Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

Výroční zprávy

Výroční zpráva podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „zákon“ - za rok 2021

Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí informace, které byly poskytovány městem Dačice (nebo Městským úřadem Dačice) v roce 2021:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 30
 2. Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 2
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
 6. Počet stížností podaných podle ust. § 16a zákona: 0
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona – V souladu se zákonem jsou informace podle ust. § 5 zákona zveřejněny v budově Městského úřadu Dačice a jsou přístupné na internetové adrese: www.dacice.cz.

 

Výroční zpráva podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „zákon“ - za rok 2020

Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí informace, které byly poskytovány městem Dačice (nebo Městským úřadem Dačice) v roce 2020:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 17
 2. Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
 6. Počet stížností podaných podle ust. § 16a zákona: 0
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona – V souladu se zákonem jsou informace podle ust. § 5 zákona zveřejněny v budově Městského úřadu Dačice a jsou přístupné na internetové adrese: www.dacice.cz.

Výroční zpráva podle ust. § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, dále též jen „zákon“ - za rok 2019

Předmětem výroční zprávy je souhrnná evidence žádostí fyzických a právnických osob o poskytnutí informace, které byly poskytovány městem Dačice (nebo Městským úřadem Dačice) v roce 2019:

 1. Počet podaných žádostí o informace: 15
 2. Vydaná rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
 3. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
 4. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
 5. Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0
 6. Počet stížností podaných podle ust. § 16a zákona: 0
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona – V souladu se zákonem jsou informace podle ust. § 5 zákona zveřejněny v budově Městského úřadu Dačice a jsou přístupné na internetové adrese: www.dacice.cz.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – za rok 2018

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

 • v roce 2018 bylo městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích, doručeno 5 žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí
 • nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
 • nebyla poskytnuta výhradní licence
 • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a

Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník úřadu
Ing. Zdislav Páral

Ing. Karel Macků, starosta v.r.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – za rok 2017

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

 • v roce 2017 bylo městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích, doručeno 18 žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí
 • nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
 • nebyla poskytnuta výhradní licence
 • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a

Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník úřadu Ing. Zdislav Páral

Ing. Karel Macků, starosta v.r.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím – za rok 2016

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

 • v roce 2016 bylo městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích, doručeno 10 žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 • nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí
 • nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení
 • nebyla poskytnuta výhradní licence
 • nebyla podána žádná stížnost podle § 16a

Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník úřadu Ing. Zdislav Páral

Ing. Karel Macků, starosta v.r.

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2015

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

 • V roce 2015 bylo městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích, doručeno 6 žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí zádosti.
 • Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
 • Nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
 • Nebyla poskytnuta výhradní licence.
 • Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.

Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník úřadu Ing. Zdislav Páral

Ing. Karel Macků, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2014

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

 • V roce 2014 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu Dačice, doručeny 2 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
 • Nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by Město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
 • Nebyla poskytnuta výhradní licence.
 • Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.

Ing. Karel Macků, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím - za rok 2013

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

 • V roce 2013 bylo městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích, doručeno 7 žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
 • Nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by Město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
 • Nebyla poskytnuta výhradní licence.
 • Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.

Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu ing. Karel Macků.

Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím - za rok 2012

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

 • V roce 2012 bylo městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích, doručeno 6 žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
 • Nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by Město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o
  právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
 • Nebyla poskytnuta výhradní licence.
 • Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.

 Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu ing. Karel Macků.

Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2011

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

 • V roce 2011 bylo městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích, doručeno 5 žádostí o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona.
 • Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
 • Nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by Město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
 • Nebyla poskytnuta výhradní licence.
 • Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.

Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu ing. Karel Macků.

Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2010

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

 • V roce 2010 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích, doručeny 4 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona.
 • Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
 • Nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by Město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
 • Nebyla poskytnuta výhradní licence.
 • Nebyla podána žádná stížnost podle §16a

Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu Ing. Karel Macků.

Ing. Vlastimil Štěpán, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2009

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

 • V roce 2009 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích, doručeny 2 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona.
 • Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
 • Nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by Město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
 • Nebyla poskytnuta výhradní licence.
 • Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.

Rudolf Hájek, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2008

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:

 • V roce 2008 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích, doručeny 3 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona.
 • Nebylo podáno odvolání proti rozhodnutí.
 • Nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by Město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
 • Nebyla poskytnuta výhradní licence.
 • Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.

Rudolf Hájek, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007

 • Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších změn a doplňků, předkládáme radě města výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona:
 • V roce 2007 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručeny 4 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Bylo vydáno jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Bylo podáno jedno odvolání proti rozhodnutí. Toto odvolání bylo nadřízeným orgánem zamítnuto.
 • Nebylo vedeno soudní řízení ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a nevznikly žádné výdaje, které by Město Dačice vynaložilo v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení.
 • Nebyla poskytnuta výhradní licence.
 • Nebyla podána žádná stížnost podle § 16a.

Rudolf Hájek, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2006

 • V roce 2006 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručeny 3 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Nebylo vydáno žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.
 • Nebyla poskytnuta výhradní licence.
 • Byla podána 1 stížnost podle §16a z důvodu, že povinný subjekt odložil žádost s odůvodnění, že se požadované informace týkají správního řízení dle správního řádu a ne zákona č. 106/99 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků. Této stížnosti bylo v plné míře vyhověno a požadovaná informace poskytnuta.
 • Městu Dačice nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.
 • Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu Ing. Karel Macků

Rudolf Hájek, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2005

 • V roce 2005 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručeny
  4 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Žádostem bylo ve všech případech zcela vyhověno.
 • V této věci nebylo proti městu Dačice vedeno soudní řízení.
 • Městu Dačice nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.
 • Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu Ing. Karel Macků

Rudolf Hájek, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2004

 • V roce 2004 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručeny 4 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Žádostem bylo ve všech čtyřech případech zcela vyhověno.
 • V této věci nebylo proti městu Dačice vedeno soudní řízení.
 • Městu Dačice nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.
 • Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu Ing. Karel Macků.

Rudolf Hájek, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2003

 • V roce 2003 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručeny 2 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Žádostem bylo v obou případech zcela vyhověno.
 • V této věci nebylo proti městu Dačice vedeno soudní řízení.
 • Městu Dačice nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.
 • Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu Ing. Karel Macků

MVDr. Ludvík Fabeš, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2002

 • V roce 2002 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručeny 4 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Žádostem bylo ve třech případech zcela vyhověno, v jednom případě vyhověno nebylo a bylo proti tomuto podáno odvolání.
 • V této věci nebylo proti městu Dačice vedeno soudní řízení.
 • Městu Dačice nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.
 • Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu Ing. Karel Macků.

MVDr. Ludvík Fabeš, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2001

 • V roce 2001 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručena 1 žádost o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Žádosti bylo vyhověno, a proto nebylo podáno žádné odvolání.
 • V této věci nebylo proti městu Dačice vedeno soudní řízení.
 • Městu Dačice nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.
 • Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu Ing. Karel Macků.

Ing. Jan Jelínek, starosta

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím za rok 2000

 • V roce 2000 byly městu Dačice, respektive Městskému úřadu v Dačicích doručeny celkem 3 žádosti o poskytnutí informací podle výše uvedeného zákona. Ve všech případech bylo žádostem vyhověno, a proto nebylo podáno žádné odvolání.
 • V této věci nebylo proti městu Dačice vedeno soudní řízení.
 • Městu Dačice nebyla za nedodržení zákona uložena žádná sankce.
 • Výroční zprávu zpracoval v součinnosti s příslušnými odbory tajemník městského úřadu Ing. Karel Macků.

Ing. Jan Jelínek, starosta

Městský úřad

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru