.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (411.35 kB) 

22.11.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí informací a dokumentů k akci Rybník Peráček - žádost - odpověď (771.72 kB)

25.10.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se parcelních čísel a k.ú. staveb s hrubou podlahovou plochou nad 1 tis. m čtvrerečních v nedokončených stavebních řízeních - otázka - odpověď  (1.83 MB)

3.10.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období 1.7.2021 - 30.9.2021 - otázka - odpověď  (843.64 kB)

29.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se názorů k židovské mafii - žádost - odpověď (5.07 MB)

28.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se informace o pořizování Územního plánu Slavonice - otázky - odpověď (104.05 kB)

23.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a odměňování ředitelů škol a školských zařízení - žádost - odpověď (1.19 MB) 

7.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí vydávaných v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., za období 1.4.-30.6.2021 - žádost - odpověď  (3.75 MB)

2.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se přemístění žáků 1. a 2. třídy ZŠ z ul. Bratrská do budovy v ul. Komenského - žádost - odpověď (553.72 kB)

2.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se opravy rybníka Na Peráčku - žádost - odpověď (552.34 kB (587.11 kB))

2.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se platu a odměn ředitelky ZŠ paní Ing. Macků - žádost - odpověď  (1.51 MB)

2.7.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se výše platu včetně odměn a mimosložkových příjmů pana starosty - žádost - odpověď (691.17 kB) (691.17 kB)

3.6.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se spolupráce s Čínskou lidovou republikou a Tchaj-wanem - žádost - odpověď  (782.98 kB)

5.5.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zajištění péče o toulavá zvířata v Dačicích - žádost - odpověď  (3.6 MB)

4.5.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se počtu vydaných loveckých lístků cizincům v letech 2016 - 2020 - odpověď na žádost (1017.89 kB)

28.4.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o nahlédnutí do spisu k podání ze dne 5.4.2019 - žádost - odpověď (687.11 kB)

19.4.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se nahlédnutí do spisu - žádost - odpověď  (1.26 MB)

8.4.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí stavebního úřadu v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období 1.1. 2021 - 31.3.2021 - žádost - odpověď (1.74 MB)

8.4.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (1.34 MB)

22.3.2021 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se řízení vedených v souvislosti s pozemkem v k. ú. Velký Jeníkov - žádost - odpověď (2.03 MB) (2.03 MB)

17.3.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslání informace ohledně investičního plánu pro rok 2021 - žádost - odpověď (88.07 kB) 

22.2.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zaslaná oznámení nebo řešené skutky na úseku myslivosti  a na úseku lesa - žádost - odpověď (1.96 MB) 

12.2.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se příspěvkových organizací, právnických osob, veřejných zakázek atd. - žádost - odpověď (pdf 1.51 MB) 

9.2.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se realizace zakázky Modernizace MěÚ Dačice - pro část 3 - Portál občana - žádost - odpověď (515.2 kB) 

9.1.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí stavebního úřadu v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. za období 1.10. 2020 - 31.12.2020 - otázka - odpověď  (2.15 MB)

7.1.2021 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydaných loveckých lístků za období 2010 - 2020 - žžádost - odpověď ádost - odpověď  (3.69 MB)


20.12.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se převodů obecního majetku v roce 2020 - žádost - odpověď (2.65 MB)

10.11.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se existence obecní policie, dopravních přestupků, počtu železničních přejezdů, veřejných parků, veřejného osvětlení atd. - odpověď - formát pdf

29.10.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (496.97 kB)

14.10.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí vydávaných MěÚ Dačice v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. - žádost - odpověď (2.65 MB)

4.8.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se veřejných zakázek, nájmů, služeb, oprav chodníků a mikroregionu, sociálních služeb atd. - žádost - odpověď (2.38 MB)  

27.7.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydaného závazného stanoviska - žádost - odpověď (1.18 MB)

20.7.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozhodnutí vydávaných MěÚ Dačice v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. - žádost - odpověď (3.08 MB) 

9.6.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (482.68 kB)

3.6.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních a neinvestičních projektů - žádost - odpověď (2.58 MB)

23.4.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se trestání úředníků za průtahy a nedodržování zákonných lhůt - žádost - odpověď (1.94 MB) 

7.4.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se provozování MHD ve městě v letech 2010-2019 - žádost - odpověď (2.23 MB)

3.4.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se počtu zaměstnanců úřadu v období leden - březen 2020 -žádost - odpověď (1.45 MB)

25.2.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se využívání mediace v praxi OSPOD - žádost - odpověď (1.73 MB)

18.2.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (1.42 MB)

6.2.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičního plánu pro rok 2020 - seznam projektů - odpověď (836.53 kB)

21.1.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se poskytnutí kontaktů na myslivecká sdružení v působnosti ORP Dačice - žádost - odpověď  (1.8 MB)

15.1.2020 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se finančních investic města Dačice - žádost - odpověď (493.62 kB)


29.11.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající zaslání kompletní kopie spisového materiálu - žádost - odpověď (5.87 MB) 

4.11.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se dozorční rady Technických služeb Dačice s.r.o. Žádost a odpověď - formát pdf.

29.10.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se podkladů, na základě kterých vydává odbor životního prostředí koordinovaná stanoviska pro stavební záměry - žádost - odpověď (1.9 MB) 

15.10.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se autobusové dopravy a základní zdravotní péče. Žádost a odpověď - formát pdf.

4.10.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pozemnů v k. ú. Dačice. Žádost a odpověď - formát pdf.

18.9.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se správců technické infrastruktury na území ORP Dačice. Odpověď - formát pdf.

17.8.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se Domistav CZ, a.s. - žádost - odpověď (368.98 kB)

31.7.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice - odpověď na otázky (333.72 kB)

10.6.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se přestupků provozovatelů vozidel a následných sankcí - žádost - odpověď  (1.66 MB)

8.4.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování Územního plánu Slavonice. Odpověď - formát pdf

5.4.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se domovních ČOV - žádost - odpověď  (591.07 kB)

2.4.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vyjádření k pozemku č. 82 v k.ú.Maříž, poskytnutí kopie. Odpověď - formát pdf

26.3.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se výskytu a lovu zvěře jelena siky. Žádost a odpověď - formát pdf

11.3.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se seznamu uživatelů honiteb v působnosti MěÚ Dačice - žádost - odpověď  (1.47 MB)

4.2.2019 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se metodického pokynu pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení na kliku - žádost - odpověď (1.69 MB) 

 

29.11.2018 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování územního plánu Slavonice. Odpověď - formát pdf

8.8.2018 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Dolních Němčičích. Žádost a odpověď - formát pdf

12.3.2018 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající  se pořizování územního plánu Slavonic. Odpověď - formát pdf

5.2.2018 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se GDPR. Žádost a odpověď - formát pdf

11.1.2018 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičního plánu pro rok 2018 (seznam investičních či stavebních projektů a rekonstrukcí - název, popis, projekční kancelář, fin. rozpočet projektu, termíny. Odpověď - formát pdf


7.11.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se rozdílu mezi pojmy oprava a rekonstrukce. Žádost a odpověď - formát pdf

26.10.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající  se pořizování územního plánu Slavonic. Odpověď - formát pdf

25.10.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zákona ukládajícího písemné vedení odpovědí podle 106. Žádost a odpověď - formát pdf

25.10.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se způsobu podávání stížností. Žádost a odpověď - formát pdf

12.10.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vedení odpovědí podle 106 na úřadě. Žádost a odpověď - formát pdf

29.8.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zajištění odpovědí na dotazy dle 106, námět na zjednodušení podání podle 106. Žádost a odpověď - formát pdf

16.8.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se problémů se škodlivými ptáky. Žádost a odpověď - formát pdf

27.7.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se formuláře na 106, usnesení RM, vyřazení techniky. Žádost a odpověď - formát pdf

27.7.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Žádost a odpověď - formát pdf

17.7.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se způsobu vymáhání daňových nedoplatků, spolupráce s konkrétním exekutorem. Žádost a odpověď - formát pdf

4.7.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se možnosti spolupráce obce s další autorizovanou obalovou společností. Žádost a odpověď - formát pdf

6.6.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se pořizování územního plánu Slavonice. Odpověď - formát pdf

17.5.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se seznamu právnických osob, které splňují podmínky §2 odst. 1 písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. Žádost a odpověď - formát pdf

22.3.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající investičního plánu města Dačice pro rok 2017. Žádost a odpověď - formát pdf

28.2.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se evidence šikanózních jednání, počtu vyřízených žádostí o informace v roce 2015 - 2016. Žádost a odpověď - formát pdf

16.2.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních plánů města pro rok 2017. Žádost a odpověď - formát pdf, odpověď: tabulka - formát pdf.

16.1.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se počtu vyřízených žádostí o trvalé/dočasné vynětí ze ZPF za roky 2014, 2015 a 2016. Odpověď - formát pdf

5.1.2017 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se sdělení, zda obec vlastní nebo pronajímá byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb. Odpověď - formát pdf


12.10.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se bankovních účtů města a darovací smlouvy dle zákona 89/2012 Sb. Žádost + odpověď - formát pdf

10.10.2016 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se kopie spisu územního rozhodnutí na stavbu: Úprava Palackého náměstí v Dačicích. Odpověď - formát pdf

10.10.2016 -  Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se vydaného územního rozhodnutí na stavbu: Úprava Palackého náměstí v Dačicích. Odpověď - formát pdf

5.10.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se uplatnění § 18 odst. 5 stavebního zákona při povolování FVE. Odpověď - formát pdf

21.9.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se spisu OSÚ MěÚ Dačice vedeného ve věci povolení stavby "Revitalizace Kancnýřova sadu v Dačicích. Odpověď - formát pdf

2. 5. 2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žádost o poskytnutí informace - odpověď

13.4.2016 - Žádost o informace zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se SW pro spisovou službu. Odpověď na žádost o poskytnutí informací

29.3.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se uchováváńí datových zpráv. Žádost o poskytnutí informací - odpověď - Spisový řád

22.2.2016 - Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních plánů města pro rok 2016. Žádost o poskytnutí informace - odpověď

4.2.2016 - Žádost o informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím týkající se investičních plánů města v roce 2016. Žádost o poskytnutí informace - odpověď

Městský úřad

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
2
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Kontakty

Krajířova 27/I, 380 13  Dačice
tel. ústředna +420 384 401 211

Telefonní seznam úřadu      

IČ: 00246476  DIČ: CZ00246476
Č.ú.: 0603143369/0800
ID datové schránky: s5ebypd

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Povodí Moravy: 

Moravská Dyje - LG Dačice

Moravská Dyje - Dačice

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru