Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Aktuality

Zobrazeno 361-390 ze 421
moravská vlajka

Vyvěšení moravské vlajky v Dačicích

Datum: 4. 7. 2018

Ve středu 27. června 2018 bylo na jednání Rady města Dačice schváleno vyvěšení moravské vlajky na budově radnice v Dačicích, a to dne 5. července 2018.

Žákyně ZŠ B. Němcové s p. učitelem B. Šuhajem a vedoucí OKC N. Mastnou při předání questu na Infocentrum Dačice

Žáci ze ZŠ B. Němcové připravili na léto questování po stopách kostky cukru

Datum: 4. 7. 2018

Výbornou práci odvedli žáci z kroužku GLOBE při ZŠ v ulici B. Němcové, kteří si pro návštěvníky, ale i pro místní každého věku, připravili k 175. výročí vynálezu kostky cukru Dačický quest ...

Nová vzduchotechnika do smuteční obřadní síně

Datum: 11. 6. 2018

Jedna z několika veřejných zakázek, které vyhodnotila Rada města Dačice na svém jednání ve středu 6. června, se týká pořízení nové vzduchotechniky do smuteční obřadní síně v Dačicích.

Bezplatná právní poradna – oznámení

Datum: 7. 6. 2018

Dne 11. června 2018 nebude mít Mgr. Jiří Kasal, z provozních důvodů, úřední den.

11.6. začne rekonstrukce fasády radnice

Datum: 7. 6. 2018

V pondělí 11. 6. budou zahájeny práce na restaurování a opravě jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže na objektu čp. 1/I na Palackého náměstí v Dačicích.

24.5.2018

Městská policie Dačice pořádá soutěž ve střelbě

Datum: 24. 5. 2018

Ve čtvrtek 24.5.2018 se konala v Zahrádeckém lese u příležitosti 25. výročí založení Městské policie Dačice střelecká soutěž. Síly na ní změřili strážníci z více jak dvaceti měst napříč republikou.

15.5.2018

Cvičení složek IZS

Datum: 15. 5. 2018

V úterý 15. května 2018 proběhlo v Dačicích cvičení složek Integrovaného záchranného systému. Akce se zúčastnil hasičský záchranný sbor, Policie ČR, zdravotnická záchranná služba a sbor dobrovolných hasičů. Námětem byl zásah v SOUZaS, kdy žáci byli kontaminování nebezpečnou látkou při provádění pokusu. Cíle cvičení byly splněny.

Kočárkový a koloběžkový průvod

Datum: 7. 5. 2018

V sobotu 12. května 2018 se koná Kočárkový a koloběžkový průvod. Start ve 14:00 h u MŠ B. Němcové, cíl MŠ Bratrská, kde budou pro děti připraveny různé zábavné aktivity: malování na obličej, koloběžková dráha, skákací hrad, cvičení u kočárků, fotokoutek, ...

Oprava fasády staré radnice

Datum: 2. 5. 2018

Na prvním dubnovém jednání schválila rada města vyhlášení veřejné zakázky na restaurování a opravy budovy staré radnice na Palackého náměstí, konkrétně na restaurování a opravy jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže, jež dle restaurátorského průzkumu a záměru vykazují závady.

Začala úplná uzavírka silnice Dačice - Bílkov

Datum: 25. 4. 2018

Z důvodu opravy povrchu silnice začala od středy 25. dubna úplná uzavírka silnice z Dačic do Bílkova, která potrvá do 10. května.

Plánujete letní dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas?

Datum: 11. 4. 2018

Požádejte o vydání nového cestovního pasu včas a nenechávejte podání žádosti až do doby před letní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech, ušetříte čas, nervy a peníze. Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů zaplatíte správní poplatek 600 Kč, u dětí mladších 15 let 100 Kč.

Na Palackého náměstí byly vysazeny chybějící lípy

Datum: 11. 4. 2018

Ve středu 11. dubna 2018 byla dokončena v Kancnýřově sadu výsadba 7 ks nových lip. Práce probíhaly za účasti znalce oboru dendrologie a posuzování dřevin – Miroslava Kohela. Pro výsadbu byly použity stromy s kořenovým balem, celkové výšky 4-6 m. Nově vysazené stromy jsou ukotveny třemi kůly a byla kolem nich provedena terénní úprava, která zabezpečí jejich zásobování vodou. Stromořadí v Kancnýřově sadu je tak kompletně doplněno, čítá 41 lip a nezbývá, než mu popřát mnoho zdaru.

Dačice - úprava zeleně

Kácení v ul. Vápovská

Datum: 28. 3. 2018

Na základě požadavku občanů byla za účasti odborníka na zeleň prověřena zeleň na křižovatce ulic Vápovská a B. Smetany. Jako nejvhodnější řešení bylo vyhodnoceno pokácení přehuštěné výsadby smrků a přerostlých nevzhledných tůjí, úprava veřejného prostranství a následné provedení náhradní výsadby.

Fotbalové zápasy Dačice – Gross Siegharts

Datum: 27. 3. 2018

Historicky první fotbalová klání mezi partnerskými městy Dačice a rakouským Gross Siegharts proběhnou v průběhu května a června, a to jak na dačickém fotbalovém stadionu, tak za hranicemi v Rakousku ...

Kácení stromů v lokalitě U Koupaliště

Datum: 19. 3. 2018

V těchto dnech byly pokáceny stromy u koupaliště. Veškeré tyto kroky byly podniknuty s cílem zajistit bezpečnost osob pohybujících se na přilehlých prostranstvích.

Kraj vyhlásil výběrové řízení na zubního lékaře

Datum: 9. 3. 2018

Jihočeský kraj vypsal výběrové řízení na služby v oblasti zubního lékařství a ortodoncie - jedno místo pro zubního lékaře v Dačicích. Město Dačice se zavázalo, že případnému uchazeči o uzavření smlouvy na poskytování služeb zubního lékařství a ortodoncie pro Dačice nabídne přednostně byt v zájmu města.

Osvětlení přechodu pro chodce ve Velkém Pěčíně

Datum: 6. 3. 2018

Na podzim loňského roku byla zahájena rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně, jejímž účelem je náhrada stávající lávky novou konstrukcí. Na mostě bude umístěno zábradlí se svislou výplní.

Nové kulturně sportovní zázemí pro Bílkov

Datum: 1. 3. 2018

Zřízení nového kulturně sportovního zázemí pro místní část Bílkov projednávala rada města Dačice na svém 102. zasedání ve čtvrtek 22. února.

čp. 63 - Göthův dům v Dačicích

Osud Göthova domu v Dačicích řeší studenti VUT Brno

Datum: 27. 2. 2018

V srpnu loňského roku jsme reagovali na nabídku případné spolupráce se studenty Vysokého učení technického v Brně, Fakulta stavební, Ateliér obnovy památek Ústavu architektury (dále jen „VUT“) ve věci návrhu vhodných témat pro zadání ateliérové tvorby studentů 2. ročníku VUT.

Jednání se zástupkyní Oblastní stomatologické komory

Datum: 14. 2. 2018

Schůzka starosty města se zástupkyní Oblastní stomatologické komory.

Otevřený dopis Města Dačic

Datum: 9. 2. 2018

Rada města Dačice důrazně protestuje proti omezení zubní pohotovosti pro náš region. Tímto rozhodnutím kompetentních orgánů dochází k radikálnímu omezení lékařské péče pro pacienty s akutním stomatologickým problémem.

Vlastníci památek můžou žádat o dotaci

Datum: 26. 1. 2018

Ministerstvo kultury vyhlásilo dle Zásad programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností program pro rok 2018. Žadatelé můžou podávat žádosti prostřednictvím obecních úřadů příslušných obcí s rozšířenou působností.

Žaloba o náhradu škody

Datum: 23. 1. 2018

Rada města se seznámila s informací o podání žaloby na Město Dačice Lukášem a Tomášem Bistřickými. Žalobci podali žalobu u Okresního soudu v J. Hradci na Město Dačice, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo obrany a Jihočeský kraj ve věci přemístění pomníku v Kancnýřově sadu s požadavkem náhrady škody uvedením do předešlého stavu a náhrady nemajetkové újmy uveřejněním omluvy v médiích.

Úspěšnost žadatelů o řidičské oprávnění klesá

Datum: 23. 1. 2018

Z dostupných statistických materiálů správního obvodu ORP Dačice vyplývá, že procento úspěšných žadatelů o řidičské oprávnění při první zkoušce neustále klesá.

Předkládáme další žádosti o dotaci

Datum: 23. 1. 2018

Ve středu 10. ledna bylo na jednání Rady města Dačice projednáno podání žádostí o dotaci na realizaci hned několika plánovaných projektů:

Volba prezidenta republiky - výsledky hlasování v Dačicích

Datum: 14. 1. 2018

Výsledky volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. 1. – 13. 1. 2018 ...

Informační bulletin o situaci na trhu práce v okrese J. Hradec

Datum: 12. 1. 2018

Informační bulletin přináší informace o trhu práce v okrese J. Hradec ke 31.12.2017...

ilustrační obrázek

Svoz odstrojených vánočních stromků

Datum: 8. 1. 2018

Svoz provedou pracovníci Technických služeb Dačice v pondělí 15. ledna 2018. Tento svoz proběhne pouze v ulicích města Dačice, neuskuteční se tedy v místních částech. Vánoční stromky odkládejme, již tradičně, na bývalá stanoviště velkoobjemových kontejnerů, a to nejlépe a nejpozději v předvečer svozového dne. Jen tak se vyhneme nutnosti organizovat svoz doplňkový.

Svoz papíru a plastů - svozové kalendáře 2018

Datum: 4. 1. 2018

Svoz papíru a plastů shromážděných ve sběrných nádobách zapůjčených do jednotlivých domácností pokračuje i v roce 2018. ...

Bezplatná právní pomoc pro občany Dačic

Datum: 4. 1. 2018

Vzhledem k tomu, že od dubna 2017 ukončila svou činnost občanská poradna, místní občané ztratili možnost bezplatného právního poradenství. Zástupci města hledali alternativní řešení. Po několikaměsíčním úsilí se podařilo uzavřít smlouvu se dvěma advokáty, kteří jsou ochotni část svého času věnovat dačickým občanům bezplatně.

Zobrazeno 361-390 ze 421

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
3
29
3
30
4
1
7
2
6
3
8
4
5
5
4
6
4
7
4
8
7
9
8
10
4
11
4
12
4
13
6
14
4
15
7
16
7
17
3
18
4
19
3
20
5
21
5
22
5
23
2
24
1
25
1
26
2
27
6
28
1
29
1
30
2
31

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru